Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS311 Ulaştırma-I 927001 3 5 4

Dersin Amacı

1. Yatay ve düşey planda karayolu güzergahlarını tasarlar. 2. Ulaştırma sistemlerinin sosyo-ekonomik ve çevresel etkilerini yorumlar. 3. Karayolu elemanları ve bunların işlevleri hakkında temel bilgileri edinir. 4. Karayolu trafik hareketleri hakkında bilgiler edinilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ufuk KIRBAŞ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Umar,F., Yayla,N., 1981, Yol İnşaatı, İTÜ Matbaası, İstanbul. Seçkin, İ., Toprak İşleri ve Demiryolu, Çağlayan Kitabevi, İstanbul. Kutlu, K., 1993, Trafik Tkniği, İTÜ İnş.Fak.Matbaası, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Trafik ve taşıt hareketleri, karayolu ulaşımı, karayolu tasarım kriterleri ve projelendirme yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
22 Proje Hazırlama 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarihçe, ulaştırma sistemleri, sistem seçimi. Ulaştırma I .doc
2 Karayolu trafiği, toprak işi, tesfiye, banket, platform, kenar hendek ve kafa hendeği.
3 Bordür, rögar, trafik şeridi, şerit çizgisi, tırmanma şeridi, refüj, korkuluk, kenar taşları.
4 Sürücü ve yaya karaktersitikleri, taşıt karakteristikleri, motorlu taşıtlarda işletme maliyeti, motorsuz taşıtlar.
5 Harekete karşı dirençler, görüş uzunlukları, takip aralığı, karayolu trafiğinin genel özellikleri, uygulamalar.
6 Karayolu sınıflandırması, geometrik standartlar, proje hızı, proje trafiği, kapasite ve hizmet düzeyi analizi, uygulamalar.
7 Geçki araştırması, ön inceleme, etüd, aplikasyon, geçkiye ilişkin diğer işler, uygulamalar.
8 Kurba çeşitleri ve karakteristikleri, kurbalarda dönüş, enine ivme ve sademe, dever ve uygulaması.
9 Geçiş eğrileri, yatay kurbalarda genişletme ve hız sınırlaması, geçiş eğrili ve genişletmeli dever uygulaması, yatay kurbalarda görüş, uygulamalar.
10 Arasınav
11 Boy kesit, kırmızı çizginin geçirilmesi, tırmanma şeridi, düşey kurbalar, uygulamalar.
12 Kent yollarının planlanması, yol tipleri, görüş uzunlukları, yaya kaldırımları, şerit genişlikleri.
13 Zemin bileşenleri, zemin daneciklerinin karakteristikleri, zemin-su ilişkisi, zemin deneyleri.
14 Dolgu oluşturulması, zeminlerin sıkıştırılması, sıkıştırma araçları, jeolojik ve geoteknik etüd.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1126364 Yatay ve düşey planda karayolu güzergahlarını tasarlar.
2 1141371 Ulaştırma sistemlerinin sosyo-ekonomik ve çevresel etkilerini yorumlar.
3 1128782 Karayolu elemanları ve bunların işlevleri hakkında temel bilgileri edinir.
4 1202277 Karayolu trafik hareketleri hakkında bilgiler edinilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70495 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70496 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70497 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70498 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70499 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70500 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70501 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70502 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70503 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70504 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70505 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 1 2 4 5 2 3 4 5
2 3 2 2 1 2 5 2 5 3 4 5
3 5 5 4 1 2 4 5 2 3 4 5
4 3 2 2 1 2 5 2 5 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek