Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT409 Seminer 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Öğrenciye belirli bir konuda inceleme, araştırma ve tasarım yaptırarak topluluk önünde sunma kabiliyeti kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Bölüm Öğretim Üyeleri

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

VEEN, B. Van Der, 1967, Introductıon to the Theory of Operational Research, Philips Technical Library, London

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bir mesleki problemi çözmeye yönelik açık uçlu tasarım projesinin hazırlanması için araştırma yapılması. Araştırma alt yapısına göre projenin tasarlanması, tasarlanan projenin bölüm tez yazım kurallarına göre yazılı rapor ve sözlü sunum biçiminde sunulması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 9 2 18
2 Final Sınavı 4 3 12
5 Derse Katılım 6 1 6
22 Proje Hazırlama 8 2 16
23 Proje Sunma 2 1 2
29 Bireysel Çalışma 13 1 19

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Literatür çalışması
2 Literatür çalışması
3 Literatür çalışması
4 Literatür çalışması
5 Projelendirme
6 Projelendirme
7 Projelendirme
8 Projelendirme
9 Değerlendirme
10 Arasınav
11 Değerlendirme
12 Rapor hazırlama
13 Rapor hazırlama
14 Sunum hazırlama
15 Sözlü sunum ve savunma (Yılsonu sınavı)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1166721 Bir konuyu birden fazla kaynaktan araştırma
2 1179188 Bulgulardan ve sonuçlardan bir rapor sunmak
3 1183917 Konuyu bir toplulukta sunma
4 1180114 Konuyla ilgili soruları cevaplama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık