Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS302 Zemin Mekaniği-II 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Ders; öğrencilerin, zeminlerin kayma direnci, şevlerin stabilitesi ve şevlerin tasarımı, dayanma yapılarına etkiyen yanal zemin basınçlarının dağılışları ve dayanma yapılarının tasarımı ile konsolidasyon oturmalarının hesaplanması konularında bilgili olmasını amaçlıyor.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Gökhan DEMİR

Ön Koşul Dersleri

Zemin Mekaniği I

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı: Uzuner, B.A. (2012). Temel Zemin Mekaniği, Trabzon. Yardımcı Kitaplar: Prof. Dr. Vahit KUMBASAR, Fazlı KİP "Zemin Mekaniği Problermleri" (Kitap) Prof. Dr. Mustafa Aytekin " Deneysel Zemin Mekaniği" ( Kitap) Prof. Kutay ÖZAYDIN, “ Zemin Mekaniği”(Kitap)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Zeminlerin kayma direnci, şevlerin stabilitesi, yanal zemin basınçları, Dayanma duvarları, palplanş perdeleri, kazı kaplamaları. Konsolidasyon

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 66 1
4 Quiz 1 34 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 14 14
2 Final Sınavı 1 14 14
4 Quiz 1 25 25
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
54 Ev Ödevi 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Zeminlerin kayma direnci ZEMİN MEKANİĞİ 2 h123.pdf
2 Zeminlerin kayma direnci ZEMİN MEKANİĞİ 2 h123.pdf
3 Zeminlerin kayma direnci ZEMİN MEKANİĞİ 2 h123.pdf
4 Şevlerin stabilitesi ZEMİN MEKANİĞİ 2 h456.pdf
5 Şevlerin stabilitesi ZEMİN MEKANİĞİ 2 h456.pdf
6 Şevlerin stabilitesi ZEMİN MEKANİĞİ 2 h456.pdf
7 Yanal zemin basınçları ZEMİN MEKANİĞİ 2 h789.pdf
8 Yanal zemin basınçları ZEMİN MEKANİĞİ 2 h789.pdf
9 Yanal zemin basınçları ZEMİN MEKANİĞİ 2 h789.pdf
10 Ara sınav
11 Dayanma yapıları ZEMİN MEKANİĞİ 2 11 12 13.pdf
12 Dayanma yapıları ZEMİN MEKANİĞİ 2 11 12 13.pdf
13 Dayanma yapıları ZEMİN MEKANİĞİ 2 11 12 13.pdf
14 Konsolidasyon ZEMİN MEKANİĞİ 2 h14.pdf
15 Konsolidasyon ZEMİN MEKANİĞİ 2 h14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1507320 Zeminin Kayma direnci parametrelerini belirleyebilir
2 1507321 Şev stabilite analizi yapabilir
3 1507322 Yanal zemin basınçlarını belirleyebilir
4 1507323 Dayanma yapılarının tasarımını yapabilir
5 1507324 Temel zemininde meydana gelecek konsolidasyon oturmalarını belirleyebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78187 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 78188 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 78189 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 78190 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78191 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 78192 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 78193 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 78194 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78195 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 78196 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 78197 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 3 5 4 4 4 4 5
2 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4
3 4 4 5 3 5 4 5 5 4 5 4
4 3 4 4 5 4 4 4 5 3 3 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek