Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS210 Topografya 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilere 4.sömestirde topoğrafyayla ilgili bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlar. Derste ölçme ve haritacılık konularındaki temel kavramlar verilir. Ayrıca önemli ölçme özellikleri ölçek plan ve harita konularına giriş yapılarak, bu konuların inşaat mühendisliğindeki önemi verilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Erhan Burak PANCAR

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Cevat İNAL, Ali ERDİ, Ferruh YILDIZ TOPOGRAFYA (Ölçme Bilgisi) İstanbul 2002 2.Prof.Dr. Hüseyin Gazi BAŞ, Ölçme Bilgisi ders notları SAÜ. Sakarya 3.BEKTAŞ, S., Ölçme Bilgisi,Kamer Matbaası,2000 4.Prof.Dr. Erdoğan ÖZBENLİ, Prof.Dr. Türkay TÜDEŞ, Ölçme Bilgisi, 1989 5. Ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Yatay uzunlukların ölçülmesi, dik çıkma ve inme, yalnız uzunluk ölçerek plan çıkarılması, yatay açıların ölçülmesi, teodolitle açı ölçme yöntemleri, poligon ölçümleri ve çizimleri, alanların hesaplanması, nivelman aletleri ve yapılması (karne doldurulması ve hesaplanması ) takometre ve karne hesapları, enine ve boyuna kesitler, kotlu ve tefsiye eğrili planların çizimi, doğru ve eğrilerin aplikasyonu, trigülasyon tatbikatlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 67 1
4 Quiz 1 33 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 6 6
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
17 Alan Çalışması 2 3 6
34 Okuma 5 1 5
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, tanımlar, ölçekler, hatalar. topoğrafya 1.JPG
2 Giriş, tanımlar, ölçekler, hatalar. topoğrafya ders notu.JPG
uzaktan eğitim öncesi.pdf
3 Basit ölçme aletleri, basit arazi işleri, boy ölçmeleri. uzaktan eğitim öncesi.pdf
4 Basit ölçme aletleri, basit arazi işleri, boy ölçmeleri.
5 Detay ölçmeleri ve ilgili kavramlar ve plan çizimi.
6 Detay ölçmeleri ve ilgili kavramlar ve plan çizimi.
7 Poligonasyon
8 Poligonasyon
9 Ara Sınav
10 Alan Ölçmeleri ders notu uzaktan 1.pdf
11 Alan ölçmeleri
12 Trigonometrik nivelman
13 Trigonometrik nivelman
14 Tesviye eğrileri ve tesviye eğrili haritaların çizimi.
15 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1136154 Öğrenciler sahada nasıl ölçme yapılır öğrenecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70495 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70496 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70497 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70498 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70499 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70500 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70501 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70502 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70503 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70504 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70505 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek