Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS101 İnşaat Mühendisliğine Giriş 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilere inşaat mühendisliği mesleğini öğrenim özelliklerini ayrıntılı olarak öğretir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assistant Prof.Fahri Birinci

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrenci verilen genel bilgileri kendi ilgi alanına göre geliştirmelidir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. ACAR, M.Ş., 2007, Sinan ve Kırkçeşme Tesisleri, Yapı Dergisi, 307, YEM Yayınevi, İstanbul. 2. ADİLOĞLU, İ., 1994, İnşaat Sektörünün Sorunları, Türkiye Mühendislik Haberleri, Ankara, s:42-47. 3. AKÇAOĞLU, A; AKÇAOĞLU, S., 2006, İnşaat Mühendisliği Ve Estetik, TMMOB İMO İzmir Şubesi, sayı:128. 4. ANSAL, M. A., 1993, Sertifikalı Mühendislik ve İnşaat Mühendisliği Eğitimi, Türkiye Mühendislik Haberleri, Ankara. 5. AYVALI, R.; YAVUZ, K., Peygamberler Tarihi Ansikleopedisi, Cilt:1-2, İhlas Matbaacılık, İstanbul. 6. BAKİOĞLU, M, 2005, http://www.ins.itu.edu.tr/mekanik/tarih/Yazi/VCinemre.htm 7. BAŞARAN, Ö., Tarihi ile Osmancık, Yargıçoğlu Matbaası, Ankara. 8. Başlangıcından 19.Yüzyıla Tıp Kütüphaneleri, www.unak.org.tr 9. BAYINDIRLIK BAKANLIĞI, 2001, Türkiye Karayolları İstatistik Yıllığı/ 1999-2000, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara. 10. BİLDİRİCİ, M., 2002, Klasik Çağda Su İletiminde Basınçlı ve Basınçsız Borular, Türkiye Mühendislik Haberleri, Ankara, s:105-109. 11. BİLGİN, A., 2004, Federal Alman Cumhuriyeti’nin Üniversitelerinde İnşaat Mühendisliği Eğitiminde İncelemeler, İMO Öğrenci Kurultayı, Ankara, s:83-101. 12. BÜYÜK LAROUSSE, “Mühendislik” ve “Leon Battista Alberti” maddeleri. 13. CEYLAN, Y., 1995, Bilim ve Ahlak, Felsefe Dünyası, Sayı:18. 14. CHEVALIER, L.R., 2000, Introduction to Civil Engineering, SIUC Civil and Environmental Engineering, ABD. 15. EKİNCİ, C.E., 2006, Biyoharmoloji, Üniversite Kitabevi, Ankara. 16. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2006, www.e-sosder.com, ISSN:1304-0278 Güz-2006, C.5, S.18(01-21). 17. ERGÜN, M., Medreseden Mektebe Osmanlı Eğitim Sistemindeki Değişme, www.egitim.aku.edu.tr/ergun3.htm 18. EVREN, G., 1994, Türkiye’de İnşaat Mühendisliği Eğitimi Üzerine, Türkiye Mühendislik Haberleri, Ankara, s:70-75. 19. FUCHS, F., 2002, Beton Yol Kaplamaları: Belçika Deneyimi, Ulusal Beton Yollar Kongresi, Ankara, s:33-53. 20. GÜREL, A., 2004, Demir Ağlarla Ördük Anayurdu Dört Baştan Ama Şmdi?, İMO, İzmir Şubesi, Yıl:19, Sayı:115, İzmir. 21. GÜRER, İ.; KOÇ, M.L., 1996, Türkiye’de İnşaat Mühendisliği Eğitimi, IX.Mühendislik Sempozyumu, Isparta, s:1-6. 22. HINTZEN, B., 2000, Art and Architecture Andalusia, Könemann, China. 23. http://arkitera.com/v1/haberler/2003/08/13/catalhoyuk.htm 24. http://home.vicnet.net.au/~aholgate/structdes/aobf_anchor.html, Aesthetics of Built Form. 25. http://limanlar.awardspace.com/metin.html 26. http://tr.wikipedia.org/wiki/El_Hamra_Saray%C4%B1 27. http://www.analitica.com/va/sociedad/articulos/1262677.asp, On the origin of the name engineer. 28. http://www.arkitera.com/v1/gundem/mimarsinan/hayati.htm 29. http://www.asce.org/history/hh_links.cfm, http://www.huntington.org, Huntington Fund for the Heritage of Civil Engineering 30. http://www.catalhoyuk.com/mission_tr.html 31. http://www.imamhatip.com/kamusalalan/endulus-medeniyeti-t12242.0.html 32. http://www.malihaber.com/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=1397 33. http://www.msxlabs.org/forum/satirlarla-turkiye/3345-turkiyenin-tarihi-ve-kulturel-degerleri-3.html 34. http://www.neararsan.org/showthread.php?t=23158 35. http://www.tayproject.org/haberarsiv20077.html 36. http://www.testkulubu.com/Ozel_dosyalar/1Mimar_sinan.htm 37. http://www.turlu.net/forum_posts.asp?TID=888&get=last 38. ILLSTON, J.M.; DINWOODIE, J.M.; SMİTH, A.A., Concrete, Timber and Metals, University of London King’s Collage, İkinci baskı, 1981, 663 p. 39. İMO Teknik Güç, 2004, Türkiye’de İnşaat Mühendisliği Eğitimi ve İnşaat Mühendisleri Odası, ECCE Raporu, Ankara. 40. İNAM, A., 1997, İMO İzmir Şubesi Haber Bülteni, Sayı: 74, sayfa 15-18, “Eğitim ve Mühendislik Felsefesi”. 41. İslam Bilim ve Teknolojiye Nasıl Yön Verdi?, www.harunyahya.net 42. Karayolları Genel Müdürlüğü, 2007, Anılarla Karayolları Tarihi ve Karayolları Tarihi, YTMK, Pelin Ofset, Ankara. 43. LANDELS J. G., Eski Yunan ve Roma’da Mühendislik, Ankara, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, 1978, 247s. 44. LEONHARDT, F., 1997, İMO İzmir Şubesi Haber Bülteni, Sayı: 74, sayfa 11-13, Yapılarda Estetiğin Önemi, Çev: Muzaffer Tunçağ. 45. Mühendislik Ve Mimarlık Tanımları, etkinlik1999/mmk/ mmk3.htm#_ftn3 http://www.mmo.org.tr/mmo . 46. NASR, S.H., 1989, Islamic Science and Illustrated Study, İnsan Yayınları, İstanbul. 47. OYAT, A., Bridge Design and Engineering(Çeviri), Bir Büyük Usta İle Söyleşi, Kasım 1997 sayısı. 48. ÖKTEN, S.; ŞAHİN, M., 1996, İnşaat Mühendisliğinin Toplumsal Boyutu, IX.Mühendislik Sempozyumu, Isparta, s:7-10. 49. ÖZİŞ, Ü., 2002, Dörtbin Yıl boyunca Türkiye’de Su Yapıları, Türkiye Mühendislik Haberleri, Ankara, s:17-28. 50. ÖZİŞ, Ü., 2004, Mühendis ve Mimar Sinan, İMO İzmir Şubesi Haber Bülteni, Sayı: 117, s:15-19. 51. ÖZTUNA, Y., 1994, Büyük Osmanlı Tarihi, Cilt:5, 7, 8, Ötüken Neşriyat, İstanbul. 52. ÖZÜDOĞRU, K., 2003, Modern Zemin Mekaniğinin Kuruluşu:Karl Terzaghi ve Türkiye, İTÜ Dergisi, C:2, Sayı:5, s:3-11. 53. RENS, L., 2002, Belçika’da Beton Yol uygulamaları, Ulusal Beton Yollar Kongresi, Ankara, s:64-88. 54. SAYAN, Y., 1999, Türkmenistan’daki Mimari Eserler, XI-XVI.Yüzyıl, T.C.Kültür Bakanlığı. 55. SEYİTHANOĞLU, K.(Editör), 1992, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, Cilt:7, 8, 12, 14, Çağ Yayınları, İstanbul. 56. SORGUÇ, D., 1973, İnşaat Mühendisliği Eğitiminin Temel İlkeleri, Türkiye Mühendislik Haberleri, Ankara. 57. SORGUÇ, D., 1974, İnşaat Sektörünün (Temel) Sorunları, Türkiye Mühendislik Haberleri, Sayı 374, Ankara, s:7-13. 58. SORGUÇ, D.; GÜNCAN, E., 1994, İnşaat Mühendisliği Eğitiminde Zürih Teknik Üniversitesi(ETHZ)-İTÜ Programlarının Karşılaştırılması, Türkiye Mühendislik Haberleri, Ankara, s:36-41. 59. ŞANAL, M., Kuruluşundan Ortadan Kaldırılışına Kadar Olan Süre İçinde Medreseler, http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/143/17.htm 60. ŞANAL, M., Osmanlı Devleti’nde Medreselere Ders Programları Öğretim Metodu Ölçme ve Değerlendirme Öğretimde ihtisaslaşma Bakımından Genel Bir Bakış, www.erciyes.edu.tr/dergiler/sayi_14/ 14_sanal.pdf 61. TARA, Ş., İnşaat Mühendisliği ve Eğitimi Üzerine Düşünceler, Türkiye Mühendislik Haberleri, Ankara, s:36-38. 62. Temel Brittannica, Temel Eğitim ve Kültür Ansiklopedisi, Ana Yayıncılık, İstanbul. 63. TİMUÇİN, A, Estetik, İstanbul, Bulut Yayınları, 2002, 239s. 64. TMMOB, 2004, 50.Yıl Andacı 1954-2004, Kardelen Ofset, Ankara. 65. TMMOB İMO, 2004, İnşaat Mühendisliği ve İnşaat Mühendisleri Odası(İMO) Üzerine, İMO Öğrenci Kurultayı, Ankara, s:39-41. 66. TMMOB İMO, 2004, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği(TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası, İMO Öğrenci Kurultayı, Ankara, s:42-46. 67. TMMOB İMO, 2004, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği(TMMOB) Üzerine, İMO Öğrenci Kurultayı, Ankara, s:9-14. 68. TOKLU, Y.C., Uzay İnşaat Mühendisliğine Giriş, Tanıtım, www.emu.edu.tr/~civil/ce475/outline.htm 69. Türkiye Mühendislik Haberleri, Ülkemizde İnşaat Mühendisliği Eğitimi Veren Bölümlere Ait Bazı Veriler, Ankara, s:71-76. 70. USTA, A.; USTA, G.K., 2006, Sivas 2010 Kentsel Tasarımı, Yapı Dergisi, no:299, İstanbul. 71. UZUNÇARŞILI, İ. H., 1988, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara. 72. ÜZÜMERİ, M.; ALTINBİLEK, D., 1994, İnşaat Mühendisliğinde Kalite Kavramı ve ODTÜ, Türkiye Mühendislik Haberleri, Ankara, s:26-35. 73. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, Restore Edilen Değerlendirilen Yeniden İnşa Edilen Vakıf eserleri. 74. WILLIS, D., 2002, Beton Yol Yapımının Geleceği, Ulusal Beton Yollar Kongresi, Ankara, s:57-63. 75. www.mimarlikmuzesi.org, İstanbul Süleymaniye Medresesi. 76. http://www.erfayapi.com/images/ytong005.jpg 77. Yollar Türk Milli Komitesi, 1998, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Kurucusu Vecdi Diker’in Ardından, YTMK, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Mühendislik Alanları, İnşaat Mühendisliği ve Diğer Mühendisliklerle İlişkisi, İnşaat Mühendisliği Alanları Anabilim ve Bilim Dalları, Teknoloji Üretimi ve Kullanımı, Dünyada İnşaat Mühendisliği Eğitimi, Türkiye’de İnşaat Mühendisliği Eğitimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
5 Derse Katılım 14 20 1
54 Ev Ödevi 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve meslekle ilgili genel bilgiler
2 Mühendislik alanları
3 Mühendislik alanları
4 İnşaat mühendisliği ve diğer mühendisliklerle ilişkisi
5 İnşaat mühendisliği ve diğer mühendisliklerle ilişkisi
6 İnşaat mühendisliği alanları, anabilim ve bilim dalları
7 İnşaat mühendisliği alanları, anabilim ve bilim dalları
8 Teknoloji üretimi ve kullanımı
9 Teknoloji üretimi ve kullanımı
10 ARASINAV
11 Dünyada inşaat mühendisliği ve eğitimi
12 Dünyada inşaat mühendisliği ve eğitimi
13 Dünyada inşaat mühendisliği ve eğitimi
14 Mühendislik ve inşaat mühendisliği etiği

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1157154 İnşaat mühendisliği mesleğini ayrıntılı biçimde tanır
2 1169560 İnşaat mühendisliği tarihi hakkında bilgilenir
3 1170795 Dünyadaki ve Türkiye'deki inşaat mühendisliği hakkında bilgi sahibi olur
4 1153424 Meslek etiği hakkında bilgi edinir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70495 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70496 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70497 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70498 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70499 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70500 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70501 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70502 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70503 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70504 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70505 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 2 3 5 5 4 4 3 3
2 2 2 2 2 2 5 4 3 4 3 2
3 2 3 3 4 3 5 4 4 3 4 3
4 2 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek