Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS102 Bilgisayar Destekli Çizim 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Bu ders inşaat mühendisliği öğrencilerine çizim programları (Autocad) hakkında temel bilgiler verir ve bilgisayar ortamında çizim yapmayı amaçlar. 2 boyutlu çizimler ve plan, kesit, tarama, ölçülendirme, tabakalandırma, proje çizimi için gerekli bilgi ve uygulama donanımını sağlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Varol Koç

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Autocad2004, Süleyman Yaldız, Nobel yayın dağıtım, Ankara,2004 2) AutoCAD 2004: Bilgisayar Destekli Tasarım, Fatih Süleyman Balık, Mehmet Kamanlı, Atlas Yayınları, 2004

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Autocad çizim programı temel komutlarının kullanımı ve uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
7 Laboratuvar 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 2 14 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Autocad programı kullanıcı ara yüzünün tanıtımı, dosya işlemleri ve uygulamaları, çizim alanı, koordinat eksen ve değerleri, düşey ve yatay kaydırma çubukları, autocad menüleri, draw araç çubuğu ve araç çubuklarının çıkarılması, command satırı, dosya kaydetme, açma, birden çok dosyada işlem yapma, dosya şifreleme Bigisayar destekli tasarım 1.hafta.pdf
2 Komut çalıştırma yöntemleri, line komutu, koordinat sistemi, çizim yöntemleri, mutlak koordinatlara göre çizim, izafi koordinatlara göre çizim, izafi kutupsal koordinatlara göre çizim ve uygulamaları Bigisayar destekli tasarım 2.hafta-1.doc
Bigisayar destekli tasarım 2.hafta-2.doc
3 Koordinatsız, sadece mesafe girerek çizim, açı kullanılarak çizim, örnek çizim uygulamaları, çizim ayarlamaları, ölçü birimini ayarlama, çizim sınırlarını ayarlama, durum düğmeleri, snap ve grid düğmeleri,orto, osnap, ortak düğmeleri, polar düğmesi ve uygulamaları Bigisayar destekli tasarım 3.hafta-1.doc
Bigisayar destekli tasarım 3.hafta-2.doc
4 Nesne kenetleme, snap to endpoint, midpoint, apperent intersect, extension, center, quadrand, tangent, perpendicular, paralel, insert, node, nearest düğmeleri ve uygulamaları, temprorary tracking point ve snap to from düğmeleri ve uygulamaları Bigisayar destekli tasarım 4.hafta-1.doc
Bigisayar destekli tasarım 4.hafta-2.doc
5 Görüntü işlemleri, Zoom window, extence, all, out, in, center, scale, dynamic düğmeleri ve uygulamaları, zoom araç çubuğunda olmayan görüntü komutları, zoom realtime, pan realtime, arial view komutları ve uygulamaları, bir komut içindeyken zoom komutlarının kullanımına yöneklik uygulamalar, zoom previous düğmesi Bigisayar destekli tasarım 5.hafta-1.doc
Bigisayar destekli tasarım 5.hafta-2.doc
6 Çizim komutları, line, circle, yay komutları ve çeşitlerine yönelik uygulamalar, merkezi ve yarıçapı/çapı bilinen çember çizimi, üç/iki noktadan geçen çember çizimi, iki objeye teğet ve yarıçapı bilinen çember çizimi, bilinen üç noktadan geçen yay çizimi, başlangıç noktası, merkezi ve bitiş noktası/açısı/kiriş uzunluğu bilinen yay çizimi, başlangıç noktası, bitiş noktası ve açısı/yönü bilinen yay çizimi Bigisayar destekli tasarım 6.hafta-1.doc
Bigisayar destekli tasarım 6.hafta-2.doc
7 Rectangle komutuyla dikdörtgen çizme yöntem ve çeşitleri, uygulamaları, komut satırındaki köşeli parantez içindeki komutların incelenmesi, polygon komutuyla çember içine ve dışına çokgen çizim yöntem ve çeşitleri, uygulamaları Bigisayar destekli tasarım 7.hafta-1.ppt
Bigisayar destekli tasarım 7.hafta-2.doc
8 Elipse ve elipsearc komutlarıyla elips ve elips yayı çizimlerinin yöntem ve çeşitleri, uygulamaları, pline komutunun yöntem ve çeşitleri, uygulamaları, 1. ve 2. ekseni girilerek elips çizme, elips çiziminde rotation komutunu kullanma, pline komutunda çizgi kalınlığı belirtme, pline komutu içinde line ve arc komutlarına geçiş yapma Bigisayar destekli tasarım 8.hafta-1.ppt
Bigisayar destekli tasarım 8.hafta-2.doc
9 Öğrenilen tüm komutlara yönelik örnek çizimlerin açıklanması ve uygulanmaları Bigisayar destekli tasarım 9.hafta-1.ppt
Bigisayar destekli tasarım 9.hafta-2.doc
Bigisayar destekli tasarım 9.hafta-3.doc
10 ARA SINAV
11 Düzenleme komutlarının anlatılması, erase, copy, move, rotate, mirror komutlarının yöntem ve çeşitleri, uygulamaları Bigisayar destekli tasarım 11.hafta-1.ppt
Bigisayar destekli tasarım 11.hafta-2.doc
Bigisayar destekli tasarım 11.hafta-3.ppt
Bigisayar destekli tasarım 11.hafta-4.doc
12 Spline komutunun anlatılması ve uygulamaları, ofset, array, extend, trim, chanfer, filet, break komutlarının yöntem ve çeşitleri, uygulamaları Bigisayar destekli tasarım 12.hafta-1.ppt
Bigisayar destekli tasarım 12.hafta-2.doc
13 Scale, strech, point ve point style, divide ve measure komutları yöntem ve çeşitleri, uygulamaları, Modifiye-II araç çubuğundaki düzenleme komutlarının yöntem ve çeşitleri, uygulamaları Bigisayar destekli tasarım 13.hafta-1.ppt
Bigisayar destekli tasarım 13.hafta-2.doc
Bigisayar destekli tasarım 13.hafta-3.doc
Bigisayar destekli tasarım 13.hafta-4.doc
14 Yazı yazma, ölçü çizgisi çizme ve ölçü yazma, çizgi kalınlık ve tiplerinin değiştirilmesi yöntem ve çeşitleri, uygulamaları, genel örrnek çizimlerin açıklanması ve uygulamaları Bigisayar destekli tasarım 14.hafta-1.ppt
Bigisayar destekli tasarım 14.hafta-2.doc
Bigisayar destekli tasarım 14.hafta-3.doc
Bigisayar destekli tasarım 14.hafta-4.doc

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1124933 Tasarlanan veya verilen bir çizimin bilgisayar ortamında çizilebilmesi
2 1125778 Proje, plan, kesit çizimlerini yapabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70495 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70496 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70497 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70498 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70499 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70500 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70501 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70502 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70503 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70504 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70505 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 4 1 2 1 2 3 2
2 4 3 4 3 3 2 2 1 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek