Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS301 Zemin Mekaniği-I 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Öğrencinin zemin mekaniğinin temel prensipleri hakkında bilgi kazanması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Gökhan Demir

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı: Uzuner, B.A. (2012). Temel Zemin Mekaniği, Trabzon. Yardımcı Kitaplar: Prof. Dr. Vahit KUMBASAR, Fazlı KİP "Zemin Mekaniği Problermleri" (Kitap) Prof. Dr. Mustafa Aytekin " Deneysel Zemin Mekaniği" ( Kitap) Prof. Kutay ÖZAYDIN, “ Zemin Mekaniği”(Kitap)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Zeminlerin oluşumu. Zeminlerin temel fiziksel özellikleri. Zeminlerin sınıflandırılması: Tane büyüklüğü dağılımı (granülömetri) eğrisi, kıvam limitleri, sınıflandırma sistemleri. Zemin suyu. Zeminlerin geçirimliliği. Zeminde su akımı. Kompaksiyon. Zeminde düşey gerilme dağılışı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
54 Ev Ödevi 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri ZEMİN MEKANİĞİ h1,2,3.pdf
2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri ZEMİN MEKANİĞİ h1,2,3.pdf
3 Zeminlerin Plastik Özellikleri ZEMİN MEKANİĞİ h1,2,3.pdf
4 Zeminlerin Sınıflandırılması ZEMİN MEKANİĞİ h456.pdf
5 Zeminlerin Sınıflandırılması ZEMİN MEKANİĞİ h456.pdf
6 Zeminlerin Sınıflandırılması ZEMİN MEKANİĞİ h456.pdf
7 Zemin suyu,Geçirimlilik, Su akımı ZEMİN MEKANİĞİ h7.pdf
8 Zemin suyu,Geçirimlilik, Su akımı ZEMİN MEKANİĞİ h8.pdf
9 Ara Sınav
10 Zemin suyu,Geçirimlilik, Su akımı ZEMİN MEKANİĞİ h10.pdf
11 Zeminlerin Kompaksiyonu ZEMİN MEKANİĞİ h11,12.pdf
12 Zeminlerin Kompaksiyonu ZEMİN MEKANİĞİ h11,12.pdf
13 Zeminde Gerilme Dağılışı ZEMİN MEKANİĞİ h1314.pdf
14 Zeminde Gerilme Dağılışı ZEMİN MEKANİĞİ h1314.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1419591 Zeminlerin inşaat mühendisliği açısından temel kavramları ve mühendislik davranışları hakkında bilgi verilmesi.
2 1398038 Uygulamada zeminlerle ilgili ortaya çıkabilecek problemler için yeterli çözümler geliştirebilme bilgisinin ve becerisinin kazanılması.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78187 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 78188 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78189 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 78190 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78191 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78192 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 78193 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 78194 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78195 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78196 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 78197 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4
2 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek