Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK108 Bilgisayar Programlama 927001 1 2 5

Dersin Amacı

C programlama dilinin ileri konularını öğretmek, mühendislik problemlerinin çözümü için program yazmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Bahittin TOPALOĞLU

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

.-Uysal, M.: C ile programlama, Beta Yay., İstanbul, 2003. -Uyar H.T., C Programlamaya Giriş, İTÜ, 2004. -Terlemez L., Bilgisayar Programlama, Anadolu Üniversitesi, 2012. -Cebi, Ç., C Programlama Dersi ( http://www.cagataycebi.com).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Giriş-Çıkış Fonksiyonları; Dizi türü değişkenler; Hazır fonksiyonlar; Kullanıcı tarafından tanımlanan fonksiyonlar;; Dosya Kullanımı; Yapılar; Grafik işlemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 17 17
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 26 26

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş-Çıkış fonksiyonları Giriş-Çıkış fonksiyonları 1.pdf
2 Dizi türü değişkenler (1 boyutlu) Dizi türü değişkenler (1 boyutlu) 2.pdf
3 Dizi türü değişkenler (çok boyutlu) Dizi türü değişkenler (çok boyutlu) 3.pdf
4 Sıralama yöntemlerinin programlanması Sıralama yöntemlerinin programlanması 4.pdf
5 Kütuphane fonksiyonları (matematiksel) Kütuphane fonksiyonları (matematiksel) 5.pdf
6 Kütuphane Fonsiyonları (standart) Kütuphane Fonsiyonları (standart) 6.pdf
7 Kütuphane fonksiyonları (karakter tipi) Kütuphane fonksiyonları (karakter tipi) 7.pdf
8 Kullanıcı tarafından tanımlanan fonksiyonlar (geri dönüşlü) Kullanıcı tarafından tanımlanan fonksiyonlar (geri dönüşlü) 8.pdf
9 Kullanıcı tarafından tanımlanan fonksiyonlar (geri dönüşsüz) Kullanıcı tarafından tanımlanan fonksiyonlar (geri dönüşsüz) 9.pdf
10 Arasınav
11 Dosya Kullanımı Dosya Kullanımı 11.pdf
12 Yapılar Yapılar 12.pdf
13 Grafik işlemleri Grafik işlemleri 13.pdf
14 Bazı sayısal yöntemlerin programlanması Bazı sayısal yöntemlerin programlanması 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1350418 C programlam dilinin özelliklerini bilir.
2 1353194 C dili ile program yapabilir.
3 1368624 Matematik, Fen ve Mühendislik alanları ile ilgili problemleri çözmek için programlama yapabilir.
4 1453367 Makina Mühendisliği alanı ile ilgili problemleri çözmek için programlama yapılabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71872 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 71873 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 71874 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 71875 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 71876 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 71877 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 71878 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 71879 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 71880 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 71881 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 71882 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 71883 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 71884 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 2 2 1 1
2 3 3 2 2 1 1
3 2 3 2 2 1 1
4 2 3 2 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek