Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB304 Kütle Transferi 927001 3 6 5

Dersin Amacı

1.Öğrencilere gaz, sıvı ve katı sistemlerindeki kütle transferinin prensiplerini öğretmek. 2.Öğrencilere boyut analizi yardımıyla momentum, ısı ve kütle transferi arasındaki benzerlikleri öğretmek. 3.Öğrencilere difüzyon katsayısı ve kütle transfer katsayısının difüzyonal ayırma işlem cihazlarının tasarımında nasıl kullanılacağını öğretmek. 4.Öğrencilerin bireysel çalışma becerilerinin gelişimini sağlamak ve sürekli öğrenme becerisi kazandırmak. 5.Öğrencilere problem çözümünde bilişim teknolojilerini kullanmayı öğretmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Feza GEYİKÇİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Geankoplis, C. J., Transport Processes and Unit Operations, 3rd ed., Prentice-Hall International Inc., New Jersey, 1993. 2.Uysal, B. Z., Kütle Transferi-Esasları ve Uygulamaları-, Gazi Üniversitesi yayınları, Ankara, 1996 3.Treybal, R.E., Mass-Transfer Operations, 3rd ed., McGraw-Hill International Inc., Singapore, 1981 4.McCabe, W. L., Smith, J. C., Harriot, P., Unit Opertaions of Chemical Enginnering, 5th ed., McGraw-Hill International Inc.,New York, 1993.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kütle transferinin temel prensipleri. Fick kanunu ve difüzyon katsayıları. Kabuk kütle dengesi. Süreklilik eşitliği. Kararlı hal difüzyonu ve çeşitleri. Yığın akımı kütle transferi ve kütle transfer katsayıları. Kütle transfer korelasyonları. Benzerlikler. Fazlar arası kütle transferi ve sürekli temas proseslerinin tasarımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 3 1 3
5 Derse Katılım 13 3 39
9 Problem Çözümü 13 2 26
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş,temel kavramlar kütle transfer mekanizmaları, Fick kanunu ve yayınırlık, kabuk kütle denklikleri 1. Hafta.pptx
2 Difüzyon ve çeşitleri, gazların kararlı hal moleküler difüzyonu 2. Hafta.pptx
3 Gazlarda moleküler difüzyon katsayıları ve tayini 3. Hafta.pptx
4 Moleküler düfüzyon katsayısına sıcaklık ve basıncın etkisi, gaz karışımları 4. Hafta.pptx
5 Ara sınav 5. Hafta.pptx
6 Durgun ve laminer akışta sıvı difüzyonu, difüzyon katsayıları 6. Hafta.pptx
7 Katılarda difüzyon ve geçirgenlik, katı yapısına bağımlı olmayan difüzyon 7. Hafta.pptx
8 Katı yapısına bağımlı difüzyon, gözenekli katılarda difüzyon 8. Hafta.pptx
9 Ara sınav 9.Hafta.pptx
10 Katılarda kararsız hal difüzyonu, konveksiyon ve türbülent akışta kütle transferi 10. Hafta.pptx
11 Kütle transfer katsayıları ve tayini 11. Hafta.pptx
12 Kütle transfer teorileri, kütle transfer korelasyonları 12.Hafta.pptx
13 Sınır tabaka kütle transferi, benzerlikler, fazlar arası kütle transferi, faz dengeleri, çift direnç teorisi 13.Hafta.pptx
14 Fazlar arası kütle transferi ve sürekli temas prosesleri 14.Hafta.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1399271 Kütle transferinin prensipleri bilgisini göstermek ve bu bilgiyi problem çözmede kullanmak.
2 1399477 Gaz, sıvı ve katı sistemler için difüzyon katsayılarını hesaplamak
3 1409387 Difüzyonal kütle transferi proseslerinin model eşitliklerini türetmek
4 1419465 Boyut analizi yardımıyla momentum, ısı ve kütle transferi arasında benzerlik yapmak.
5 1401035 Fazlar arası kütle transferi bilgisini kullanarak sürekli temas ayırma işlemleri için tasarım yapabilme bilgisini göstermek.
6 1415522 Bilim ve teknolojide son gelişmeleri izleme bilgisine ulaşmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77998 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 71910 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71911 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 71912 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 71913 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71914 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 71915 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71916 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 71917 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 71918 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 71919 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 71920 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 71921 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 5 2 4 3 2 2 3 1 1 1
2 5 5 5 2 4 3 2 1 3 1 1 1
3 5 5 5 1 4 3 2 1 3 1 1 1
4 5 5 5 1 2 3 2 1 3 1 1 1
5 5 5 5 1 3 3 2 1 3 1 1 1
6 5 5 5 1 5 3 2 1 3 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek