Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB201 Fizikokimya 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin fizikokimyanın temel kavramlarını, kanunlarını ve prensiplerini kavramalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi İsa DEĞİRMENCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrencilerin Genel Kimya I ve II derslerini tekrar etmeleri önerilir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atkins, P.W., Fizikokimya, Bilim Yayıncılık, Ankara, 2001. (Çeviri: Salih Yıldız; Hamza Yılmaz; Esma Kılıç) Yüksel Sarıkaya; Fizikokimya; ISBN:9757313113, 2011

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Madde ve enerji; Gazların özellikleri; Isı ve iş; termokimya; Hal fonksiyonları; Termodinamiğin I., II. ve III kanunları; Saf maddelerin fiziksel dönüşümleri (Faz diyagramları); Kimyasal kinetik; Kimyasal denge

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
9 Problem Çözümü 7 1 7
29 Bireysel Çalışma 7 1 7
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
34 Okuma 9 2 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Katı, sıvı ve gazların genel özellikleri. Termodinamiğin Sıfırıncı yasası. https://www.khanacademy.org/science/chemistry/gases-and-kinetic-molecular-theory/ideal-gas-laws/v/ideal-gas-equation-pv-nrt
2 Termodinamiğin 1. Yasası AVYS_Hafta2_FK_TD1_a_Yasasi_Genlesme_isi.pptx
AVYS_Hafta2_FK_TD1_b_Yasasi_Entalpi_isi_kapasiteleri.pptx
3 Termodinamiğin 2. ve 3. Yasaları AVYS_Hafta3_FK_TD2_a_Yasasi_Entropi.pptx
AVYS_Hafta3_FK_TD2_b_Yasasi_Carnot_Makinesi.pptx
4 Gazların kinetik teorisi https://www.khanacademy.org/science/in-in-class11th-physics/in-in-phy-kinetic-theory/in-in-kinetic-molecular-theory-of-gas/v/kinetic-molecular-theory-of-gases
5 Kimyasal kinetik ve tepkime mekanizması https://www.khanacademy.org/science/chemistry/chem-kinetics/reaction-rates/v/rate-law-and-reaction-order
6 Tepkime dereceleri https://www.khanacademy.org/science/chemistry/chem-kinetics/reaction-rates/v/rate-law-and-reaction-order
7 Termokimya https://www.khanacademy.org/science/chemistry/thermodynamics-chemistry/enthalpy-chemistry-sal/v/heat-of-formation
8 Kimyasal Denge https://www.khanacademy.org/science/chemistry/chemical-equilibrium/equilibrium-constant/v/reactions-in-equilibrium
9 Ara Sınav
10 Kimyasal Potansiyel https://www.youtube.com/watch?v=0YGrdomeUAA
11 Saf maddelerin özellikleri ve ikili karışımlar https://www.youtube.com/watch?v=dBoF_9ParfA
12 Faz dengesi ve faz diyagramları https://www.youtube.com/watch?v=TkaAl-jaMw8
13 İkili Karışımların Özellikleri https://www.youtube.com/watch?v=h5dwpTqacqc
14 Yüzey Kimyası https://www.khanacademy.org/science/biology/water-acids-and-bases/cohesion-and-adhesion/v/surface-tension
15 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1180141 Gaz kanunlarını, ideal gaz denklemini, kinetik teoriyi, difüzyon kanununu açıklayabilecek
2 1180639 Sıvıların buhar basıncı, buharlaşma ısısı ve bunların sıcaklıkla değişimini açıklayabilecek
3 1151326 Kimyasal reaksiyonların entalpi, entropi, Gibbs serbest enerji değişimleri ve denge sabitlerini hesaplayabilecek
4 1189321 Gazların ve sıvıların çözünürlüklerini açıklayabilecek
5 1190727 Kimyasal tepkimelerin kinetiklerini analiz edebilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70286 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 64178 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 64179 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 64180 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 64181 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64182 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 64183 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 64184 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 64185 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 64186 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 64187 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 64188 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 64189 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 2 3 3 5 2 3 5 2 4
2 5 5 4 3 4 3 4 2 3 4 2 4
3 5 5 5 2 4 4 5 4 3 5 2 4
4 5 5 4 3 4 4 5 2 3 4 2 5
5 5 5 5 4 4 4 5 3 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek