Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB205 Mühendislikte İstatistik Metotlar 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Kimya Mühendisliği öğrenimi gören öğrencilere 1. İstatistiki yaklaşımların önemi ve uygulama alanları hakkında detaylı bilgi verme, 2. Mühendislik problemlerinin istatistiki yaklaşımlarla çözülme ve sonuçları yorumlama becerisini kazandırma

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Emre DÜNDER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kimyada Veri Analizi, Uygulamalı İstatistik, Prof. Dr. Mustafa Cebe Kimyacılar için İstatistik Prof. Dr. Turgut Gündüz Gazi Kitabevi, Ankara,2010

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İstatistik biliminin amacı ve küçük örneklerde istatistiksel kavramlar, Rastgele değişkenler ve karakteristiklerinormal dağılış ve normal dağılış parametrelerinin belirlenmesi, olasılık ve dağılışlar üzerinde matematiksel istatistik ilkeleriyle yaklaşımlar ve regresyon analizi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 60 1
3 Bütünleme Sınavı 1 10 1
4 Quiz 1 10 1
9 Problem Çözümü 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 20 20
3 Bütünleme Sınavı 1 24 24
9 Problem Çözümü 4 3 12
29 Bireysel Çalışma 2 7 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel İstatistik Kavramları
2 İstatistikte Merkezi Eğilim Ölçüleri
3 İstatistikte Merkezi Yayılım Ölçüleri
4 İstatistiksel Hipotez Testlerine Giriş
5 Tek Örneklem Ortalama Testleri
6 Tek Örneklem Oran Testleri
7 Bağımsız İki Grup Ortalama Testleri
8 Ara sınav
9 Bağımsız İki Grup Oran Testi
10 Varyans Analizi
11 Kruskal-Wallis Testi
12 Korelasyon Analizi
13 Basit Regresyon Analizi
14 Ki-kare Bağımsızlık Testleri
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1173742 Mühendislik ile ilgili problemlerin çözümünde uygun analitik hipotez testleri ile modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
2 1177490 İstatistik biliminin temel kavramların tanımlarını öğrenir.
3 1203310 Kimya Mühendisliği ile ilgili veri toplama, verileri derleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70286 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 64178 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 64179 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 64180 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 64181 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64182 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 64183 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 64184 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 64185 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 64186 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 64187 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 64188 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 64189 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.