Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS104 Statik 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Mühendislik Mekaniğinin temel prensipleri hakkında kazanımları sağlamak ve Mukavemet, Dinamik, Malzeme, Yapı Statiği, Betonarme, Çelik Yapılar vs. temel mühendislik ve bölüm dersleri öncesinde gerekli altyapı donanımı kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Zihni Zerin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. İnan, M., Statik Ders Notları, İTÜ İnşaat Fak. Matbaası, 1990. 2.* Omurtag, M.H., Mühendisler için Mekanik: Statik, Birsen Yayınevi, 2007. 3.* Omurtag, M.H., Mühendisler için Mekanik: Statik ÇözümlüProblemleri, Birsen Yayınevi, 2007. 4.* Omurtag, M.H., Mühendisler için Mekanik: Statik (Problem İlaveli) (4.Baskı), Birsen Yayınevi, 2009. 5. Omurtag, M.H., Mühendisler için Mekanik: Statik ve Mukavemet, 2.Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, 2007. 6. Omurtag, M.H., Mühendisler için Mekanik: Statik ve Mukavemet Çözümlü Problemleri, 2.Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, 2007. 7. Bakioğlu, M., Mühendislik Mekaniği: Statik, Birsen Yayınevi, 2006. 8. Bakioğlu, M., Mühendislik Mekaniği: Statik Çözümlü Problemler, Birsen Yayınevi, 2007. 9. Bakioğlu, M., Statik-Mukavemet, Beta Basım Yayım Dağıtım, 2007. 10. Bakioğlu, M., Aldemir, Ü., Hayır, A., Kadıoğlu, F., Statik-Mukavemet Problemleri, Beta Basım Yayım Dağıtım, 2007. 11. Aköz, A.Y., Eratlı, N., Statik-Mukavemet, Beta Basım Yayım Dağıtım, 2000. 12. Beer, F.P., Johnston Jr, E.R., Mühendisler için Vektör Mekaniği: Statik, (6.Baskıdan Çeviri), (Editörler: Akkoç, V., Hanna, A.), Beta Basım Yayım Dağıtım, 2004. 13. Hibbeler, R.C., Fan, S.C., Mühendislik Mekaniği: Statik, (Metrik Baskı), (Çevirenler: Soyuçok, A., Soyuçok, Ö.), Literatür Yayıncılık, Dağıtım, 2005.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

• Mekaniğin Temelleri, Statiğin İlkeleri, Gerekli Tanımlamalar ve Birim Sistemleri • Kuvvetin Tanımı, Vektör Cebrinin Statik Problemlerine Uygulanması, Skaler ve Vektörel Çarpımlar, Momentin Tanımı ve Uygulamalar • Düzlemde Bir Noktada Kesişen Kuvvetler (Bileşke Bulma, Bileşenlere Ayırma ve Denge), Uygulamalar • Düzlemde Genel Kuvvetler (Serbest Cisim Diyagramları, Kuvvet Çifti ve Moment Kavramı, Kuvvetin Bir Noktaya Taşınması, Kuvvetin Bir Nokataya Göre Momenti, Varignon Teoremi, Bileşke Bulma, Düzlemde Genel Kuvvetlerde Denge, Bileşenlere Ayırma ve Uygulama Problemleri) • Yayılı Yükler (Genel Yayılı Yüklerin Bileşkeleri ve Bileşkenin Yeri, Üniform Yayılı Yük, Lineer Yayılı Yük, Trapez Yayılı Yük, İkinci Derece Eğri Şeklindeki Yayılı Yük, Yayılı Yüklerle İlgili Çeşitli Problemlerin Çözümü) • Düzlemde Bağlar (Basit Mesnet (Sabit ve Hareketli Mesnet), Ankastre Mesnet (Geçme Mesnet, Yatay ve Düşey Kayıcı Ankastre Mesnet), Pandül Ayak, Özel Bazı Mesnetler), Cisimlerin Bağlanması (İzostatik, Hiperstatik ve Hipostatik Sistemler), İzostatik Sistemlerde Bağ Kuvvetlerinin Hesabı ve Uygulamalar • Üç Mafsallı Sistemler, Mafsal Kuvvetlerinin Hesabı, Üç Mafsallı Sistemlerde Kritik Durumlar, Mafsallı Kirişler (Gerber Kirişi), Genel Mafsallı Sistemler ve Uygulamaları • Düzlem Kafes Sistemler (Çubuk ve Düğüm Noktası Tanımı, Kafes Sistemlerin Rijitliği, Kafes Sistemlerin Sınıflandırılması ve Hesap Metotları (Düğüm Noktası Metodu, Ritter Metodu, Grafik Metot, Çubuk Değiştirme Metodu, Belirsiz Ölçek Metodu), Özel Düğüm Noktaları ve Uygulamalar) • İpler ve Kablolar (Tanımlamalar, Kablo Diferansiyel Denkleminin Teşkili, Maksimum Kablo Kuvveti, Kablo Boyunun Bulunması, Mesnetleri Aynı Yatay Seviyede Olan Parabolik Kablolar, Mesnetleri Farklı Yatay Seviyede Olan Parabolik Kablolar, Çeşitli Yükleme Durumlarında Karmaşık Kablolu Sistemlerin Çözüm Uygulamaları, Zincir Eğrisi) • Uzay Kuvvetler (Uzayda Bir Noktada Kesişen Kuvvetler, Uzayda Bir Noktada Kesişen Kuvvetlerde Denge, Bileşenlere Ayırma ve Bileşke Bulma), Eksenlere Göre Moment Alma, Uzay Kuvvetlerinin İnvariantları, Uzayda Genel Kuvvetler (Uzayda Genel Kuvvetlerde Denge, Bileşenlere Ayırma ve Özel Durumlar, Bileşke Bulma, Uzayda Paralel Kuvvetler, Uzayda Bağlar, Bağ Kuvvetlerinin Hesabı ve Uygulamalar) • Uzay Kafes Sistemler (Bağlama Koşulları, Tam Bağlı, Az Bağlı, Çok Bağlı Sistemler, Basit Kafes Sistemler, Bileşik Kafes Sistemler, Karmaşık Kafes Sistemler) ve Uygulamaları • Ağırlık Merkezi (Düzlem Alan ve Eğrilerin Ağırlık Merkezi, Bileşik Plak ve Tellerin Ağırlık Merkezi, Pappus-Guldinus Teoremleri, Ağırlık Merkezinin İntegrasyonla Hesabı, Üç Boyutlu Cisimlerin Ağırlık Merkezi) ve Uygulamalar • Sürtünme (Sürtünen Yüzeyler, Sürtünme Kuvveti ve Sürtünme Katsayısı, Sürtünme Açısı, Kamalar, Tambur veya Kayış Sürtünmesi, Basınç Yatakları, Tekerlek (Yuvarlanma) Sürtünmesi, Yuvarlanma Direnci), Virtüel İş Teoremi (Kuvvet ve Momentin İşi, Virtüel İş İlkesi, Potansiyel Enerji, Mekanik Verim) ve Uygulamalar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 66 1
4 Quiz 1 34 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mekaniğin Temelleri, Statiğin İlkeleri, Gerekli Tanımlamalar ve Birim Sistemleri Sta 1.jpg
Sta 2.jpg
Sta 3.jpg
2 Kuvvetin Tanımı, Vektör Cebrinin Statik Problemlerine Uygulanması, Skaler ve Vektörel Çarpımlar, Momentin Tanımı ve Uygulamalar Sta 4.jpg
Sta 5.jpg
3 Düzlemde Bir Noktada Kesişen Kuvvetler (Bileşke Bulma, Bileşenlere Ayırma ve Denge), Uygulamalar Sta 6.jpg
Sta 7.jpg
Sta 8.jpg
Sta 9.jpg
4 Düzlemde Genel Kuvvetler (Serbest Cisim Diyagramları, Kuvvet Çifti ve Moment Kavramı, Kuvvetin Bir Noktaya Taşınması, Kuvvetin Bir Nokataya Göre Momenti, Varignon Teoremi, Bileşke Bulma, Düzlemde Genel Kuvvetlerde Denge, Bileşenlere Ayırma ve Uygulama Problemleri) Sta 9.jpg
Sta 10.jpg
Sta 11.jpg
Sta 12.jpg
5 Yayılı Yükler (Genel Yayılı Yüklerin Bileşkeleri ve Bileşkenin Yeri, Üniform Yayılı Yük, Lineer Yayılı Yük, Trapez Yayılı Yük, İkinci Derece Eğri Şeklindeki Yayılı Yük, Yayılı Yüklerle İlgili Çeşitli Problemlerin Çözümü) Sta 13.jpg
Sta 14.jpg
6 Düzlemde Bağlar (Basit Mesnet (Sabit ve Hareketli Mesnet), Ankastre Mesnet (Geçme Mesnet, Yatay ve Düşey Kayıcı Ankastre Mesnet), Pandül Ayak, Özel Bazı Mesnetler), Cisimlerin Bağlanması (İzostatik, Hiperstatik ve Hipostatik Sistemler), İzostatik Sistemlerde Bağ Kuvvetlerinin Hesabı ve Uygulamalar Sta 14.jpg
Sta 15.jpg
Sta 16.jpg
Sta 17.jpg
7 Üç Mafsallı Sistemler, Mafsal Kuvvetlerinin Hesabı, Üç Mafsallı Sistemlerde Kritik Durumlar, Mafsallı Kirişler (Gerber Kirişi), Genel Mafsallı Sistemler ve Uygulamaları Sta 17.jpg
Sta 18.jpg
Sta 19.jpg
Sta 20.jpg
Sta 21.jpg
Sta 22.jpg
Sta 23.jpg
8 Düzlem Kafes Sistemler (Çubuk ve Düğüm Noktası Tanımı, Kafes Sistemlerin Rijitliği, Kafes Sistemlerin Sınıflandırılması ve Hesap Metotları (Düğüm Noktası Metodu, Ritter Metodu, Grafik Metot, Çubuk Değiştirme Metodu, Belirsiz Ölçek Metodu), Özel Düğüm Noktaları ve Uygulamalar) Sta 24.jpg
Sta 25.jpg
Sta 26.jpg
Sta 27.jpg
Sta 28.jpg
9 İpler ve Kablolar (Tanımlamalar, Kablo Diferansiyel Denkleminin Teşkili, Maksimum Kablo Kuvveti, Kablo Boyunun Bulunması, Mesnetleri Aynı Yatay Seviyede Olan Parabolik Kablolar, Mesnetleri Farklı Yatay Seviyede Olan Parabolik Kablolar, Çeşitli Yükleme Durumlarında Karmaşık Kablolu Sistemlerin Çözüm Uygulamaları, Zincir Eğrisi) Sta 29.jpg
Sta 30.jpg
Sta 31.jpg
Sta 32.jpg
Sta 33.jpg
Sta 34.jpg
Sta 35.jpg
Sta 36.jpg
10 ARASINAV
11 Uzay Kuvvetler (Uzayda Bir Noktada Kesişen Kuvvetler, Uzayda Bir Noktada Kesişen Kuvvetlerde Denge, Bileşenlere Ayırma ve Bileşke Bulma) Eksenlere Göre Moment Alma, Uzay Kuvvetlerinin İnvariantları, Uzayda Genel Kuvvetler (Uzayda Genel Kuvvetlerde Denge, Bileşenlere Ayırma ve Özel Durumlar, Bileşke Bulma, Uzayda Paralel Kuvvetler, Uzayda Bağlar, Bağ Kuvvetlerinin Hesabı ve Uygulamalar) Sta 36.jpg
Sta 37.jpg
Sta 38.jpg
Sta 39.jpg
Sta 40.jpg
Sta 41.jpg
Sta 42.jpg
Sta 43.jpg
12 Uzay Kafes Sistemler (Bağlama Koşulları, Tam Bağlı, Az Bağlı, Çok Bağlı Sistemler, Basit Kafes Sistemler, Bileşik Kafes Sistemler, Karmaşık Kafes Sistemler) ve Uygulamaları Sta 44.jpg
Sta 45.jpg
13 Ağırlık Merkezi (Düzlem Alan ve Eğrilerin Ağırlık Merkezi, Bileşik Plak ve Tellerin Ağırlık Merkezi, Pappus-Guldinus Teoremleri, Ağırlık Merkezinin İntegrasyonla Hesabı, Üç Boyutlu Cisimlerin Ağırlık Merkezi) ve Uygulamalar Sta 45.jpg
Sta 46.jpg
Sta 47.jpg
Sta 48.jpg
14 Sürtünme (Sürtünen Yüzeyler, Sürtünme Kuvveti ve Sürtünme Katsayısı, Sürtünme Açısı, Kamalar, Tambur veya Kayış Sürtünmesi, Basınç Yatakları, Tekerlek (Yuvarlanma) Sürtünmesi, Yuvarlanma Direnci) Virtüel İş Teoremi (Kuvvet ve Momentin İşi, Virtüel İş İlkesi, Potansiyel Enerji, Mekanik Verim) ve Uygulamalar Sta 49.jpg
Sta 50.jpg
Sta 51.jpg

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1120956 Mühendislik mekaniğinin temel kavram ve prensiplerini tipik mühendislik problemleri üzerine uygular.
2 1120980 Temel mühendislik ve bölüm dersleri öncesi gerekli mekanik ve matematik altyapıya sahip olur.
3 1120984 Rijit cisim, serbest cisim diyagramı, kuvvet, moment, denge, bileşke, bileşen gibi temel mühendislik kavramlarıyla ilgili skaler ve vektörel işlemler uyarlar.
4 1120985 Temel taşıyıcı sistemleri dizayn eder.
5 1121024 Statikçe belirli sistemler için mesnet tepkileri, mafsal kuvvetleri, çubuk kuvvetleri, kablo kuvvetlerini hesaplar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70495 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70496 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70497 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70498 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70499 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70500 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70501 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70502 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70503 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70504 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70505 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 3 5 4 4 3 2 2
2 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 2
3 5 4 4 4 3 4 3 3 4 3 2
4 4 4 4 5 4 3 3 5 4 3 3
5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek