Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS205 Mukavemet-I 927001 2 3 6

Dersin Amacı

Birçok Mühendislik Dalında olduğu gibi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında yapıların veya yapı elemanlarının kuvvetler ve buna bağlı gerilmeler etkisi altında davranışını incelemek, bunun teminine yönelik gerilme ve şekildeğiştirme kavramlarını ve etkilerini öğretmek ve ayrıca Mukavemet II, Betonarme, Yapı Statiği, Çelik Yapılar vs. bölüm derslerinin altyapısını oluşturarak mühendislik formasyonu kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Zihni Zerin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. İnan, M., Cisimlerin Mukavemeti, II. Baskı, Ofset Matbaacılık Ltd. Şti., İstanbul, 1970. 2. Kayan, İ., Cisimlerin Mukavemeti, İTÜ Matbaası, İstanbul, 1987. 3.* Omurtag, M. H., Mukavemet Cilt I, Birsen YayıneviLtd. Şti., Cağaloğlu, İstanbul, 2005. 4.* Omurtag, M. H., Mukavemet Cilt II, Birsen YayıneviLtd. Şti., Cağaloğlu, İstanbul, 2005. 5.* Omurtag, M. H., Mukavemet Çözümlü Problemleri Cilt I, Birsen YayıneviLtd. Şti., Cağaloğlu, İstanbul, 2006. 6.* Omurtag, M. H., Mukavemet Çözümlü Problemleri Cilt II, Birsen YayıneviLtd. Şti., Cağaloğlu, İstanbul, 2006. 7. Omurtag, M. H., Statik-Mukavemet (Mühendisler için Mekanik) (Genişletilmiş 2. Baskı), Nobel Yayın Dağıtım, Cağaloğlu, İstanbul, 2007. 8. Omurtag, M. H., Statik-Mukavemet Çözümlü Problemleri (Mühendisler için Mekanik) (Genişletilmiş 2. Baskı), Nobel Yayın Dağıtım, Cağaloğlu, İstanbul, 2007. 9. Bakioğlu, M., Cisimlerin Mukavemeti Cilt I (Genişletilmiş ve Kırılma Mekaniği Eklenmiş 2. Baskı), Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş., Cağaloğlu, İstanbul, 2009. 10. Bakioğlu, M., Cisimlerin Mukavemeti Cilt II (Genişletilmiş ve Yaklaşık Yöntemler Eklenmiş 2. Baskı), Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş., Cağaloğlu, İstanbul, 2009. 11. Bakioğlu, M., Eratlı, N., Kadıoğlu, F., Cisimlerin Mukavemeti Problem Kitabı Cilt I, Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş., Cağaloğlu, İstanbul, 2009. 12. Bakioğlu, M., Aldemir, Ü., Hayır, A., Eratlı, N., Kadıoğlu, F., Ergün, H., Cisimlerin Mukavemeti Problem Kitabı Cilt II, Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş., Cağaloğlu, İstanbul, 2009. 13. Bakioğlu, M., Statik-Mukavemet, Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş., Cağaloğlu, İstanbul, 2007. 14. Bakioğlu, M., Aldemir, Ü., Hayır, A., Kadıoğlu, F., Statik-Mukavemet Problemleri, Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş., Cağaloğlu, İstanbul, 2007. 15. Aköz, A. Y., Eratlı, N., Statik-Mukavemet, Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş., Cağaloğlu, İstanbul, 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

• Mukavemetin Konusu, Prensipleri ve Kavramları, Gerilme Tanımı, Skaler, Vektörel ve Tansörel Büyüklüklerin Tanımlanması ve Örneklemeler • Tek Eksenli Gerilme Hali (Tanımlama, Asal Gerilmeler ve Asal Düzlemler, Mohr Dairesi Gösterimi) ve Uygulama Problemleri • İki Eksenli (Düzlem) Gerilme Hali (Tanımlama, Gerilme Bileşenleri, Asal Gerilmeler ve Asal Doğrultular, Düzlem Gerilme Halinin İnvariantları, Mohr Dairesi Gösterimi) ve Uygulama Problemleri • Üç Eksenli Gerilme Hali (Tanımlama, En Genel Halde Üç Eksenli Gerilme Hali, Asal Gerilmeler ve Mohr Dairesi, Bazı Özel Gerilme Durumlarına Ait Mohr Daireleri) ve Uygulama Problemleri • Şekil Değiştirme (Tanımlama, Şekil Değiştirmenin Ölçülmesi, Şekil Değiştirme Elemanları) ve Uygulamalar • Düzlem Şekil Değiştirme Hali (Tanımlama, Asal Uzama Oranları ve Asal Doğrultular, Şekil Değiştirme Halinin İnvariantları, Maksimum ve Minimum Açı Değişimleri, Düzlem Şekil Değiştirme Haline Ait Mohr Dairesi) ve Uygulama Problemleri • Üç Eksenli Şekil Değiştirme (Tanımlama, Hacim Değiştirme Oranı, Asal Şekil Değiştirmeler ve Mohr Dairesi Gösterimi) ve Uygulama Problemleri • Gerilme-Şekil Değiştirme Bağıntıları (Tanımlamalar, Hooke Kanunu, Gerilme-Şekil Değiştirme Diyagramları, Basit Kayma Hooke Kanunu, Genel Halde Hooke Kanunları, Hacimsel Elastisite Modülü, Isı Değişiminden Meydana Gelen Şekil Değiştirme, Koaksiyalite Şartı, Düzlem Gerilme Hali, Düzlem Şekil Değiştirme Hali, Gerilme Tansörünün Hacim ve Şekil Değiştirme Bileşenleri) ve Uygulama Problemleri • Şekil Değiştirme Enerjisi (Şekil Değiştirme Enerjisi Yoğunluğu, Hacim ve Biçin Değiştirme Bileşenlerinin Enerjileri, Toplam Şekil Değiştirme Enerjisi) ve Uygulama Problemleri • Katı Cisimlerin Mekanik Özellikleri (Çekme Deneyi, Orantılılık Sınırı, Elastisite Sınırı, Akma Sınırı, Çekme Mukavemeti, Sünek ve Gevrek Cisimler, Pekleşme, Yükleme ve Boşaltma Eğrileri, İdeal Cisimler, Yorulma) ve Uygulama Problemleri ve Kırılma Hipotezleri (Gerilme Hipotezleri, Şekil Değiştirme Hipotezleri, Enerji Hipotezleri) ve Uygulama Problemleri • Kesit Tesit Diyagramları (Tanımlar ve Diferansiyel Bağıntıların Çıkarılışı, Doğru Eksenli Çubuklarda Kesit Tesirleri, Kesit Tesir Diyagramları, Kesim Yöntemi) ve Uygulama Problemleri • Basit Mukavemet Halleri (Eksenel Normal Kuvvet Hali, Boyutlandırma, Yük Tayini, Eksenel Basınç Kuvveti Durumu, Isı Etkisiyle Meydana Gelen Uzama, Betonarme Kolonlar, Mafsallı Çubuklar, Statikçe Belirsiz Problemler, Mafsallı Çubuklarda Isı Etkisi, Halkada Eksenel Kuvvet, İç Basınçla Yüklü Kazanlar, Taşıma Gücü-Limit Analiz) ve Uygulama Problemleri • Basit Mukavemet Halleri (Kesme Kuvveti, Boyutlandırma, Şekil Değiştirme ve Yer Değiştirme, Şekil Değiştirme Enerjisi, Kesmeye Çalışan Bulon Civata Çivi, Perçin Hesapları, Perçinli Eklerin Düzenlenmesi) ve Uygulama Problemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 66 1
4 Quiz 1 34 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
54 Ev Ödevi 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mukavemetin Konusu, Prensipleri ve Kavramları, Gerilme Tanımı, Skaler, Vektörel ve Tansörel Büyüklüklerin Tanımlanması ve Örneklemeler Mukavemet I (1).jpg
Mukavemet I (2).jpg
Mukavemet I (3).jpg
2 Tek Eksenli Gerilme Hali (Tanımlama, Asal Gerilmeler ve Asal Düzlemler, Mohr Dairesi Gösterimi) ve Uygulama Problemleri Mukavemet I (3).jpg
Mukavemet I (4).jpg
Mukavemet I (5).jpg
3 İki Eksenli (Düzlem) Gerilme Hali (Tanımlama, Gerilme Bileşenleri, Asal Gerilmeler ve Asal Doğrultular, Düzlem Gerilme Halinin İnvariantları, Mohr Dairesi Gösterimi) ve Uygulama Problemleri Mukavemet I (5).jpg
Mukavemet I (6).jpg
Mukavemet I (7).jpg
Mukavemet I (8).jpg
Mukavemet I (9).jpg
Mukavemet I (10).jpg
4 Üç Eksenli Gerilme Hali (Tanımlama, En Genel Halde Üç Eksenli Gerilme Hali, Asal Gerilmeler ve Mohr Dairesi, Bazı Özel Gerilme Durumlarına Ait Mohr Daireleri) ve Uygulama Problemleri Mukavemet I (10).jpg
Mukavemet I (11).jpg
Mukavemet I (12).jpg
Mukavemet I (13).jpg
Mukavemet I (14).jpg
Mukavemet I (15).jpg
5 Şekil Değiştirme (Tanımlama, Şekil Değiştirmenin Ölçülmesi, Şekil Değiştirme Elemanları) ve Uygulamalar Mukavemet I (15).jpg
Mukavemet I (16).jpg
6 Düzlem Şekil Değiştirme Hali (Tanımlama, Asal Uzama Oranları ve Asal Doğrultular, Şekil Değiştirme Halinin İnvariantları, Maksimum ve Minimum Açı Değişimleri, Düzlem Şekil Değiştirme Haline Ait Mohr Dairesi) ve Uygulama Problemleri Mukavemet I (16).jpg
Mukavemet I (17).jpg
Mukavemet I (18).jpg
Mukavemet I (19).jpg
Mukavemet I (20).jpg
7 Üç Eksenli Şekil Değiştirme (Tanımlama, Hacim Değiştirme Oranı, Asal Şekil Değiştirmeler ve Mohr Dairesi Gösterimi) ve Uygulama Problemleri Mukavemet I (21).jpg
Mukavemet I (22).jpg
8 Gerilme-Şekil Değiştirme Bağıntıları (Tanımlamalar, Hooke Kanunu, Gerilme-Şekil Değiştirme Diyagramları, Basit Kayma Hooke Kanunu, Genel Halde Hooke Kanunları, Hacimsel Elastisite Modülü, Isı Değişiminden Meydana Gelen Şekil Değiştirme, Koaksiyalite Şartı, Düzlem Gerilme Hali, Düzlem Şekil Değiştirme Hali, Gerilme Tansörünün Hacim ve Şekil Değiştirme Bileşenleri) ve Uygulama Problemleri Mukavemet I (22).jpg
Mukavemet I (23).jpg
Mukavemet I (24).jpg
Mukavemet I (25).jpg
Mukavemet I (26).jpg
Mukavemet I (27).jpg
9 Şekil Değiştirme Enerjisi (Şekil Değiştirme Enerjisi Yoğunluğu, Hacim ve Biçin Değiştirme Bileşenlerinin Enerjileri, Toplam Şekil Değiştirme Enerjisi) ve Uygulama Problemleri Mukavemet I (28).jpg
Mukavemet I (29).jpg
10 ARASINAV
11 Katı Cisimlerin Mekanik Özellikleri (Çekme Deneyi, Orantılılık Sınırı, Elastisite Sınırı, Akma Sınırı, Çekme Mukavemeti, Sünek ve Gevrek Cisimler, Pekleşme, Yükleme ve Boşaltma Eğrileri, İdeal Cisimler, Yorulma) ve Uygulama Problemleri ve Kırılma Hipotezleri (Gerilme Hipotezleri, Şekil Değiştirme Hipotezleri, Enerji Hipotezleri) ve Uygulama Problemleri Mukavemet I (29).jpg
Mukavemet I (30).jpg
Mukavemet I (31).jpg
Mukavemet I (32).jpg
Mukavemet I (33).jpg
Mukavemet I (34).jpg
Mukavemet I (35).jpg
Mukavemet I (36).jpg
12 Kesit Tesit Diyagramları (Tanımlar ve Diferansiyel Bağıntıların Çıkarılışı, Doğru Eksenli Çubuklarda Kesit Tesirleri, Kesit Tesir Diyagramları, Kesim Yöntemi) ve Uygulama Problemleri Mukavemet I (37).jpg
Mukavemet I (38).jpg
Mukavemet I (39).jpg
Mukavemet I (40).jpg
Mukavemet I (36).jpg
13 Basit Mukavemet Halleri (Eksenel Normal Kuvvet Hali, Boyutlandırma, Yük Tayini, Eksenel Basınç Kuvveti Durumu, Isı Etkisiyle Meydana Gelen Uzama, Betonarme Kolonlar, Mafsallı Çubuklar, Statikçe Belirsiz Problemler, Mafsallı Çubuklarda Isı Etkisi, Halkada Eksenel Kuvvet, İç Basınçla Yüklü Kazanlar, Taşıma Gücü-Limit Analiz) ve Uygulama Problemleri Mukavemet I (40).jpg
Mukavemet I (41).jpg
Mukavemet I (42).jpg
Mukavemet I (43).jpg
14 Basit Mukavemet Halleri (Kesme Kuvveti, Boyutlandırma, Şekil Değiştirme ve Yer Değiştirme, Şekil Değiştirme Enerjisi, Kesmeye Çalışan Bulon Civata Çivi, Perçin Hesapları, Perçinli Eklerin Düzenlenmesi) ve Uygulama Problemleri Mukavemet I (44).jpg
Mukavemet I (45).jpg
Mukavemet I (46).jpg

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1350342 Gerilme ve Şekil Değiştirme kavramlarının zihinde canlandırılabilmesi, temel denklemlerinin kavranması ve tansörel büyüklük kavramı
2 1365618 İnşaat Mühendisliği Bölümünde hayati öneme sahip kavramların, hesaplamaların ve yorunlamaların yapılabilirliği
3 1352913 Basit ve bileşik mukavemet hallerinin öncesinde boyutlandırma kavramının idraki
4 1373524 Kuvvetlerin sebep olduğu gerilmeler ve bunun sonucunda meydana gelen şekil değiştirmelerin hesap tekniklerinin kavranması
5 1360947 Mukavemet II, Betonarme, Yapı Statiği, Çelik Yapılar vs. temel bölüm dersleri öncesi çok gerekli altyapının tesisi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78187 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 78188 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78189 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 78190 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78191 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78192 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 78193 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 78194 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78195 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78196 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 78197 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 3 5 4 4 3 2 3
2 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 3
3 5 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3
4 4 4 4 5 4 3 3 5 4 3 3
5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek