Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB203 Kimyasal Proses Hesaplamaları 927001 2 3 5

Dersin Amacı

SI ve İngiliz birim sistemlerinin birbirlerine nasıl dönüştürüleceğini öğretmek. Sürekli sistemlerde tek ve çoklu ünite tepkimesiz süreçlerde kütle denkliği kurma becerisini öğretmek. Kimyasal tepkime stokiyometrisi ve sürekli sistemlerde tek ve çoklu birim tepkimeli süreçlerde kütle denkliği kurma becerisini öğretmek. Yanma reaksiyonlarını çözme becerisini öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Elif Hatice GÜRKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kimya Mühendisliğinde Temel İlkeler ve Hesaplamalar, David M.Himmelblau, James B. Riggs, Sekizinci Basımdan Çeviri, Çeviri Editörü: Saffettin Ferda Mutlu, Nobel Yayınevi, 2014. Stokiometri, Prof.Dr. Metin Gürü, Prof.Dr. Hayri Yalçın, 4. Basım, Palme Yayıncılık, 2012. Kimya Mühendisliği Stokiometrisi, Prof.Dr. Hüseyin Gülensoy, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1989.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Birim sistemleri / Kütle denkliklerine giriş; genel denklem, sürekli sistemler, proses denkleştirme /Kimyasal reaksiyon stokiyometrisi (limitleyici reaktan, fazla reaktan, fraksiyonel dönüşüm, reaksiyonun kapsamı, çoklu reaksiyonlar, verim ve seçicilik), Reaksiyonlu sistemlerde denklik / Yanma reaksiyonları (yaş ve kuru bazda hesaplamalar, teorik ve hava fazlası) / Çok fazlı sistemler (Katı-Sıvı çözeltiler: çözünürlük, doygunluk, kristalizasyon )

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 1 2
5 Derse Katılım 13 4 52
9 Problem Çözümü 4 12 48
22 Proje Hazırlama 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel ve türetilmiş boyutlar, birimler 1. Hafta-Temel ve türetilmiş boyutlar, birimler.pdf
2 Problem çözme tekniği ve temel seçilmesi, 2.hafta-Problem çözme tekniği ve temel seçilmesi.pdf
3 Proseslerin sınıflandırılması ve proseslerde kütle denkliği kurma esasları 3.hafta-Proseslerin sınıflandırılması ve proseslerde kütle denkliği kurma esasları.pdf
4 Karışım işlemleri, damıtma ve problem çözümü 4.hafta-Karışım işlemleri, damıtma ve problem çözümü.pdf
5 Kurutma ve problem çözümü 5.hafta-Kurutma ve problem çözümü.pdf
6 Absorpsiyon, ektraksiyon ve problem çözümü 6.hafta-Absorpsiyon, ektraksiyon ve problem çözümü.pdf
7 Kristalizasyon ve problem çözümü 7.hafta-Kristalizasyon ve problem çözümü.pdf
8 Kimyasal Reaksiyonlar, Kesikli ve Sürekli Kimyasal Reaksiyonlar 8-10.hafta-Kimyasal Reaksiyonlar, Kesikli ve Sürekli Kimyasal Reaksiyonlar.pdf
9 Ara sınav
10 Kimyasal Reaksiyonlar, Kesikli ve Sürekli Kimyasal Reaksiyonlar
11 Enerji, Genel Enerji Denkliği, Kimyasal Reaksiyon Isısı
12 Yanma stokiometrisi, Hava/Yakıt Oranı ve problem çözümü
13 Baca Gazı Analizlerine Dayalı Hesaplamalar
14 Kömürün Yanması, Yanmada Isı Kayıpları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1169679 Kimya mühendisliği problemlerinin çözümü için gerekli olan temel mühendislik bilgilerini kullanabilme becerisi.
2 1170249 Elde edilen verileri analiz edebilme ve yorumlama becerisi.
3 1170867 Mühendislik problemlerini saptayabilerek problemleri çözebilme becerisi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70286 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 64178 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 64179 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 64180 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 64181 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64182 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 64183 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 64184 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 64185 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 64186 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 64187 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 64188 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 64189 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4
2 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek