Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK102 Bilgisayar Destekli Çizim 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Öğrencilere bilgisayar ortamında görünüş çıkarma, yapım ve montaj resmi ve üç boyutlu çizim kurallarının öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Can ŞENEL

Ön Koşul Dersleri

MAK101 Teknik Çizim

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Türkdemir, Kemal, Teknik Resim-II, A4 Uygulama Levhaları, Standart Makina Elemanları, 2002. 2) İ.Z.Şen ve N. Özçilingir, Makina Meslek Resmi II, Birsen Yayınevi, 1991. 3) M.A. Parker, Drawing Standards for Computer-aided Engineering, MacMillan Press., 1995.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

AutoCAD Bilgisayar programı kullanarak, geometrik çizimler, dik izdüşüm esasları, üç boyutlu modellerden esas görünüşlerin çıkarılması. İki esas görünüşten üçüncü görünüşü çıkarmak. Üç boyutlu çizim teknikleri: basit şekiller, eğik yüzeyler, aykırı yüzeyler. Ölçülendirme esasları. Kesit eleman esasları: tam, yarım kesitler. Standart makina elemanları, montaj resimleri, tek parça (imalat) çizimleri. Yuzey toleransları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 1 2 2
6 Uygulama/Pratik 14 6 84
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 4 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgisayar destekli teknik resime giriş. 1. Autocad'e Giriş.pdf
2 Tel kafes modelleme. Çizim (Draw) ve Değiştirme (Modify) komutları. 2. Autocad'de Genel Ayarlar.pdf
3 İzometrik resimlerden esas görünüşlerin (üç görünüş'ün çıkarılması. 3. Çizim (Draw) Araç Çubuğu.pdf
4 Snap, Grid, Ortho, Polar, Osnap, Layout komutları. 4. Modify (Çizim Düzenleme) Araç Çubuğu.pdf
5 Objelerin özelliklerinin değiştirilmesi ve tabaka (layer) hazırlama ve uygulanması. 5. Tarama ve Renklendirme Komutları - Kopya.pdf
6 İzometrik snap özelliğinin gösterilmesi ve izometrik resim çiziminin yapılması ve uygulanması. 6. Çizim Kolaylaştırma Komutları.pdf
7 Yazı stilinin, nokta stili ve çoklu çizgi stilinin gösterilmesi ve uygulanması. 7. İzometrik Çizim.pdf
8 Ölçülendirme stilinin ve ölçülendirme kurallarının gösterimi ve uygulanması. İzometrik resimde ölçülendirme. 8. Katmanlar (Layers).pdf
9 Yüzey işleme ve toleransların gösterilmesi ve uygulanması. Montaj resimlerinin çizilmesi. 9. Ölçülendirme (Dimensioning).pdf
10 Arasınav Bilgisayra Destekli Teknik Çizim Ders İçeriği.pdf
11 Katı modellemeye giriş ve temel komutların (extrude ve revolve) gösterimi ve uygulanması. 10. Sorgulama (Inquiry) Menüsü.pdf
12 Solids Editing, Shade, 3D Opreation komutlarının gösterimi ve uygulanması. 11. Block Oluşturma Komutları.pdf
13 Render komutlarının gösterimi ve uygulanması. 12. Harici Referanslar (XREF Komutu).pdf
14 Yüzey modellemenin gösterimi ve uygulanması. 13. İlkel Katılar.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1374712 Bilgisayar destekli teknik resimin önemini bilir.
2 1377203 İki boyutlu çizim yeteneği kazanır.
3 1369613 Üç boyutlu düşünme yeteneği gelişir.
4 1394633 Mühendislik projelerinde geometrik tasarım yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71872 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 71873 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 71874 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 71875 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 71876 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 71877 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 71878 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 71879 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 71880 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 71881 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 71882 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 71883 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 71884 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 4 5
2 4 4 4 4 5 4
3 4 4 5 4 4 4
4 4 5 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek