Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
INS312 Ulaştırma-II 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Ulaştırma yapılarında toprak İşleri konuları, Karayolu Trafik kuramları ve Demiryolu hatlarının geometrik ve fiziksel tasarım ve boyutlandırma ilkelerini öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ufuk KIRBAŞ

Ön Koşul Dersleri

Ulaştırma I

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları (İsmail Şahin) / Lecture notes (İsmail Şahin) Toprak İşleri ve Demiryolu, İnal Seçkin, Çağlayan Kitabevi, 2003. Karayolu Mühendisliği, Nadir Yayla, Birsen Yayınevi, 2002. Karayolu Projesi Temel Bilgileri, Tuğba Kiper, YTMK, 2002. W.W. Hay, Railroad Engineering, John Wiley & Sons.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Ulaştırmaya giriş: Ulaştırma sistemlerinin temel özellikleri / Sürdürülebilir ulaştırma sistemleri / geçki araştırması ve sıfır poligonu / Plan, Boykesit, Enkesit; toprak işlerinin tanımı; toprak işi türleri: yarma ve dolgu / Zeminlerin türleri ve özellikleri; zeminlerin kabarması ve oturması; enkesit alanlarının hesaplanması / Hacim hesapları; kitleler diyagramının özellikleri / Kitleler diyagramında dengeleme; toprak işleri maliyeti / Karayolu Trafik kuramları / Demiryolunun tanımı; çeken ve çekilen demiryolu arabalarının türleri ve özellikleri / Yuvarlanma hareketi ve genel hareket denkleminin elde edilmesi; katarın hareketine karşı koyan direnim kuvvetleri / Katar hareketindeki evreler: hızlanma, sabit hızlı hareket ve yavaşlama / Boyuna eğimin türleri; yatay kurp yarıçapının belirlenmesi; dever ve birleştirme eğrisi hesapları / Tek ve çift hatlı demiryollarında enkesit tipleri ve gabari boyutları; trafiğin gerektirdiği yolcu ve yük katarı sayılarının hesaplanması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
22 Proje Hazırlama 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ulaştırmaya giriş: Ulaştırma sistemlerinin temel özellikleri. / Sürdürülebilir ulaştırma sistemleri. 2. Parça Geçki.pdf
2 Geçki araştırması ve sıfır poligonu.
3 Plan, Boykesit, Enkesit. Toprak işlerinin tanımı. Toprak işi türleri: yarma ve dolgu.
4 Zeminlerin türleri ve özellikleri. Zeminlerin kabarması ve oturması. Enkesit alanlarının hesaplanması.
5 Hacim hesapları. Kitleler diyagramının özellikleri.
6 Kitleler diyagramında dengeleme. Toprak işleri maliyeti.
7 Karayolu Tarfik Akımı karakteristik bilgileri
8 Demiryolunun tanımı. Çeken ve çekilen demiryolu arabalarının türleri ve özellikleri.
9 Ara Sınav
10 Yuvarlanma haraketi ve genel hareket denkleminin elde edilmesi. Katarın hareketine karşı koyan direnim kuvvetleri. Katar hareketindeki evreler: hızlanma, sabit hızlı hareket ve yavaşlama.
11 Yuvarlanma haraketi ve genel hareket denkleminin elde edilmesi. Katarın hareketine karşı koyan direnim kuvvetleri. Katar hareketindeki evreler: hızlanma, sabit hızlı hareket ve yavaşlama.
12 Örnek proje çalışmaları
13 Boyuna eğim türleri. Yatay kurp yarıçapının belirlenmesi. Dever ve birleştirme eğrisi hesapları.
14 Boyuna eğim türleri. Yatay kurp yarıçapının belirlenmesi. Dever ve birleştirme eğrisi hesapları.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1295283 Ulaştırma mühendisliğinin kapsamını öğrenmek ve sürdürülebilir uygulamalar hakkında farkındalık
2 1295284 Geçki araştırmasına ilişkin temel kavramları anlamak ve toprak işleri hesaplarını yapabilmek
3 1295285 Demiryolu taşıtlarının hareketini modellemek
4 1295286 Demiryolu hatlarının yatay ve düşey geometrik bileşenlerinin tasarım özelliklerini öğrenmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70495 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70496 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70497 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70498 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70499 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 70500 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70501 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70502 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70503 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70504 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 70505 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 1 3 2 2 2 3 5 3 2
2 5 4 4 3 5 3 3 3 4 4 1
3 5 3 4 2 3 4 4 3 3 5 3
4 5 4 4 3 4 5 3 3 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek