Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS208 Yapı Malzemeleri 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Bu ders öğrencilere yapı malzemeleri hakkında bilgi verir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fahri Birinci

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. ANAND, L., Creep and Creep Fracture, Mechanics and Materials, Part I, Part II, Part III, Massachusetts Institute of Technology Department of Mechanical Engineering, Cambridge. 2. DREW, W.T., 1993, Machinery Repairman, Chapter 15, Metallurgy and Heat Treatment, Washington, D.C., www.metalworking.com/DropBox/NAVY-repairmans-manual-Chapter15.pdf 3. DURMUŞ, A., 1993, Betonarme Yapılar Ders Notları, KTÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Trabzon(Basılmamış). 4. EKİNCİ, C.E., 2003, Yalıtım Teknikleri, Atlas Yayın Dağıtım, İstanbul. 5. ERDOĞAN, M., Malzeme Bilimi ve Mühendislik Malzemeleri, Cilt:II, Nobel Yayın dağıtım(Tercüme), Ankara. 6. ERSOY, H.Y., 2001, Kompozit Malzeme, Literatür Yayınları, İstanbul. 7. HAKDİYEN, İ., 1980, Genel ve Teknik Kimya, Üçer Ofset, İstanbul. 8. HERSHBERGER, R., SI Base Units of Measurement, www.bioactivesite.com 9. HOLDSWORTH, S., 2004, Developments in the Assessment of Creep Strain and Ductility Data, www.scilet.com 10. IATRİDİS, J.C., Composite Materials, 2002, www.cems.uvm.edu /~iatridis/me257/introduction.ppt 11. IFTEKHAR, M.A., Introduction to Composite Materials, www.courses.ahc.umn.edu/medical-school/BMEn/5001/notes/composites.htm 12. ONARAN, K., 1996, Malzeme Bilimi Problemleri ve Çözümleri, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul. 13. ONARAN, K., 2000, Malzeme Bilimi, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul. 14. POSTACIOĞLU, B., 1975, Yapı Malzemesi Problemleri, Çağlayan Kitabevi, İstanbul. 15. SAVAŞÇI, Ö.T., UYANIK, N., AKOVALI, G., 1998, Ana Hatları İle Plastikler ve Plastik Teknolojisi, Çantay Kitabevi, İstanbul. 16. SHREVE, R.N., BRINK, J.A., 1983, Kimyasal Proses Endüstrileri (Çev:ÇATALTAŞ, A.İ.), İnkılap, İstanbul. 17. SMITH, W.F., 2001, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği(Çev: KINIKOĞLU, N.G.), Literatür Yayınları, İstanbul. 18. ŞİMŞEK, O., 2000, Yapı Malzemesi, Cilt:I-II, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Ankara. 19. ŞİMŞEK, O., 2004, Beton Bileşenleri ve Beton deneyleri, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Ankara. 20. ŞİMŞEK, O., 2004, Beton Bileşenleri ve Beton Deneyleri, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Ankara. 21. TAHA, M.M.R., Artificial Neural Networks for Predicting Creep with Example Application to Structural Masonry, Calgary, Canada. 22. TUNÇ, A., 2001, Yol Malzemeleri ve Uygulamaları, Atlas Yayın dağıtım, İstanbul. 23. UMAR, F., AĞAR, E., 1991, Yol Üst Yapısı, İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul. 24. WALTHER, H.G., FOURNİER, D., and others, 2001, Phototermal Steel Hardness Measurements-Result and Perspectives, The Japan Society for Analytical Chemistry, vol.17, pp.165-168. 25. www.metalworking.com/Srop Box/NAVY/repairmans-manual-Chapter15.pdf Metallurgy and Heat Treatment. 26. YAŞAR, H., 2001, Plastikler Dünyası, TMMOB Makine Mühendisleri Odası, Yayın No:142, Ankara. 27. Eriç, M., 1994, Yapı Fiziği ve Malzemesi, Literatür Yayınevi, İstanbul. 28. Şimşek, O., 2000, Yapı Malzemesi-I, Ankara Üniv. Basımevi, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Yapı malzemelerinin sınıflandırılması, Taş yapılı malzemeler, Pişmiş toprak malzeme, Cam ahşap, plastikler, bitümlü malzeme, Plastikler ve metallerin yapısı, üretim ve kullanımı, Kalsiyum kökenli bağlayıcılar, Çimento beton ve beton ürünlerinin elde edilmesi ve kullanımı, Betonda kullanılan katkı maddeleri ve agregalar, Agrega granulometrisi, Taze ve sertleşmiş betonun özelliklerinin deneysel olarak kontrol edilmesi, Beton bileşim hesabı, özel betonlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 14 10 1
7 Laboratuvar 14 20 1
24 Seminer 2 10 1
54 Ev Ödevi 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 14 14
4 Quiz 2 16 32
5 Derse Katılım 14 4 56
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yapı malzemelerinin sınıflandırılması
2 Taş yapılı malzemeler
3 Pişmiş toprak malzeme
4 Cam , ahşap
5 Plastikler, bitümlü malzeme
6 Plastikler ve metallerin yapısı
7 Kalsiyum kökenli bağlayıcılar
8 Çimento beton ve beton ürünlerinin elde edilmesi ve kullanımı
9 Çimento beton ve beton ürünlerinin elde edilmesi ve kullanımı
10 ARASINAV
11 Betonda kullanılan katkı maddeleri ve agregalar
12 Agrega granulometrisi
13 Taze ve sertleşmiş betonun özelliklerinin deneysel olarak kontrol edilmesi
14 Beton bileşim hesabı, özel betonlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1119249 Üstyapı veya altyapılarda kullanılacak malzemelerinin tanınması ve özelliklerinin bilinmesi, güvenlik düzeyi yüksek yapılar yapılması
2 1139082 Malzemeleri amaçları doğrultusunda kullanmak ve problemlere kalıcı ve gerçekçi çözümler üretmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70495 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70496 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70497 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70498 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70499 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70500 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70501 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70502 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70503 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70504 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70505 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 4 2 3 3 2 3 4
2 4 3 3 4 5 2 3 3 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek