Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB203 Kimyasal Proses Hesaplamaları 927001 2 3 5

Dersin Amacı

SI ve İngiliz birim sistemlerinin birbirlerine nasıl dönüştürüleceğini öğretmek. Sürekli sistemlerde tek ve çoklu ünite tepkimesiz süreçlerde kütle denkliği kurma becerisini öğretmek. Kimyasal tepkime stokiyometrisi ve sürekli sistemlerde tek ve çoklu birim tepkimeli süreçlerde kütle denkliği kurma becerisini öğretmek. Yanma reaksiyonlarını çözme becerisini öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Elif Hatice GÜRKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kimya Mühendisliğinde Temel İlkeler ve Hesaplamalar, David M.Himmelblau, James B. Riggs, Sekizinci Basımdan Çeviri, Çeviri Editörü: Saffettin Ferda Mutlu, Nobel Yayınevi, 2014. Stokiometri, Prof.Dr. Metin Gürü, Prof.Dr. Hayri Yalçın, 4. Basım, Palme Yayıncılık, 2012. Kimya Mühendisliği Stokiometrisi, Prof.Dr. Hüseyin Gülensoy, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1989.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Birim sistemleri / Kütle denkliklerine giriş; genel denklem, sürekli sistemler, proses denkleştirme /Kimyasal reaksiyon stokiyometrisi (limitleyici reaktan, fazla reaktan, fraksiyonel dönüşüm, reaksiyonun kapsamı, çoklu reaksiyonlar, verim ve seçicilik), Reaksiyonlu sistemlerde denklik / Yanma reaksiyonları (yaş ve kuru bazda hesaplamalar, teorik ve hava fazlası) / Çok fazlı sistemler (Katı-Sıvı çözeltiler: çözünürlük, doygunluk, kristalizasyon )

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 1 2
5 Derse Katılım 13 4 52
9 Problem Çözümü 4 12 48
22 Proje Hazırlama 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel ve türetilmiş boyutlar, birimler 1. Hafta-Temel ve türetilmiş boyutlar, birimler.pdf
2 Problem çözme tekniği ve temel seçilmesi, 2.hafta-Problem çözme tekniği ve temel seçilmesi.pdf
3 Proseslerin sınıflandırılması ve proseslerde kütle denkliği kurma esasları 3.hafta-Proseslerin sınıflandırılması ve proseslerde kütle denkliği kurma esasları.pdf
4 Karışım işlemleri, damıtma ve problem çözümü 4.hafta-Karışım işlemleri, damıtma ve problem çözümü.pdf
5 Kurutma ve problem çözümü 5.hafta-Kurutma ve problem çözümü.pdf
6 Absorpsiyon, ektraksiyon ve problem çözümü 6.hafta-Absorpsiyon, ektraksiyon ve problem çözümü.pdf
7 Kristalizasyon ve problem çözümü 7.hafta-Kristalizasyon ve problem çözümü.pdf
8 Kimyasal Reaksiyonlar, Kesikli ve Sürekli Kimyasal Reaksiyonlar 8-10.hafta-Kimyasal Reaksiyonlar, Kesikli ve Sürekli Kimyasal Reaksiyonlar.pdf
9 Ara sınav
10 Kimyasal Reaksiyonlar, Kesikli ve Sürekli Kimyasal Reaksiyonlar
11 Enerji, Genel Enerji Denkliği, Kimyasal Reaksiyon Isısı
12 Yanma stokiometrisi, Hava/Yakıt Oranı ve problem çözümü
13 Baca Gazı Analizlerine Dayalı Hesaplamalar
14 Kömürün Yanması, Yanmada Isı Kayıpları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1397919 Kimya mühendisliği problemlerinin çözümü için gerekli olan temel mühendislik bilgilerini kullanabilme becerisi.
2 1398461 Elde edilen verileri analiz edebilme ve yorumlama becerisi.
3 1399037 Mühendislik problemlerini saptayabilerek problemleri çözebilme becerisi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77998 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 71910 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71911 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 71912 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 71913 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71914 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 71915 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71916 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 71917 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 71918 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 71919 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 71920 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 71921 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4
2 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek