Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS241 Standart ve Kalite (SSD) 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Kalite Yönetim sistemleri hakkında bilgi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.. Varol KOÇ

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

"Standart ve Kalite Ders Notları" Yrd. Doç. Dr. Varol KOÇ

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Yönetim sistemleri ve Yönetim sistemleri standartları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 90 1
4 Quiz 2 10 1
2 Final Sınavı 1 90 1
35 Quiz 2 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 4 1 4
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
52 Quiz için Bireysel Çalışma 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kalite kavramı ve düşündürdükleri, tarihçe ve gelişim standartvekalite 1. hafta.pdf
2 Kalite Güvence Sistemi ve Akreditasyon standartvekalite 2. hafta.pps
3 Ürün ve Kalite Standartları standartvekalite 3. hafta.pps
4 Ürün ve hizmet işletmelerinde kalitede ölçülebilir göstergeler standartvekalite 4. hafta.pps
5 Kaliteye ulaşmada gerekli aşamalar: Kalite ve Kalite Kontrol Çemberleri standartvekalite 5. hafta.pps
6 Kalite denetimi, kontrolü ve kalite maliyeti standartvekalite 6. hafta.pps
7 Kalite gelişimi, kalite sistemleri, toplam kalite yönetimi standartvekalite 7. hafta.pps
8 İşletmelerde kalite organizasyonuı, kalite düşünürleri standartvekalite 8. hafta.pps
9 Toplam Kalite Yönetiminin 8 temel bileşeni standartvekalite 9. hafta.pps
10 Ara sınav
11 İSO 9001 Kalite yönetimi ve Belgelendirme sistemi standartvekalite 11. hafta.pps
12 OHSAS 18000 ve İSO 14000 standartvekalite 12. hafta.pps
13 İhracatta kalite ve kalitede başarılı ülke örnekleri. Yönetim sistemleri ile ilgili kitap ve makalelerin incelenmesi. standartvekalite 13. hafta.pps
14 Yönetim sistemlerinin İnşaat Mühendisliğine uygulanması. Yönetim sistemleri ile ilgili akademik çalışmaların incelenmesi. standartvekalite 14. hafta.pps

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289279 Kalite Yönetim Sistemlerinin öğrenilmesi
2 1289280 Yönetim sistemlerinin ve standartlarının öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70495 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70496 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70497 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70498 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70499 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70500 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70501 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70502 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70503 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70504 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70505 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 3 2 1 3 4 2 3 4 3
2 1 2 3 2 2 3 4 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek