Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS233 Dünyada ve Türkiye'de Önemli Mühendislik Yapıları (SSD) 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Dünyada ve Türkiye' de, çeşitli özellikleri nedeniyle öne çıkan önemli mühendislik yapıları hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Zeki KARACA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Fikret Keskinel, Önemli Mühendislik Yapılar, Birsen Yayınevi, 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Projelerin sınıflandırılması, dünya inşaat pazarı, Yirminci yüzyılın önemli inşaat projeleri, Yapımı süren bazı önemli projeler, Türkiye’ de gerçekleştirilen bazı önemli inşaat projeleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 84 1
4 Quiz 1 16 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8
54 Ev Ödevi 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Projelerin sınıflandırılması. ders1.pdf
2 Dünya inşaat pazarı. ders2.pdf
3 Yirminci yüzyılın önemli inşaat projeleri. ders3.pdf
4 Yirminci yüzyılın önemli inşaat projeleri. ders4.pdf
5 Yirminci yüzyılın önemli inşaat projeleri. ders5.pdf
6 Önemli özellikleri olan binalar. ders6.pdf
7 Büyük açıklıklı köprüler. ders7.pdf
8 Yapımı süren bazı önemli projeler. ders8.pdf
9 Yapımı süren bazı önemli projeler. ders9.pdf
10 Arasınav.
11 Türkiye’ de gerçekleştirilen bazı önemli inşaat projeleri. ders11.pdf
12 Türkiye’ de gerçekleştirilen bazı önemli inşaat projeleri. ders12.pdf
13 Türkiye’ de gerçekleştirilen bazı önemli inşaat projeleri. ders13.pdf
14 Türkiye’ de gerçekleştirilen bazı önemli inşaat projeleri. ders14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1513000 Önemli mühendislik yapıları ile ilgili bilgi sahibi olunur.
2 1513001 Türk inşaat sektörünün geldiği nokta saptanır.
3 1513002 Herhangi bir yapının hayata geçme aşamaları öğrenilir.
4 1513003 Türk mühendisliğinin gelişim süreci öğrenilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78187 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 78188 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78189 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 78190 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78191 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78192 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 78193 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 78194 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78195 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78196 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 78197 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 4 2 2 3 2 3 4 2
2 3 2 3 4 2 2 4 2 3 4 3
3 3 2 3 4 2 2 3 2 4 4 3
4 3 2 3 4 2 2 3 2 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek