Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB105 Kimya Mühendisliğine Giriş 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Kimya Mühendisliği lisans eğitiminde yer alan konuları, Kimya mühendisliği mesleğine genel bir bakış kazandırmak ve kimya mühendisliği uygulamaları, kimya mühendisliğinde karşılaşılan problemler ve kimyasal üretim prosesleri hakkında bilgi sahibi olmak ve gurup çalışması-proje hazırlanması ve proje sunumu yapmaları konusunda deneyim kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Feza GEYİKÇİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Dönem içinde teknik gezi düzenlenmesi

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İhsan Çataltaş, Kimya Mühendisliğine Giriş I.II.,İnkılap Kitabevi, 2000 Wright, P.H., Introduction to Engineering, 2nd Ed., John Wiley ve Sons, N.Y., 1994.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kimya Mühendisliği Nedir? / Kimya Mühendisleri Ne Yapar? / Kimya Mühendisliğindeki Eğilimler, Yeni Teknolojiler / Laboratuvar Güvenlik Kuralları / Kimyasal Proseslere Kimya Mühendisliği Yaklaşımları: Temel İşlemler ve Ayırma Prosesleri, Reaktörler / Boyutlar ve Birimler, Boyutsuz Sayılar ve Boyut Analizi / Kütle ve Enerji Korunum İlkeleri / Kimyasal Proseslerin Şekillerle Gösterimi: Akış Diyagramları / Kimya Mühendisliğinde Etik ve Kimya Mühendislerinin Mesleki Hakları / Seçilen Bir Kimyasal Üretim Prosesi Hakkında Araştırma Projesi Hazırlanması ve Sunumu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
22 Proje Hazırlama 1 30 1
24 Seminer 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 5 2 10
22 Proje Hazırlama 1 6 6
24 Seminer 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Kimya Mühendisliğinin tanımı, Kimya Mühendisliği alanlarında bir konu belirlenmesinin duyurulması 1. Giriş.pdf
2 Kimya Mühendisliği eğitimi süresince öğrencilerin göreceği dersler ve içeriklerinin tanıtımı, Birim sistemler 2. Birim Sistemler-1.pdf
3 Birim sistemler 3. Birim Sistemler -2.pdf
4 Rapor hazırlama ve yazma kuralları 4. Deney Raporu nasıl hazırlanır.pdf
5 Kimya Mühendisliği eğitiminde Isı ve Enerji 5. Isı ve Enerji.pdf
6 Kimya Mühendisliği eğitiminde Akışkanlar Mekaniği 6. Akışkanlar Mekaniği.pdf
7 Literatür araştırma, Teknik Rapor Hazırlama 7.Teknik Rapor Hazırlama.pdf
8 Sunum Teknikleri 8. Sunum Teknikleri.pdf
9 Ara sınav 10.Sülfürik Asit Üretimi.pdf
10 Sülfürik Asit Üretimi Ara sınav.pdf
11 Kağıt Endüstrisi 11.Kağıt End..pdf
12 Cam Endüstrisi 12.Cam End..pdf
13 Nişasta Endüstrisi 13.Nişasta End..pdf
14 Fosfor Endüstrisi 14.Fosfor End..pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1136857 Kimyasal madde üretim sürecine yaklaşımların ve temel işlemlerin dayandığı prensiplerin öğrenilmesi
2 1168640 Mesleki etik kriterlerini ve mesleki haklarını kavrayabilme ve özümseyebilme.
3 1211569 Yeni gelişmeleri ve teknolojileri öğrenip, daha sağlıklı bir kariyer planlaması yapabilme.
4 1211598 Herhangi bir kimyasal üretim posesi hakkında araştırma yapıp, bir rapor hazırlayabilme ve sunma becerisi.
5 1211607 Organizasyon yapma ve takım içinde görev ve sorumluluk dağıtımını belirleyebilme becerisi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70286 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 64178 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 64179 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 64180 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 64181 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64182 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 64183 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 64184 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 64185 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 64186 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 64187 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 64188 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 64189 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.