Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS106 Bilgisayar Programlama 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Programlama kavramının ilkelerini öğrenebilmek, seçilen bir programlama dilinin esaslarından hareketle program yazma becerisini kazanabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Sertaç Tuhta

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Matlab Ders Notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Programlamanın temel ilkeleri. Bilgi türleri, sabit ve değişken kavramları. Mantıksal işlemler ve ifade uygulamaları. Değişkenlere bilgi aktarma uygulamaları. Program editörünün tanıtılması. File, edit, view, search, run, options, help menülerinin tanıtımı ve uygulamaları. Kontrol deyimleri, şartlı ve şartsız sapmalar. Dizi tanımlamaları ve döngüler. Ekran ve form düzenleme uygulamaları. Hazır fonksiyonların tanıtılması ve uygulamaları. Altrutin ve prosedür işlemleri. Dosya işleme uygulamaları. Grafik ve ses deyimleri tanıtımı ve uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Programlamanın temel ilkeleri. matlab-1-2.ppt
2 Bilgi türleri, sabit ve değişken kavramları. matlab-1-2.ppt
3 Mantıksal işlemler ve ifade uygulamaları. matlab-3.ppt
4 Değişkenlere bilgi aktarma uygulamaları. matlab-4-5.ppt
5 Program editörünün tanıtılması. matlab-4-5.ppt
6 File, edit, view, search, run, options, help menülerinin tanıtımı ve uygulamaları. matlab-6-7.ppt
7 Kontrol deyimleri, şartlı ve şartsız sapmalar. matlab-6-7.ppt
8 Dizi tanımlamaları ve döngüler. matlab-8.ppt
9 Ekran ve form düzenleme uygulamaları. matlab-9-10.ppt
10 Arasınav.
11 Hazır fonksiyonların tanıtılması ve uygulamaları. matlab-9-10.ppt
12 Altrutin ve prosedür işlemleri. matlab-11.ppt
13 Dosya işleme uygulamaları. matlab-11.ppt
14 Grafik ve ses deyimleri tanıtımı ve uygulamaları. matlab-12.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
5813 1139752 İlerleyen yıllarda kullanılacak İnşaat Mühendisliğiyle ilgili paket programların ne şekilde oluşturulduklarına dair ön fikir sahibi olur.
9834 1134578 Program yazılacak problem üzerine algoritma oluşturma yeteneğini kazanır.
12236 1119307 Temel düzeyde öğrenilen programlama dilini, İnşaat Mühendisliğiyle ilgili basit düzeydeki problemlerin çözümünde kullanır.
21599 1151535 Programlama mantığının geliştirilmesi sonucunda diğer programlama dillerine geçiş yapabilecek altyapıyı oluşturur.
33966 1164686 Programlama mantığını kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70495 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70496 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70497 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70498 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70499 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70500 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70501 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70502 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70503 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70504 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70505 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
5813 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
9834 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
12236 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
21599 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
33966 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek