Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK303 Makine Elemanları I 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Makina elemanlarının, konstrüksiyon, tasarım, boyutlandırması ve kontrolü için gerekli mukavemet ve malzeme bilgisine dayalı hesaplama yöntemlerinin öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Erdem KOÇ

Ön Koşul Dersleri

MAK218 Mukavemet II

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Koç, E.,Makina Elemanları, Cilt-1, Akademisyen Kitabevi, 7.Baskı, 2018. 2) Koç, E.,Makina Elemanları Çözümlü Problemler, Akademizyen Kitabevi, 5.Baskı, 2017.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Makina elemanları ve mühendislikte tasarım. Konstrüksiyon- imalat ilişkisi. Mühendislikte CAD/CAM. Makina tasarımında mukavemet. Gerilme analizi ve şekil değişimi. Makina imalatında malzeme seçimi. ISO toleransları ve geçmeler. Akslar ve miller. Bağlama elemanları. Mil-göbek bağlantıları. Kama bağlantıları. Pim ve pernolar. Sıkı geçme bağlantıları. Sıkma geçmeler. Konik geçme bağlantıları. Cıvata-somun bağlantıları. Çözülemeyen bağlama elemanları. Perçin, kaynak, lehim ve yapıştırma bağlantıları. Sayısal uygulamalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 16 48
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 16 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Makina elemanları ve mühendislikte tasarım, makina ve makina elemanları, mühendislikte tasarım,konstrüksiyon-imalat ilişkisi, mühendislikte CAD/CAM 1-Makina Elemanları ve Mühendislikte Tasarım.pdf
2 Makina tasarımında mukavemet, gerilme ve şekil değişimi, iç kuvvet ve gerilme, nominal gerilmeler, bileşik gerilmeler ve kırılma hipotezleri 2-Makina Tasarımında Mukavemet-1.pdf
Makina Elemanları I 2. Hafta.mp4
3 Konstrüksiyonda emniyet ve güvenirlilik, emniyet için mukavemet sınırları, konstrüksiyonda muykavemet ve kontrol hesabı esasları 3-Makina Tasarımında Mukavemet-2.pdf
Makina Elemanalrı 3. Ders Asenkron.mp4
Makina Elemanları 3. Ders.mp4
4 Makina imalatında malzeme seçimi, seçilmiş makina malzemeleri, malzeme standardları, çelik malzeme, demirdışı malzemeler Makina Elemanları I IV. Ders Asenkron.mp4
4-Makina İmalatında Malzeme Seçimi.pdf
Makina Elemanları I IV. Ders.mp4
5 Akslar ve miller, aks hesabı, mil mukavemet ve şekil değiştirme hesabı Makina Elemanları I V. Ders.mp4
Makina Elemanları I V. Ders Asenkron.mp4
5-Akslar ve Miller.pdf
6 Bağlama elemanları Makina Elemanları I 6. Ders Birinci Kısım.mp4
Makina Elemanları I 6. Ders İkinci Kısım-Asenkron.mp4
6- Bağlama Elemanları.pdf
7 Mil-göbek bağlantıları (kama, pim, perno, konik geçme bağlantıları) Makina Elemanları 7. Ders.mp4
7-Mil-Göbek Bağlantıları.pdf
Makina Elemanları 7. Ders Asenkron.mp4
8 Civata-somun bağlantıları, standard vidalar, vidalı bağlama elemanları, 8-Civata-Somun Bağlantıları-1.pdf
Makina Elemanları 8. Ders_Asenkron.mp4
Makina Elemanları Problem Çözümü I.mp4
Makina Elemanları Problem Çözümü II.mp4
9 Civata-somun imalatı,civata-somun hesabı, sıkma ve çözme momenti, problem çözümü Makina Elemanları 9. Ders.mp4
Makina Elemanları 9. Ders Asenkron.mp4
9-Civata Somun Bağlantıları-2.pdf
9- Makina Elemanları Problem Çözümü (Mukavemet Hesabı, Akslar ve Miller, Kama, Pim, Perno, Konik Geçme).pdf
10 Arasınav 10-MAK303 Makina Elemanları I Ders İçeriği.pdf
11 Perçin bağlantıları ve hesabı 11-Perçin Bağlantıları.pdf
Makina Elemanarı I. Ders.mp4
Makina Elemanları II. Ders Asenkron.mp4
12 Kaynak birleştirme ve hesabı Makina Elemanları 12. Hafta.mp4
Makina Elemanları 12. Hafta_Asenkron.mp4
12-Kaynak Bağlantıları.pdf
13 Lehim ve yapıştırma bağlantıları Makina Elemanları I 13. Hafta.mp4
Makina Elemanları I 13. Hafta Asenkron.mp4
13-Lehim ve Yapıştırma Bağlantıları.pdf
14 Problem çözümleri 14-Makina Elemanı Problemleri (Civata-Somun, Kaynak, Lehim, Yapıştırma).pdf
Makina Elemanları I 14. Hafta.mp4
Makina Elemanları I 14. Hafta Problem Çözümü.mp4

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1375838 Gerilme ve şekil değişim ilkelerinin seçilmiş makina elemanına uygulanması yeteneğine sahip olur.
2 1370470 Öğrenciler miller ve dingillerin tasarımı hakkında bilgi sahibi olurlar.
3 1370063 Bağlama elemanları ve mil-göbek bağlantıları konstrüksiyon ve boyutlandırmalarını yapar.
4 1368258 Öğrenciler makine elemanlarının tasarımını ve seçimini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71872 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 71873 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 71874 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 71875 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 71876 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 71877 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 71878 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 71879 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 71880 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 71881 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 71882 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 71883 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 71884 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4
2 3 5 4
3 4 4 5 4
4 4 5 5 4 3 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek