Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS203 Dinamik 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Mühendislik öğreniminin temel mühendislik derslerinden biri olan dinamik dersinin amacı, öğrenciye uygulamada karşılaşacağı temel mühendislik problemlerin prensiplerini öğretmektir. Mühendislik mekaniğinin Statik ile birlikte iki parçasından birini teşkil etmekte olup, öğrencileri meslek derslerine hazır hale getirme amacına yöneliktir. Kuvvetin zamana bağlı olarak değişim göstermesi durumunu incelemekte olup, incelediği cisimleri maddesel nokta veya rijit cisim olarak gözönüne almaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Zihni Zerin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Beer, F. P., Johnston, E. R., Mühendisler için Mekanik (CiltII): Dinamik, (Çeviri Editörleri: S.S.Tameroğlu, T.Özbek), UÇ-ER Matbaacılık, İstanbul, 1989. 2. Beer, F. P., Johnston, E. R., Mühendisler için Mekanik (CiltII): Dinamik Problemlerin Çözümü, (Çeviri Editörleri: S.S.Tameroğlu, T.Özbek), Birsen Yayınevi, İstanbul, 1990. 3. Bakioğlu, M., Dinamik (Kısa Teori ve Problemler), Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., Cağaloğlu, İstanbul, 2000. 4. Aköz, A. Y., Omurtag, M. H., Mühendisler için Mekanik: Dinamik, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., Cağaloğlu, İstanbul, 1993. 5. Aköz, A. Y., Mühendisler için Mekanik: Dinamik, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., Cağaloğlu, İstanbul, 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

• Maddesel Noktaların Kinematiği (Mühendislik Mekaniğine Giriş, Tanımlamalar) • Maddesel Noktaların Doğrusal Hareketi (Yer-Hız ve İvme, Hareketin Belirlenmesi, Düzgün Doğrusal Hareket, Düzgün Değişen Doğrusal Hareket, Çok Sayıda Maddesel Noktanın Hareketi, Doğrusal Hareketin Grafik Çözümü) ve Uygulama Problemleri • Maddesel Noktaların Eğrisel Hareketi (Yer Vektörü, Hız ve İvme, Vektör Fonksiyonlarının Türevleri, Hız ve İvmenin Dik Bileşenleri, Bağıl Hareket, Teğetsel ve Normal Bileşenler, Kutupsal Koordinatlarda Bileşenler) ve Uygulama Problemleri • Maddesel Noktaların Kinetiği: Kuvvet, Kütle ve İvme (Newton' un İkinci Hareket Kanunu, Birim Sistemleri, Dinamik Denge, D'Alembert İlkesi, Kütle Merkezinin Hareketi, Maddesel Noktaların Doğrusal Hareketi) ve Uygulama Problemleri • Maddesel Noktaların Kinetiği: Kuvvet, Kütle ve İvme (Maddesel Noktanın Eğrisel Hareketi, Kutupsal Koordinatlarda Bileşenler, Merkezsel Kuvvet Etkisinde Hareket, Newton' un Çekim Kanunu, Gök Mekaniği Uygulamaları, Kepler Kanunları) ve Uygulama Problemleri • Maddesel Noktaların Kinematiği: İş ve Enerji (Kuvvetin İşi, İş ve Enerji İlkesi ve Uygulamalar, Maddesel Noktalar Sistemi, Potansiyel Enerji, Enerjinin Korunumu, Güç ve Verim) ve Uygulama Problemleri • Maddesel Noktaların Kinetiği: İmpuls ve Momentum (İmpuls-Momentum İlkesi, Maddesel Noktalar Sistemi, İmpulsif Kuvvetler, Momentumun Korunumu, Çarpışma, Doğru Merkezsel Çarpışma, Eğik Merkezsel Çarpışma, Enerji ve Momentum Uygulamaları, Açısal Momentum, Maddesel Noktalar Sisteminin Açısal Momentumu, Gök Mekaniğine Uygulamalar) ve Uygulama Problemleri • Rijit Cisimlerin Kinematiği (Ötelenme, Sabit Eksen Etrafında Dönme, Genel Düzlemsel Hareket, Salt ve Bağıl Hız, Ani Dönme Merkezi, Salt ve Bağıl İvme) ve Uygulama Problemleri • Rijit Cisimlerin Kinematiği (Düzlemsel Hareketin Bir Parametreye Bağlı Çözümü, Sabit Bir Nokta Etrafında Hareket, Genel Hareket) ve Uygulama Problemleri • Rijit Cisimlerin Düzlemsel Hareketi: Kuvvetler ve İvmeler (Rijit Bir Cismin Düzlemsel Hareketi ve Uygulamalar, Rijit Cisimlerden Meydana Gelen Sistemler, Bağlı Düzlemsel Hareket) ve Uygulama Problemleri • Rijit Cisimlerin Düzlemsel Hareketi: Enerji ve Momentum Yöntemleri (İş ve Enerji İlkesi, Rijit Cisme Etkiyen Kuvvetlerin İşi, Rijit Cismin Kinetik Enerjisi, Rijit Cisim Sistemleri, Enerjinin Korunumu, Güç, Rijit Cismin İmpuls-Momentum İlkesi, Açısal Momentumun Korunumu, Merkezsel Olmayan Çarpışma) ve Uygulama Problemleri • Rijit Cisimlerin Üç Boyutlu Kinetiği (Üç Boyuttaki Açısal Momentum, Atalet Elipsoidi, Kinetik Enerji, Sabit Nokta ya da Kütle Merkezi Etrafındaki Hareket, Sabit Bir Eksen Etrafında Dönme) ve Uygulama Problemleri • Mekanik Titreşimler (Sönümsüz Titreşimler (Basit Harmonik Hareket, Basit sarkaç, Serbest Titreşimler, Enerji Korunumu İlkesinin Uygulanması, Zorlanmış Titreşimler), Sönümlü Titreşimler (Sönümlü Serbest Titreşimler, Sönümlü Zorlanmış Titreşimler) ve Uygulama Problemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 66 1
4 Quiz 1 34 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Maddesel Noktaların Kinematiği (Mühendislik Mekaniğine Giriş, Tanımlamalar) Dinamik 1.jpg
2 Maddesel Noktaların Doğrusal Hareketi (Yer-Hız ve İvme, Hareketin Belirlenmesi, Düzgün Doğrusal Hareket, Düzgün Değişen Doğrusal Hareket, Çok Sayıda Maddesel Noktanın Hareketi, Doğrusal Hareketin Grafik Çözümü) ve Uygulama Problemleri Dinamik 2.jpg
Dinamik 3.jpg
Dinamik 4.jpg
Dinamik 5.jpg
Dinamik 6.jpg
Dinamik 7.jpg
Dinamik 8.jpg
Dinamik 9.jpg
Dinamik 10.jpg
Dinamik 11.jpg
Dinamik 12.jpg
Dinamik 13.jpg
3 Maddesel Noktaların Eğrisel Hareketi (Yer Vektörü, Hız ve İvme, Vektör Fonksiyonlarının Türevleri, Hız ve İvmenin Dik Bileşenleri, Bağıl Hareket, Teğetsel ve Normal Bileşenler, Kutupsal Koordinatlarda Bileşenler) ve Uygulama Problemleri Dinamik 13.jpg
Dinamik 14.jpg
Dinamik 15.jpg
Dinamik 16.jpg
Dinamik 17.jpg
Dinamik 18.jpg
Dinamik 19.jpg
Dinamik 20.jpg
Dinamik 21.jpg
Dinamik 22.jpg
Dinamik 23.jpg
Dinamik 24.jpg
Dinamik 25.jpg
Dinamik 26.jpg
4 Maddesel Noktaların Kinetiği: Kuvvet, Kütle ve İvme (Newton' un İkinci Hareket Kanunu, Birim Sistemleri, Dinamik Denge, D'Alembert İlkesi, Kütle Merkezinin Hareketi, Maddesel Noktaların Doğrusal Hareketi) ve Uygulama Problemleri Dinamik 27.jpg
Dinamik 28.jpg
Dinamik 29.jpg
Dinamik 30.jpg
Dinamik 31.jpg
Dinamik 32.jpg
5 Maddesel Noktaların Kinetiği: Kuvvet, Kütle ve İvme (Maddesel Noktanın Eğrisel Hareketi, Kutupsal Koordinatlarda Bileşenler, Merkezsel Kuvvet Etkisinde Hareket, Newton' un Çekim Kanunu, Gök Mekaniği Uygulamaları, Kepler Kanunları) ve Uygulama Problemleri Dinamik 33.jpg
Dinamik 34.jpg
Dinamik 35.jpg
Dinamik 36.jpg
6 Maddesel Noktaların Kinematiği: İş ve Enerji (Kuvvetin İşi, İş ve Enerji İlkesi ve Uygulamalar, Maddesel Noktalar Sistemi, Potansiyel Enerji, Enerjinin Korunumu, Güç ve Verim) ve Uygulama Problemleri Dinamik 37.jpg
Dinamik 38.jpg
Dinamik 39.jpg
Dinamik 40.jpg
Dinamik 41.jpg
Dinamik 42.jpg
Dinamik 43.jpg
Dinamik 44.jpg
Dinamik 45.jpg
7 Maddesel Noktaların Kinetiği: İmpuls ve Momentum (İmpuls-Momentum İlkesi, Maddesel Noktalar Sistemi, İmpulsif Kuvvetler, Momentumun Korunumu, Çarpışma, Doğru Merkezsel Çarpışma, Eğik Merkezsel Çarpışma, Enerji ve Momentum Uygulamaları, Açısal Momentum, Maddesel Noktalar Sisteminin Açısal Momentumu, Gök Mekaniğine Uygulamalar) ve Uygulama Problemleri Dinamik 46.jpg
Dinamik 47.jpg
Dinamik 48.jpg
Dinamik 49.jpg
Dinamik 50.jpg
Dinamik 51.jpg
Dinamik 52.jpg
8 Rijit Cisimlerin Kinematiği (Ötelenme, Sabit Eksen Etrafında Dönme, Genel Düzlemsel Hareket, Salt ve Bağıl Hız, Ani Dönme Merkezi, Salt ve Bağıl İvme) ve Uygulama Problemleri Dinamik 53.jpg
Dinamik 54.jpg
Dinamik 55.jpg
Dinamik 56.jpg
Dinamik 57.jpg
Dinamik 58.jpg
Dinamik 59.jpg
Dinamik 60.jpg
Dinamik 61.jpg
Dinamik 62.jpg
Dinamik 63.jpg
Dinamik 64.jpg
Dinamik 65.jpg
Dinamik 66.jpg
Dinamik 67.jpg
Dinamik 68.jpg
Dinamik 69.jpg
Dinamik 70.jpg
9 Rijit Cisimlerin Kinematiği (Düzlemsel Hareketin Bir Parametreye Bağlı Çözümü, Sabit Bir Nokta Etrafında Hareket, Genel Hareket) ve Uygulama Problemleri Dinamik 71.jpg
Dinamik 72.jpg
Dinamik 73.jpg
Dinamik 74.jpg
Dinamik 75.jpg
Dinamik 76.jpg
10 ARASINAV
11 Rijit Cisimlerin Düzlemsel Hareketi: Kuvvetler ve İvmeler (Rijit Bir Cismin Düzlemsel Hareketi ve Uygulamalar, Rijit Cisimlerden Meydana Gelen Sistemler, Bağlı Düzlemsel Hareket) ve Uygulama Problemleri Dinamik 77.jpg
Dinamik 78.jpg
Dinamik 79.jpg
12 Rijit Cisimlerin Düzlemsel Hareketi: Enerji ve Momentum Yöntemleri (İş ve Enerji İlkesi, Rijit Cisme Etkiyen Kuvvetlerin İşi, Rijit Cismin Kinetik Enerjisi, Rijit Cisim Sistemleri, Enerjinin Korunumu, Güç, Rijit Cismin İmpuls-Momentum İlkesi, Açısal Momentumun Korunumu, Merkezsel Olmayan Çarpışma) ve Uygulama Problemleri Dinamik 80.jpg
Dinamik 81.jpg
Dinamik 82.jpg
Dinamik 83.jpg
13 Rijit Cisimlerin Üç Boyutlu Kinetiği (Üç Boyuttaki Açısal Momentum, Atalet Elipsoidi, Kinetik Enerji, Sabit Nokta ya da Kütle Merkezi Etrafındaki Hareket, Sabit Bir Eksen Etrafında Dönme) ve Uygulama Problemleri Dinamik 84.jpg
Dinamik 85.jpg
Dinamik 86.jpg
Dinamik 87.jpg
14 Mekanik Titreşimler (Sönümsüz Titreşimler (Basit Harmonik Hareket, Basit sarkaç, Serbest Titreşimler, Enerji Korunumu İlkesinin Uygulanması, Zorlanmış Titreşimler), Sönümlü Titreşimler (Sönümlü Serbest Titreşimler, Sönümlü Zorlanmış Titreşimler) ve Uygulama Problemleri Dinamik 88.jpg
Dinamik 89.jpg
Dinamik 90.jpg

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1130523 Temel mühendislik branşı derslerin sağlam altyapıya kavuşması
2 1130771 Zamana bağlı değişken yükler veya kuvvetler etkisi altındaki yapı elemanlarının davranışlarının belirlenebilmesi
3 1150519 Maddesel nokta, rijit cisim, şekil değiştiren cisim, maddesel noktalar sistemi vs. mühendislik kavramlarının ve temel prensiplerin idraki ve çözüme ulaşabilme
4 1126850 Bölüm dersleri öncesi hayati öneme sahip algılama ve analiz tekniklerinin algılanması
5 1146955 Mühendislik Mekaniği II (Dinamik) kavramlarının öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70495 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70496 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70497 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70498 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70499 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70500 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70501 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70502 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70503 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70504 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70505 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 3 5 4 4 3 2 2
2 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 2
3 5 4 4 4 3 4 3 3 4 3 2
4 4 4 4 5 4 3 3 5 4 3 3
5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek