Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS206 Mukavemet-II 927001 2 4 6

Dersin Amacı

Birçok Mühendislik Dalında olduğu gibi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında yapıların veya yapı elemanlarının boyutlandırılma kavramının altyapısını sağlamak, basit veya kompleks etkiler altında elemanların çalışma prensiplerini kavrayabilmek adına bölüm dersleri öncesinde gerekli altyapı donanımı kazandırmak amacı güden çok temel bir mühendislik formasyonu temin etmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Zihni Zerin

Ön Koşul Dersleri

Mukavemet I

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. İnan, M., Cisimlerin Mukavemeti, II. Baskı, Ofset Matbaacılık Ltd. Şti., İstanbul, 1970. 2. Kayan, İ., Cisimlerin Mukavemeti, İTÜ Matbaası, İstanbul, 1987. 3.* Omurtag, M. H., Mukavemet Cilt I, Birsen YayıneviLtd. Şti., Cağaloğlu, İstanbul, 2005. 4.* Omurtag, M. H., Mukavemet Cilt II, Birsen YayıneviLtd. Şti., Cağaloğlu, İstanbul, 2005. 5.* Omurtag, M. H., Mukavemet Çözümlü Problemleri Cilt I, Birsen YayıneviLtd. Şti., Cağaloğlu, İstanbul, 2006. 6.* Omurtag, M. H., Mukavemet Çözümlü Problemleri Cilt II, Birsen YayıneviLtd. Şti., Cağaloğlu, İstanbul, 2006. 7. Omurtag, M. H., Statik-Mukavemet (Mühendisler için Mekanik) (Genişletilmiş 2. Baskı), Nobel Yayın Dağıtım, Cağaloğlu, İstanbul, 2007. 8. Omurtag, M. H., Statik-Mukavemet Çözümlü Problemleri (Mühendisler için Mekanik) (Genişletilmiş 2. Baskı), Nobel Yayın Dağıtım, Cağaloğlu, İstanbul, 2007. 9. Bakioğlu, M., Cisimlerin Mukavemeti Cilt I (Genişletilmiş ve Kırılma Mekaniği Eklenmiş 2. Baskı), Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş., Cağaloğlu, İstanbul, 2009. 10. Bakioğlu, M., Cisimlerin Mukavemeti Cilt II (Genişletilmiş ve Yaklaşık Yöntemler Eklenmiş 2. Baskı), Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş., Cağaloğlu, İstanbul, 2009. 11. Bakioğlu, M., Eratlı, N., Kadıoğlu, F., Cisimlerin Mukavemeti Problem Kitabı Cilt I, Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş., Cağaloğlu, İstanbul, 2009. 12. Bakioğlu, M., Aldemir, Ü., Hayır, A., Eratlı, N., Kadıoğlu, F., Ergün, H., Cisimlerin Mukavemeti Problem Kitabı Cilt II, Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş., Cağaloğlu, İstanbul, 2009. 13. Bakioğlu, M., Statik-Mukavemet, Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş., Cağaloğlu, İstanbul, 2007. 14. Bakioğlu, M., Aldemir, Ü., Hayır, A., Kadıoğlu, F., Statik-Mukavemet Problemleri, Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş., Cağaloğlu, İstanbul, 2007. 15. Aköz, A. Y., Eratlı, N., Statik-Mukavemet, Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş., Cağaloğlu, İstanbul, 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

• Burulma Mukavemet Hali (Dairesel Kesitlerin Burulması, Daire Halkası Kesitlerin Burulması, Burulmada Statikçe Belirsiz Sistemler, Dikdörtgen Kesitlerin Burulması (Membran Analojisi, Profil Kesitler), Açık Tüplerin Burulması, İnce Cıdarlı Kapalı Tüplerin Burulması) ve Uygulama Problemleri • Düzlem Alanların Atalet Momenti (Atalet Momenti Tanımı, Eksenlerin Değiştirilmesi, Steiner Formülleri, Eksenlerin Döndürülmesi, Asal Atalet Momentleri, Eşlenik Eksenler, Dikdörtgen Kesitlerin Atalet Momentleri, Üçgen Kesitlerin Atalet Momentleri, Daire Kesitlerin Atalet Momentleri, Yarım Daire Kesitlerin Atalet Momentleri, Yapma Profil Kesitlerin Atalet Momentleri) ve Uygulama Problemleri • Basit Eğilme Mukavemet Hali (Bernoulli-Navier Hipotezi, Eğilme Rijitliği ve Eğrilik Tanımı, Düz Eğilme, Düz Eğilme Gerilme Dağılışı ve Tarafsız Eksen Tanımı, Eğik Eğilme, Eğik Eğilme Gerilme Dağılışı ve Tarafsız Eksen Tanımı, Eğilmenin Genel Denkleminin Teşkili, Üniform Olmayan Isınma Eğilmesi, Simetrik ve Simetrik Olmayan Profil Kesitlerden Oluşan Kirişler Üzerinde Yapılan Uygulama Problemleri) • Kesmeli Eğilme Bileşik Mukavemet Hali (Kesitin Simetrik Olması Durumunda Kesmeli Eğilme, Kayma Gerilmesi ve Normal Gerilmenin Kesitte Dağılışı, Dikdörtgen Kesitte Kayma Gerilmesi, I Profi Kesitte Kayma Gerilmesi, Kayma Gerilmesi ile Normal Gerilmenin Karşılaştırılması, Boyutlandırma ve Uygulama Problemleri) • Kesmeli Eğilme Bileşik Mukavemet Hali (Boyun Noktası Analizi ve Çeşitli Hipotezler, Bileşik Kirişler, Civatalı Birleşimler, Perçinli Kirişler, Kaynaklı Bileşik Kirişler, İki veya Daha Fazla Malzemeli Kesitlerin Düz Eğilmesi, Simetrik Olmayan Kesitler için Kesmeli Eğilme ve Kayma Merkezi) ve Uygulama Problemleri • Elastik Eğri (Diferansiyel Denklem Metodu ile Elastik Eğrinin Bulunması, Başlangıç Değer Metodu ile Elastik Eğrinin Bulunması, Süreksiz Fonksiyonlar Metodu) ve Uygulama Problemleri • Elastik Eğri (Elastik Eğride Süreksizlikler, Mohr (Moment-Alan) Metodu ve Uygulama Problemleri) • Elastik Eğri (Konsol Kiriş (Süperpozisyon) Metodu ve Uygulama Problemleri, Elastik Eğride Genel Hal) • Eğilme ve Normal Kuvvet (Eksantrik Nornal Kuvvet) Bileşik Mukavemet Hali (Normal Kuvvet ve Eğilme Gerilmelerinin Tarifi, Eksantrik Normal Kuvvet Gerilme Halinin Elde Edilişi, Boyutlandırma, Genel Halde Gerilme Hesabı, Tarafsız Eksen ve Kesit Çekirdeği Tanımlamaları, Dikdörtgen ve Daire Kesit için Çekirdek Tanımları ve Uygulamalar, Çekmeye Karşı Mukavemetsiz Malzeme) ve Uygulama Problemleri • Eğilmeli Burulma Bileşik Mukavemet Hali (Dairesel Kesitli Çubuklarda Eğilmeli Burulma ve Boyutlandırma) ve Uygulama Problemleri • Eğilmeli Burulma Bileşik Mukavemet Hali (Eğilme ve Burulma Etkisiyle Meydana Gelen Max. ve Min. Gerilmelerin (Asal Gerilmelerin) Hesabı, Asal Gerilmelerin En Büyük Kayma Gerilmesi Hipotezine Göre Analizi, Asal Gerilmelerin Biçim Değiştirme Enerjisi Hipotezine Göre Analizi, Değişken Kesitli Kirişlerin Analizi) ve Uygulama Problemleri • Stabilite (Burkulma) Mukavemet Hali (Denge Durumu, Stabilitede Çözüm Yöntemleri, Elastik Çubukların Burkulması, Euler Burkulma Halleri, Burkulma Tehlikesinin Araştırılması, Plastik Bölgede Burkulma Hesabı) ve Uygulama Problemleri • Mukavemette Enerji Metotları (En Genel Halde Çubukta Biriken Şekil Değiştirme Enerjisi, Virtüel İş Teoremi, Maxwell Karşıtlık Teoremi, Betti Karşıtlık Teoremi, Castigliano Teoremi, Tesir Katsayıları Yöntemi) ve Uygulama Problemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 66 1
4 Quiz 1 34 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42
54 Ev Ödevi 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Burulma Mukavemet Hali (Dairesel Kesitlerin Burulması, Daire Halkası Kesitlerin Burulması, Burulmada Statikçe Belirsiz Sistemler, Dikdörtgen Kesitlerin Burulması (Membran Analojisi, Profil Kesitler), Açık Tüplerin Burulması, İnce Cıdarlı Kapalı Tüplerin Burulması) ve Uygulama Problemleri Mukavemet II (Burulma 1).jpg
Mukavemet II (Burulma 2).jpg
Mukavemet II (Burulma 3).jpg
Mukavemet II (Burulma 4).jpg
Mukavemet II (Burulma 5).jpg
Mukavemet II (Burulma 6).jpg
Mukavemet II (Burulma 7).jpg
Mukavemet II (Burulma 8).jpg
Mukavemet II (Burulma 9).jpg
Mukavemet II (Burulma 10).jpg
Mukavemet II (Burulma 11).jpg
2 Düzlem Alanların Atalet Momenti (Atalet Momenti Tanımı, Eksenlerin Değiştirilmesi, Steiner Formülleri, Eksenlerin Döndürülmesi, Asal Atalet Momentleri, Eşlenik Eksenler, Dikdörtgen Kesitlerin Atalet Momentleri, Üçgen Kesitlerin Atalet Momentleri, Daire Kesitlerin Atalet Momentleri, Yarım Daire Kesitlerin Atalet Momentleri, Yapma Profil Kesitlerin Atalet Momentleri) ve Uygulama Problemleri Mukavemet II (DAAM 1).jpg
Mukavemet II (DAAM 2).jpg
Mukavemet II (DAAM 3).jpg
Mukavemet II (DAAM 4).jpg
Mukavemet II (DAAM 5).jpg
Mukavemet II (DAAM 6).jpg
Mukavemet II (DAAM 7).jpg
Mukavemet II (DAAM 8).jpg
3 Basit Eğilme Mukavemet Hali (Bernoulli-Navier Hipotezi, Eğilme Rijitliği ve Eğrilik Tanımı, Düz Eğilme, Düz Eğilme Gerilme Dağılışı ve Tarafsız Eksen Tanımı, Eğik Eğilme, Eğik Eğilme Gerilme Dağılışı ve Tarafsız Eksen Tanımı, Eğilmenin Genel Denkleminin Teşkili, Üniform Olmayan Isınma Eğilmesi, Simetrik ve Simetrik Olmayan Profil Kesitlerden Oluşan Kirişler Üzerinde Yapılan Uygulama Problemleri) Mukavemet II (BE 3).jpg
Mukavemet II (BE 4).jpg
Mukavemet II (BE 5).jpg
Mukavemet II (BE 6).jpg
Mukavemet II (BE 7).jpg
Mukavemet II (BE 8).jpg
Mukavemet II (BE 9).jpg
Mukavemet II (BE 1).jpg
Mukavemet II (BE 2).jpg
4 Kesmeli Eğilme Bileşik Mukavemet Hali (Kesitin Simetrik Olması Durumunda Kesmeli Eğilme, Kayma Gerilmesi ve Normal Gerilmenin Kesitte Dağılışı, Dikdörtgen Kesitte Kayma Gerilmesi, I Profi Kesitte Kayma Gerilmesi, Kayma Gerilmesi ile Normal Gerilmenin Karşılaştırılması, Boyutlandırma ve Uygulama Problemleri) Mukavemet II (KE 1).jpg
Mukavemet II (KE 2).jpg
Mukavemet II (KE 3).jpg
Mukavemet II (KE 4).jpg
Mukavemet II (KE 5).jpg
Mukavemet II (KE 6).jpg
Mukavemet II (KE 7).jpg
Mukavemet II (KE 8).jpg
5 Kesmeli Eğilme Bileşik Mukavemet Hali (Boyun Noktası Analizi ve Çeşitli Hipotezler, Bileşik Kirişler, Civatalı Birleşimler, Perçinli Kirişler, Kaynaklı Bileşik Kirişler, İki veya Daha Fazla Malzemeli Kesitlerin Düz Eğilmesi, Simetrik Olmayan Kesitler için Kesmeli Eğilme ve Kayma Merkezi) ve Uygulama Problemleri Mukavemet II (KE 9).jpg
Mukavemet II (KE 10).jpg
Mukavemet II (KE 11).jpg
Mukavemet II (KE 12).jpg
Mukavemet II (KE 13).jpg
Mukavemet II (KE 14).jpg
Mukavemet II (KE 15).jpg
Mukavemet II (KE 16).jpg
6 Elastik Eğri (Diferansiyel Denklem Metodu ile Elastik Eğrinin Bulunması, Başlangıç Değer Metodu ile Elastik Eğrinin Bulunması, Süreksiz Fonksiyonlar Metodu) ve Uygulama Problemleri Mukavemet II (EE 1).jpg
Mukavemet II (EE 2).jpg
Mukavemet II (EE 3).jpg
Mukavemet II (EE 4).jpg
Mukavemet II (EE 5).jpg
Mukavemet II (EE 6).jpg
7 Elastik Eğri (Elastik Eğride Süreksizlikler, Mohr (Moment-Alan) Metodu ve Uygulama Problemleri) Mukavemet II (EE 7).jpg
Mukavemet II (EE 8).jpg
Mukavemet II (EE 9).jpg
Mukavemet II (EE 10).jpg
Mukavemet II (EE 11).jpg
Mukavemet II (EE 12).jpg
8 Elastik Eğri (Konsol Kiriş (Süperpozisyon) Metodu ve Uygulama Problemleri, Elastik Eğride Genel Hal) Mukavemet II (EE 13).jpg
Mukavemet II (EE 14).jpg
Mukavemet II (EE 15).jpg
Mukavemet II (EE 16).jpg
Mukavemet II (EE 17).jpg
Mukavemet II (EE 18).jpg
9 Eğilme ve Normal Kuvvet (Eksantrik Nornal Kuvvet) Bileşik Mukavemet Hali (Normal Kuvvet ve Eğilme Gerilmelerinin Tarifi, Eksantrik Normal Kuvvet Gerilme Halinin Elde Edilişi, Boyutlandırma, Genel Halde Gerilme Hesabı, Tarafsız Eksen ve Kesit Çekirdeği Tanımlamaları, Dikdörtgen ve Daire Kesit için Çekirdek Tanımları ve Uygulamalar, Çekmeye Karşı Mukavemetsiz Malzeme) ve Uygulama Problemleri Mukavemet II (EveNK 1).jpg
Mukavemet II (EveNK 2).jpg
Mukavemet II (EveNK 3).jpg
Mukavemet II (EveNK 4).jpg
Mukavemet II (EveNK 5).jpg
Mukavemet II (EveNK 6).jpg
Mukavemet II (EveNK 7).jpg
10 ARASINAV
11 Eğilmeli Burulma Bileşik Mukavemet Hali (Dairesel Kesitli Çubuklarda Eğilmeli Burulma ve Boyutlandırma) ve Uygulama Problemleri Mukavemet II (Eğ Bur 1).jpg
Mukavemet II (Eğ Bur 2).jpg
Mukavemet II (Eğ Bur 3).jpg
12 Eğilmeli Burulma Bileşik Mukavemet Hali (Eğilme ve Burulma Etkisiyle Meydana Gelen Max. ve Min. Gerilmelerin (Asal Gerilmelerin) Hesabı, Asal Gerilmelerin En Büyük Kayma Gerilmesi Hipotezine Göre Analizi, Asal Gerilmelerin Biçim Değiştirme Enerjisi Hipotezine Göre Analizi, Değişken Kesitli Kirişlerin Analizi) ve Uygulama Problemleri Mukavemet II (Eğ Bur 4).jpg
Mukavemet II (Eğ Bur 5).jpg
13 Stabilite (Burkulma) Mukavemet Hali (Denge Durumu, Stabilitede Çözüm Yöntemleri, Elastik Çubukların Burkulması, Euler Burkulma Halleri, Burkulma Tehlikesinin Araştırılması, Plastik Bölgede Burkulma Hesabı) ve Uygulama Problemleri Muk Özet 16.jpg
14 Mukavemette Enerji Metotları (En Genel Halde Çubukta Biriken Şekil Değiştirme Enerjisi, Virtüel İş Teoremi, Maxwell Karşıtlık Teoremi, Betti Karşıtlık Teoremi, Castigliano Teoremi, Tesir Katsayıları Yöntemi) ve Uygulama Problemleri Muk Özet 1.jpg

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1133137 Bileşik mukavemet haline maruz bir yapı elemanını boyutlandırır.
2 1145576 İki ya da daha çok mukavemet halinin biraraya gelmesi sonucu oluşan bileşik mukavemet hallerini zihinde tasavvur eder. Tüm yapı elemanlarına gelecek etkileri ayırt eder.
3 1151677 Bölüm dersleri öncesinde temel mühendislik formasyonu ve altyapısına sahip olur.
4 1128884 Basit mukavemet hallerini zihninde tasavvur eder.
5 1142116 Burulma, eğilme, kesme, uzama/kısalma, dönme, burkulma vs. etkilerin zihinsel ve tatbiki açıklamasını yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70495 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70496 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70497 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70498 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70499 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70500 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70501 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70502 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70503 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70504 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70505 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 3 5 4 4 3 2 2
2 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 2
3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 2
4 4 4 4 5 4 3 3 5 4 3 3
5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek