Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB105 Kimya Mühendisliğine Giriş 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Kimya Mühendisliği lisans eğitiminde yer alan konuları, Kimya mühendisliği mesleğine genel bir bakış kazandırmak ve kimya mühendisliği uygulamaları, kimya mühendisliğinde karşılaşılan problemler ve kimyasal üretim prosesleri hakkında bilgi sahibi olmak ve gurup çalışması-proje hazırlanması ve proje sunumu yapmaları konusunda deneyim kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Feza GEYİKÇİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Dönem içinde teknik gezi düzenlenmesi

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İhsan Çataltaş, Kimya Mühendisliğine Giriş I.II.,İnkılap Kitabevi, 2000 Wright, P.H., Introduction to Engineering, 2nd Ed., John Wiley ve Sons, N.Y., 1994.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kimya Mühendisliği Nedir? / Kimya Mühendisleri Ne Yapar? / Kimya Mühendisliğindeki Eğilimler, Yeni Teknolojiler / Laboratuvar Güvenlik Kuralları / Kimyasal Proseslere Kimya Mühendisliği Yaklaşımları: Temel İşlemler ve Ayırma Prosesleri, Reaktörler / Boyutlar ve Birimler, Boyutsuz Sayılar ve Boyut Analizi / Kütle ve Enerji Korunum İlkeleri / Kimyasal Proseslerin Şekillerle Gösterimi: Akış Diyagramları / Kimya Mühendisliğinde Etik ve Kimya Mühendislerinin Mesleki Hakları / Seçilen Bir Kimyasal Üretim Prosesi Hakkında Araştırma Projesi Hazırlanması ve Sunumu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
22 Proje Hazırlama 1 30 1
24 Seminer 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 5 2 10
11 Soru-Yanıt 10 1 10
22 Proje Hazırlama 1 10 10
24 Seminer 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş, Kimya Mühendisliğinin tanımı, Kimya Mühendisliği alanlarında bir konu belirlenmesinin duyurulması 1. Giriş.pdf
2 Kimya Mühendisliği eğitimi süresince öğrencilerin göreceği dersler ve içeriklerinin tanıtımı, Birim sistemler 2. Birim Sistemler-1.pdf
3 Birim sistemler 3. Birim Sistemler -2.pdf
4 Rapor hazırlama ve yazma kuralları 4. Deney Raporu nasıl hazırlanır.pdf
5 Kimya Mühendisliği eğitiminde Isı ve Enerji 5. Isı ve Enerji.pdf
6 Kimya Mühendisliği eğitiminde Akışkanlar Mekaniği 6. Akışkanlar Mekaniği.pdf
7 Literatür araştırma, Teknik Rapor Hazırlama 7.Teknik Rapor Hazırlama.pdf
8 Sunum Teknikleri 8. Sunum Teknikleri.pdf
9 Ara sınav 10.Sülfürik Asit Üretimi.pdf
10 Sülfürik Asit Üretimi Ara sınav.pdf
11 Kağıt Endüstrisi 11.Kağıt End..pdf
12 Cam Endüstrisi 12.Cam End..pdf
13 Nişasta Endüstrisi 13.Nişasta End..pdf
14 Fosfor Endüstrisi 14.Fosfor End..pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1366392 Kimya mühendisliği mesleğinin tanımı
2 1396930 Mesleki etik kriterlerini ve mesleki haklarını kavrayabilme ve özümseyebilme.
3 1437466 Yeni gelişmeleri ve teknolojileri öğrenip, daha sağlıklı bir kariyer planlaması yapabilme.
4 1437495 Takım çalışması ile bir kimyasal üretim posesi hakkında araştırma yapıp, bir rapor hazırlayabilme ve sunma becerisi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77998 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 71910 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71911 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 71912 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 71913 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71914 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 71915 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71916 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 71917 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 71918 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 71919 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 71920 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 71921 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 5 4 5 4 4 3 5 5 3
2 5 5 4 3 3 2 3 3 5 4 4 5 4
3 1 4 2 3 3 3 3 4 4 2 4 5 4
4 2 5 4 4 4 3 4 5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek