Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK104 Statik 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Rijit cisimlerin düzlemde ve uzayda denge halinin araştırılması, taşıyıcı sistemlerde statik denge esas alınıp, reaksiyon ve mesnet kuvvetlerinin belirlenmesi, sürtünme ve virtual iş yönteminin öğrenilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Kürşat GÜLTEKİN

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Mühendislik Mekaniği-Statik, R. C. Hibbeler & S.C. Fan. 2-Mühendisler için Vektör Mekaniği-Statik, F.P. Beer, E.R. Johnston Jr & E.R.Eizenberg, 3-Engineering Mechanics- Statics, J.L. Meriam & L.G. Kraige

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Genel ilkeler. Kuvvet vektörleri: Vektör işlemleri. Parçaçığın dengesi: Eşdüzlemsel sistemlerin dengesi. Üç boyutlu sistemlerin dengesi. Kuvvet sisteminin bileşkesi: Moment, kuvvet çifti momenti. Bileşke kuvvet ve kuvvet çifti momenti sistemi. Yayılı yükler: Katı cisimlerin dengesi: Katı cisimlerde eşdeğer kuvvet sistemleri. Yapısal Analiz: Kafes kiriş sistemleri, çerçeveler ve makinaler. İç kuvvetler: Yapısal elemanlarda iç kuvvetler. Sürtünme. Sentroid ve ağırlık merkezi. Atalet momenti. Virtüel iş metodu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mekanik, rijit cisim statiği, birimler ve statiğin temel ilkeleri Statik 1. Hafta-Giriş, Vektörler.pdf
2 Vektörler ve vektör cebri
3 Düzlemde denge, kuvvet kavramı, kuvvet çifti, eşdeğer kuvet sistemleri, kuvvetler sisteminin bir noktaya indirgenmesi Statik 2.3. Hafta.pdf
4 Ağırlık merkezi, düzlem alan ve eğrilerinin ağırlık merkezi, uygulama örnekleri Statik 4-5-6 Hafta.pdf
5 Rijit cisimlerin dengesi
6 Rijit cisimlerin uzayda dengesi,uzay kafes sistemleri
7 Düzlem taşıyıcı sistemler, kafes sistemleri, çerceveler ve makinalar Statik 7-8 Hafta.pdf
8 Çerçeveler ve makinalar
9 Arasınav
10 Kablolar Statik 10. Hafta.pdf
11 Eylemsizlik momenti Statik 11-14. Hafta.pdf
https://personel.omu.edu.tr/tr/kursat.gultekin/verdigi-dersler
12 Sürtünme, seçilmiş eleman çiftlerinde sürtünme ve uygulamalar
13 Virtual iş yöntemi, bir kuvvetin ve bir momentin işi, potansiyel enerji, sürtünmeli makinalar ve mekanik verim
14 Statiğin özetlenmesi ve seçilmiş konularda uygulama örnekleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1121229 Statik kavramı hakkında bilgi edinir
2 1142950 Vektörler ve statikte uygulamaları yeteneği kazanır.
3 1131461 Kuvvet kavramı, kuvvetin bileşenlerine ayırma, bileşke belirleme, eşdeğer kuvvet kavramları öğrenilir.
4 1120156 Ağırlık merkezi hesaplanması yapılır. Rijit cisimlerin düzlemde dengesi incelenir.
5 1125849 Kafes sistemleri, kablolar, yayılı kuvvetler ve sürtünme konularında beceri kazanılır.
6 1228770 Düzlem taşıyıcı sistemler tanınır, statik denge şartları araştırılır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64140 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 64141 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 64142 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 64143 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 64144 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 64145 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 64146 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 64147 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 64148 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 64149 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 64150 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 64151 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 64152 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 3 2 2 1
2 3 3 2 1
3 3 2 2 2
4 3 3 2 1
5 3 5 2 1
6 3 4 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek