Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS108 Mühendisler İçin Jeoloji 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Mühendislik jeolojisi dersinin amacı inşaat mühendisliği öğrencilerine temel jeoloji bilgisi kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Zeki Karaca

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Tarhan, F., Müh. Jeolojisi Prensipleri, KTÜ yayınları, Trabzon.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mineraller ve özellikleri, Yer’in yapısı Kayalar, oluşumları ve sınıflandırılması Sedimanter Kayalar Metamorfizim Metamorfik kayaların özellikleri, sınıflandırılması ve kompozisyonu Nehirler ve özellikleri (Folds=kıvrımlar) ve oluşum koşulları Faylar Mühendislik Jeolojisi ve Uygulamaları Mühendislik Jeolojisi ve Uygulamaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 84 1
54 Ev Ödevi 1 16 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 3 27
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16
54 Ev Ödevi 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mineraller ve özellikleri, Yer’in yapısı. müh. jeolojisi 1.pdf
2 Kayalar, oluşumları ve sınıflandırılması. müh. jeolojisi 2.pdf
3 Sedimanter Kayalar. müh. jeolojisi 3.pdf
4 Metamorfizim. müh. jeolojisi 4.pdf
5 Metamorfik kayaların özellikleri, sınıflandırılması ve kompozisyonu. müh. jeolojisi 5.pdf
6 Metamorfik kayaların özellikleri, sınıflandırılması ve kompozisyonu. müh. jeolojisi 6.pdf
7 Nehirler ve özellikleri. müh. jeolojisi 7.pdf
8 (Folds=kıvrımlar) ve oluşum koşulları. müh. jeolojisi 8.pdf
9 (Folds=kıvrımlar) ve oluşum koşulları. müh. jeolojisi 9.pdf
10 Arasınav.
11 Faylar. müh. jeolojisi 11.pdf
12 Faylar. müh. jeolojisi 12.pdf
13 Mühendislik Jeolojisi ve Uygulamaları. müh. jeolojisi 13.pdf
14 Mühendislik Jeolojisi ve Uygulamaları. müh. jeolojisi 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1170374 Kayaçlar arasındaki farkları ayırt edebilir.
2 1155807 Tektonizmayı yaratan faktörler hakkında bilgi sahibi olur.
3 1163876 Zemin mekaniği derslerine sağlam bir kaya mekaniği altyapısı hazırlar.
4 1168041 Mühendislik jeolojisinin inşaat mühendisliğinde uygulamaları hakkında farkındalık yaratır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70495 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70496 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70497 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70498 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70499 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70500 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70501 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70502 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70503 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70504 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70505 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2
2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2
3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2
4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek