Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS231 Bulmaca Kültürü ve Türkçe Gelişimine Katkısı (SSD) 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Dilimizi doğru kullanabilme ve ayrıca eski, yeni ve yabancı kökenli kelimeleri tanıyarak, doğru kullanabilme yeteneğini kazanma

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Zihni ZERİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

"•Türk dilinin yapısal özelliklerini tanıma •Arapça, Farsça ve Osmanlıcadan dilimize yerleşmiş kelimeleri kullanma becerisinin artması çalışmaları •Sessiz harf kalıplarından yaklaşık aynı anlamı veren kelimelerin tanınması •Kelime türetme çalışmaları •Bulmaca çözüm tekniklerine giriş •Klasik bulmacalarda sağ sol ve yukarı aşağı çengel atma teknikleri ile aranılan kelimenin heceleme yardımıyla bulunabilmesi •Aranan kelimelerin türüne göre aranması gereken sözlük türlerinin seçimi ve uygulamalar •Klasik bulmaca uygulamaları •Klasik ve çengel bulmaca uygulamaları •Klasik büyük kare bulmacaların çözüm teknikleri •Klasik büyük kare bulmaca uygulamaları •Bulmaca çözüm tekniklerinin Türk diline katkılarının örneklemelerle anlaşılması •Çeşitli uygulama ve araştırmalar ile dilimizde yanlış kullanılan kelimelere örneklemeler "

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 13 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türk dilinin yapısal özelliklerini tanıma Buyuk Turkce Sozluk (TDK) (PDF, 9.9 MB).pdf
2 Arapça, Farsça ve Osmanlıcadan dilimize yerleşmiş kelimeleri kullanma becerisinin artması çalışmaları Buyuk Turkce Sozluk (TDK) (PDF, 9.9 MB).pdf
3 Sessiz harf kalıplarından yaklaşık aynı anlamı veren kelimelerin tanınması Buyuk Turkce Sozluk (TDK) (PDF, 9.9 MB).pdf
4 Kelime türetme çalışmaları Buyuk Turkce Sozluk (TDK) (PDF, 9.9 MB).pdf
5 Bulmaca çözüm tekniklerine giriş Buyuk Turkce Sozluk (TDK) (PDF, 9.9 MB).pdf
6 Klasik bulmacalarda sağ sol ve yukarı aşağı çengel atma teknikleri ile aranılan kelimenin heceleme yardımıyla bulunabilmesi Buyuk Turkce Sozluk (TDK) (PDF, 9.9 MB).pdf
7 Aranan kelimelerin türüne göre aranması gereken sözlük türlerinin seçimi ve uygulamalar Buyuk Turkce Sozluk (TDK) (PDF, 9.9 MB).pdf
8 Klasik bulmaca uygulamaları Buyuk Turkce Sozluk (TDK) (PDF, 9.9 MB).pdf
9 Klasik ve çengel bulmaca uygulamaları Buyuk Turkce Sozluk (TDK) (PDF, 9.9 MB).pdf
10 ARASINAV
11 Klasik büyük kare bulmacaların çözüm teknikleri Buyuk Turkce Sozluk (TDK) (PDF, 9.9 MB).pdf
12 Klasik büyük kare bulmaca uygulamaları Buyuk Turkce Sozluk (TDK) (PDF, 9.9 MB).pdf
13 Bulmaca çözüm tekniklerinin Türk diline katkılarının örneklemelerle anlaşılması Buyuk Turkce Sozluk (TDK) (PDF, 9.9 MB).pdf
14 Çeşitli uygulama ve araştırmalar ile dilimizde yanlış kullanılan kelimelere örneklemeler Buyuk Turkce Sozluk (TDK) (PDF, 9.9 MB).pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294977 Anlamı bilinen bir kelimenin sessiz harf sıralı kalıplarının yardımıyla anlamını tahmininde bulunabilmek
2 1294978 Türk Dilinin yapı zenginliğinin kavranması
3 1294979 Kelime ve cümle yapılarını doğru ve eksiksiz kullanabilme becerisi
4 1294980 Bulmaca Kültürünün Türkçe gelişimine katkısının idraki
5 1294981 Yabancı kökenli kelime ve yapıların dilimizdeki yerinin ve etkisinin kavranması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70495 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70496 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70497 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70498 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70499 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70500 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70501 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70502 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70503 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70504 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70505 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2
2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2
3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2
5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek