Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT406 Bitirme Projesi 927001 4 8 10

Dersin Amacı

Bu çalışma, mesleki bir problem çözmeye yönelik bağımsız bir çalışmadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Members of the department

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Araştırma konusuna göre ilgili uluslararası makaleler, ulusal makaleler, sempozyum ve kongre bildiriler kitapları, kitaplar, elektronik dergiler, araştırma raporları, v.b.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çalışmada, arazi ölçmeleri, laboratuar ölçmeleri, hesap ve değerlendirmeler, çizim işleri, bilgisayara dayalı çalışmalar bulunur. Çalışma bir rapor biçiminde derlenir. Tasarım ve uygulama çalışması bölüm Anabilimdalları konularından herhangi birinde yapılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
22 Proje Hazırlama 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
22 Proje Hazırlama 10 12 120
23 Proje Sunma 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 14 8 112
48 Sözlü Sınav 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitirme çalışması için öğretim elemanının belirlenmesi
2 Bitirme çalışması için konunun belirlenmesi
3 Literatür tarama
4 Literatür tarama
5 Literatür tarama
6 Bitirme çalışması için uygulama
7 Bitirme çalışması için uygulama
8 Bitirme çalışması için uygulama
9 Bitirme çalışması için uygulama
10 Ara Değerlendirme
11 Bitirme çalışmasının yazımı
12 Bitirme çalışmasının yazımı
13 Bitirme çalışmasının yazımı
14 Bitirme çalışmasının danışman kontrolü
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1150229 Literatür taramayı öğrenme
2 1151153 Bitirme çalışması ile ilgili kurumlarda araştırma yapma
3 1173471 Bitirme çalışması için Office programları kullanma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık