Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB311 Termodinamik 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; Saf madde ve ideal gaz denklemleri davranışını tanımlamak, kararlı ve kararsız şartlar altında açık ve kapalı sistemlerde termodinamik sorunların aanalizini yapmak, farklı mühendislik problemlerine termodinamiğin enerji tasarrufu ve ikinci yasa verimi kavramını uygulama becerisi kazandırmak, iletim, taşınım ve basit ısı transferi gibi farklı sorunlar için temel fizik kanunlarını uygulamak , farklı güç ve soğutma çevrimlerinde termodinamik analiz yapmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi İsa DEĞİRMENCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Fiziko Kimya notlarına göz atılması.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fiziko Kimya Atkins, Fizikokimya Yüksel Sarıkaya, Yunus Çengel, Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gazların özellikleri, ideal gaz denklemi, enerjinin korunumu, kütlenin korunumu, enerji türleri, termodinamiğin birinci yasası, termodinamiğin ikinci yasası, Carnot döngüsü ve güç çevrimleri, soğutma döngüleri, sabit ısı iletimi, kompozit maddeler için termal dirençleri, konveksiyon ve radyasyon.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 13 1 13
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Termodinamiğin sıfırıncı yasası, Termodinamiğin birinci yasası, iş ve ısı kavramları AVYS_Hafta1_TD1_Yasasi.pptx
2 Genleşme işi AVYS_Hafta2_TD1_Yasasi_Genlesme_isi.pptx
3 Entalpi ve hal fonksiyonları AVYS_Hafta3_TD1_Yasasi_Entalpi_isi_kapasiteleri.pptx
4 Termodinamiğin birinci yasasının uygulaması, Joule deneyi. AVYS_Hafta4_TD1_Yasasi_Joule_Deneyi.pptx
5 Joule-Thomson Deneyi ve Linde soğutucusu AVYS_Hafta5_TD1_Yasasi_Joule_Thomson_Deneyi.pptx
6 Termodinamiğin ikinci yasası ve Entropi AVYS_Hafta6_TD2_Yasasi_Entropi.pptx
7 Carnot makinası ve verimlilik AVYS_Hafta7_TD2_Yasasi_Carnot_Makinesi.pptx
8 Clausius Eşitsizliği AVYS_Hafta8_TD2_Yasasi_Clausius_Esitsizligi.pptx
9 Arasınav
10 Sistem değişimlerinin istemliliği, Helmholtz enerjisi AVYS_Hafta10_TD2_Yasasi_Gibbs_Helmholtz_enerjileri.pptx
11 Gibbd serbest enerjisi
12 Termodinamiğin üçüncü yasası
13 Güç jenaratörleri ve soğutma için döngülü proseslerin analizi
14 Termodinamik basınç, fügasite
15 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1190895 Farklı termodinamik işlemleri için saf maddenin özelliğini belirlemek
2 1192016 Kararlı ve kararsız hal koşullarında kapalı ve açık sistem analiz etmek için termodinamiğin birinci yasası uygulamak
3 1182531 Farklı termodinamik çevrimleri analiz etmek ve performans parametrelerinin genel özelliklerini belirlemek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70286 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 64178 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 64179 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 64180 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 64181 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64182 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 64183 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 64184 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 64185 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 64186 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 64187 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 64188 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 64189 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 4 1 1 1 1
2 5 5 5 1 4 4 1 3
3 5 5 5 1 4 4 1 2 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek