Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS235 Yapı Dünyasındaki Yenilikler ve İlginç Tasarımlar (SSD) 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Eski- Yeni ve ilginç ve önemli yapılar hakkında bilgi vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.. Varol KOÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları ve sunum dosyaları pdf ve ppt olarak verilmektedir.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eski yapılar, yeni yapılar, önemli yapılar, ilginç yapılar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 1 2
5 Derse Katılım 14 1 14
22 Proje Hazırlama 1 12 12
23 Proje Sunma 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 21 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 21 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Eski SSCB ilginç yapıları, Kabuk Ev, Şeytan çıkarıcı, Müzik Tarihi Müzesi, Ters dönmüş ev, Puzzle Dünyası yapdünyenveilgtas-1.hafta-1.pptx
yapdünyenveilgtas-1.hafta-2.pptx
yapdünyenveilgtas-1.hafta-4.pps
yapdünyenveilgtas-1.hafta-5.pps
2 Ağaç evler ve doğa dostu evler, Akıllı bina tasarımı yapdünyenveilgtas-2.hafta-1.pptx
yapdünyenveilgtas-2.hafta-2.pptx
yapdünyenveilgtas-2.hafta-4.pps
yapdünyenveilgtas-2.hafta-5.pps
3 BMW Welt, Kovboy botları, Big Duck, House Boat, Gitar müzesi vb., Yenice tütün camii yapdünyenveilgtas-3.hafta-3.pptx
yapdünyenveilgtas-3.hafta-4.pps
yapdünyenveilgtas-3.hafta-5.pps
4 Oasis of the sea (Denizin vahası), Palmiye adaları yapdünyenveilgtas-4.hafta-1.pptx
yapdünyenveilgtas-4.hafta-3.pptx
yapdünyenveilgtas-4.hafta-4.pps
yapdünyenveilgtas-4.hafta-5.pps
5 Burj Dubai, Dünyanın 7 harikası yapdünyenveilgtas-5.hafta-2.pptx
yapdünyenveilgtas-5.hafta-4.pps
yapdünyenveilgtas-5.hafta-5.pps
6 Yüksek yapılar, Dar yapılar yapdünyenveilgtas-6.hafta-1.pptx
yapdünyenveilgtas-6.hafta-3.pptx
yapdünyenveilgtas-6.hafta-5.pps
7 Kent heykelleri, Kütüphaneler yapdünyenveilgtas-7.hafta-1.pps
yapdünyenveilgtas-7.hafta-2.pptx
yapdünyenveilgtas-7.hafta-3.pptx
yapdünyenveilgtas-7.hafta-4.pps
yapdünyenveilgtas-7.hafta-5.pps
8 Asansörler, Japon yapıları yapdünyenveilgtas-8.hafta-1.pptx
yapdünyenveilgtas-8.hafta-2.pps
yapdünyenveilgtas-8.hafta-3.pptx
yapdünyenveilgtas-8.hafta-4.pps
yapdünyenveilgtas-8.hafta-5.pps
9 Rus yapıları ve hatalı yapımlar, Çin yapıları yapdünyenveilgtas-9.hafta-1.pptx
yapdünyenveilgtas-9.hafta-2.pptx
yapdünyenveilgtas-9.hafta-3.pptx
yapdünyenveilgtas-9.hafta-4.pps
yapdünyenveilgtas-9.hafta-5.pps
10 ARASINAV
11 Kominizm ve Faşizm anıtları, İç mekan ve ev gereçleri tasarımı yapdünyenveilgtas-11.hafta-1.pptx
yapdünyenveilgtas-11.hafta-2.pptx
yapdünyenveilgtas-11.hafta-3.pptx
yapdünyenveilgtas-11.hafta-4.pps
yapdünyenveilgtas-11.hafta-5.pps
12 Manevi Yaşam yapıları, Büyük köprüler yapdünyenveilgtas-12.hafta-1.pptx
yapdünyenveilgtas-12.hafta-2.pps
yapdünyenveilgtas-12.hafta-3.pps
yapdünyenveilgtas-12.hafta-4.pps
13 İlginç yollar, Dış cephe boyamaları ve kaplamaları yapdünyenveilgtas-13.hafta-1.pps
yapdünyenveilgtas-13.hafta-2.pps
yapdünyenveilgtas-13.hafta-4.pps
14 Antoni Gaudi’nin eserleri, Şatolar yapdünyenveilgtas-14.hafta-1.pps
yapdünyenveilgtas-14.hafta-2.pps
yapdünyenveilgtas-14.hafta-3.pps
yapdünyenveilgtas-14.hafta-4.pps
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1287608 Değişik yapı tasarımlarını ve malzemelerini öğrenmek
2 1287609 İnşaat mühendisliğinde önemli yapılar hakkında bilgi sahibi olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70495 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70496 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70497 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70498 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70499 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70500 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70501 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70502 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70503 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70504 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70505 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 3 1 2 4 3 4 3 4 3
2 1 2 3 2 3 3 4 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek