Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK202 Mühendislik Matematiği II 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Diferansiyel denklemlerin çözüm tekniklerini öğretmek ve değişik mühendislik problemlerine uygulamasını göstermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Kürşat GÜLTEKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-E. Kreyzig, Advanced Engineering Mathematics, Wiley Text Books; 8th edition 1998 2-William J. Palm III, Yunus A. Çengel, Diferansiyel Denklemler, İzmir Güven Kitabevi 3-C.H. Edwards J.R., and D.E. Penney, Differential Equations and Boundary-Value Problems, Computing and Modeling, Prentice-Hall, 1966 4-Bernard Kolman ve David R. Hill, “Uygulamalı Lineer Cebir,” 7ci Baskı Çevirisi, Çeviri Editörü Ömer Akın, Palme Yayıncılık 5-Ron Larson, Bruce H. Edwards, ve David C. Falvo, “Elementary Linear Algebra,” 5ci baskı, Houghton Miffin Company

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Genel tanımlamalar ve temel kavramlar. Birinci mertebeden adi diferansiyel denklemler ve mühendislik uygulamaları. Yüksek mertebeden lineer diferansiyel denklemler ve mühendislik uygulamaları. Sabit katsayısı ikinci mertebeden lineer diferansiyel denklemlerin uygulamaları. Eksponansiyel seriler yardımı ile lineer diferansiyel denklemlerin çözümü. Lineer Diferansiyel Denklem Sistemleri ve mühendislik uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 13 2 26
54 Ev Ödevi 9 3 27

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel tanımlamalar ve temel kavramlar Mühendislik Matematiği-II-1-14.pdf
2 Diferansiyel denklemlerin tanımı ve mühendislik uygulamaları Mühendislik Matematiği-II-1-14.pdf
3 Birinci mertebeden adi diferansiyel denklemler ve mühendislik uygulamaları. Mühendislik Matematiği-II-1-14.pdf
4 Birinci mertebeden adi diferansiyel denklemlerin çözüm yötemleri Mühendislik Matematiği-II-1-14.pdf
5 Yüksek mertebeden lineer diferansiyel denklemler ve mühendislik uygulamaları Mühendislik Matematiği-II-1-14.pdf
6 Yüksek mertebeden lineer diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemleri Mühendislik Matematiği-II-1-14.pdf
7 Lineer diferansiyel denklemler ile ilgili uygulama Mühendislik Matematiği-II-1-14.pdf
8 Sabit katsayısı ikinci mertebeden lineer diferansiyel denklemlerin uygulamaları Mühendislik Matematiği-II-1-14.pdf
9 ikinci mertebeden lineer diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemleri Mühendislik Matematiği-II-1-14.pdf
10 Arasınav
11 Yüksek mertebeden lineer diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemleri Mühendislik Matematiği-II-1-14.pdf
12 Eksponansiyel seriler yardımı ile lineer diferansiyel denklemlerin çözümü Mühendislik Matematiği-II-1-14.pdf
13 Seriler yardımı ile lineer diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemleri Mühendislik Matematiği-II-1-14.pdf
14 Lineer Diferansiyel Denklem Sistemleri ve mühendislik uygulamaları Mühendislik Matematiği-II-1-14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1359225 Diferansiyel denklem oluşturur ve çözer.
2 1349544 Diferansiyel denklemleri tanır.
3 1348909 Birinci mertebeden diferansiyel denklemleri tanır ve çözer.
4 1356362 Yüksek mertebeden diferansiyel denklemleri tanır ve çözer.
5 1354226 Seriler ile diferansiyel denklem çözümünü gerçekleştirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71872 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 71873 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 71874 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 71875 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 71876 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 71877 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 71878 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 71879 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 71880 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 71881 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 71882 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 71883 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 71884 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 2
3 3 3
4 1 2
5 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek