Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS105 Temel Bilgisayar 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Temel bilgisayar kavramları hakkında bilgi sahibi olunabilmesi, ve Windows-Office paket programlarının öğrenilebilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç Dr. Sertaç TUHTA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Ömer Bağcı, “Bilgisayarın B’ si”, Seçkin Yayınları, Ankara 2004.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bilgisayar tanımı Bilgisayarın donanım yapısı. Bilgisayarın donanım yapısı. Bilgisayarın işleyiş yapısı. Bilgisayarın işleyiş yapısı. İşletim sistemlerine giriş. Windows özelliklerinin tanıtılması. Windows özelliklerinin tanıtılması. Windows özelliklerinin tanıtılması. Office uygulamaları (Word, Excel, Power Point). Office uygulamaları (Word, Excel, Power Point). Office uygulamaları (Word, Excel, Power Point). Office uygulamaları (Word, Excel, Power Point).

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgisayar tanımı. Bilgisayarlarin Temelleri(1).ppt
2 Bilgisayarın donanım yapısı. Bilgisayarlarin Temelleri(1).ppt
3 Bilgisayarın donanım yapısı. Bilgisayarlarin Temelleri(1).ppt
4 Bilgisayarın işleyiş yapısı. Bilgisayarlarin Temelleri(1).ppt
5 Bilgisayarın işleyiş yapısı. Bilgisayarlarin Temelleri(2).ppt
6 İşletim sistemlerine giriş. Bilgisayarlarin Temelleri(2).ppt
7 Windows özelliklerinin tanıtılması. Bilgisayarlarin Temelleri(2).ppt
8 Windows özelliklerinin tanıtılması. Bilgisayarlarin Temelleri(2).ppt
9 Windows özelliklerinin tanıtılması. Bilgisayarlarin Temelleri(3).ppt
10 Arasınav.
11 Office uygulamaları (Word, Excel, Power Point). Bilgisayarlarin Temelleri(4).ppt
12 Office uygulamaları (Word, Excel, Power Point). Bilgisayarlarin Temelleri(4).ppt
13 Office uygulamaları (Word, Excel, Power Point). Bilgisayarlarin Temelleri(4).ppt
14 Office uygulamaları (Word, Excel, Power Point). Bilgisayarlarin Temelleri(4).ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1130145 İşletim sistemi, kelime işlemci, elektronik tablolama ve sunum hazırlama konularında temel bilgileri öğrenir.
2 1136885 Teknolojik cihaz kullanımına yatkınlığı olur.
3 1146743 Temel bilgisayar terimlerinin öğrenir.
4 1128491 Donanım ve yazılımların çalışma prensibini kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70495 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70496 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70497 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70498 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70499 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70500 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70501 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70502 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70503 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70504 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70505 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek