Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK309 Akışkanlar Mekaniği II 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Boyut analizi ve modelleme kavramlarının öğretilmesi. Boyutsuz parametrelerin ve dinamik benzerlik kavramının öneminin öğretilmesi. Borulardaki laminer ve türbülanslı akış ile tam gelişmiş akış analizinin öğretilmesi. Boru şebekelerindeki akışla ilgili sürekli ve yerel kayıpların hesaplanabilmesinin ve pompalama gücünün bulunmasının öğretilmesi. Dış akışlarda direnç, sürtünme, basınç direnci ve kaldırma kuvvetlerinin öğretilmesi. Açık kanal akışlarının çözümlerinin öğretilmesi. Sıkıştırılabilir akışlarda temel kavramların öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mustafa ÖZBEY

Ön Koşul Dersleri

MAK 208 Akışkanlar Mekaniği I

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Çengel, Y., Cimbala J.M. (Çev.: Engin,T, vd.), Akışkanlar Mekaniği: Temelleri ve Uygulamalar, Üçüncü Basımdan Çeviri, Palme Yayıncılık, 2015. 2. White, F.M. (Çev.: Kırıkköprü, K., Ayder, E.), Akışkanlar Mekaniği, Dördüncü Basımdan Çeviri, Literatür Yayıncılık, 2004. 3. Fox R.W., McDonald, A.T., Pritchard, P.J., (Çev.: Çetinarslan, H.Ş, vd.) Akışkanlar Mekaniği, Sekizinci Baskıdan Çeviri, Palme Yayıncılık, 2015.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1) Boyut analizi, modelleme, boyutsuz parametreler ve dinamik benzerlik. 2) Borularda akış, boru şebekelerindeki akışla ilgili sürekli ve yerel kayıpların hesaplanması. 3) Dış akışkanlar: Direnç ve Kaldırma 4) Direnç, sürtünme, basınç direnci, direnç düşmesi ve kaldırma. 5) Açık kanal akışları, hidrolik sıçrama. 6) Temel hidrolik makinalar. 7) Sıkıştırılabilir akış.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 9 2 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Boyut analizi ve modelleme: Boyutlar, birimler ve denklemlerdeki birimlerin homojenliği boyut analizi ve benzerlik.pdf
2 Boyut analizi ve modelleme: Boyutsuz parametreleri tanımlamak için tekrarlayan değişkenler yöntemi, dinamik benzerlik kavramı ve deneysel modelleme. Problem çözümleri.
3 Borularda akış: Borulardaki laminer ve türbülanslı akış, tam gelişmiş akış. Basınç düşüşü ve yük kaybı. iç akım.pdf
4 Borularda akış: Borularda türbülanslı akış, akış problemi tipleri, sürekli ve yerel kayıplar. Problem çözümleri.
5 Borularda akış: Boru şebekeleri ve pompa seçimi, debi ve hız ölçümü. Problem çözümleri.
6 Dış akışlar: Direnç ve kaldırma, sürtünme ve basınç direnci, yaygın bilinen geometrilerin direnç katsayıları. dış akım.pdf
7 Dış akışlar: Düz plaka üzerinde paralel akış, silindir ve küre üzerinde akış. Problem çözümleri.
8 Dış akışlar: Kaldırma, kanat uçlarının etkileri, dönme ile oluşan kaldırma. 3.Dış Akım.pptx
9 Arasınav
10 Açık kanal akışları: Sınıflandırma, Froude sayısı ve dalga hızı, özgül enerji, kanallarda üniform akış. Problem çözümleri.
11 Açık kanal akışları: Sınıflandırma, Froude sayısı ve dalga hızı, özgül enerji, kanallarda üniform akış. Problem çözümleri.
12 Hidrolik makinalar: Pompa ve türbinler. Problem çözümleri.
13 Hidrolik makinalar: Pompa ve türbinler. Problem çözümleri.
14 Sıkıştırılabilir akışlar: Temel kavramlar, durma özellikleri,ses hızı ve Mach sayısı, bir boyutlu izentropik akış. 5.Sıkıştırılabilir Akım.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509568 Boyut analizi yapmasını, dinamik benzerlik kavramını ve deneysel modellemeye nasıl uygulanacağını bilir. Boyutsuz parametreleri ve bunların akış problemlerinde nasıl uygulanacağını bilir.
2 1361317 Borulardaki laminer ve türbülanslı akış ile tam gelişmiş akış analizini yapabilir ve boru şebekelerindeki akışla ilgili sürekli ve yerel kayıpları hesaplayabilir. Değişik hız ve debi ölçüm tekniklerini bilir ve uygulayabilir.
3 1358786 Dış akışlar, direnç, sürtünme, basınç direnci, direnç düşmesi ve kaldırma gibi çeşitli fiziksel olguları bilir. Akış rejiminin silindir ve küre üzerindeki akışla ilgili direnç katsayılarına etkisini bilir.
4 1364083 Açık kanallarda akış ile borulardaki basınçlı akış rejimleri arasındaki farkı bilir. Açık kanallardaki farklı akış rejimlerini, bunların tipik özelliklerini, hidrolik sıçrama kavramını bilir.
5 1370796 Temel hidrolik makinaları tanır ve bu hidrolik makinalarla ilgili temel problemleri çözer.
6 1509569 Sıkıştırılabilir akışlarla ilgili temel kavramları bilir. Ses hızı, Mach sayısı, izentropik akış kavramlarını bilir ve uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71872 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 71873 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 71874 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 71875 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 71876 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 71877 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 71878 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 71879 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 71880 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 71881 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 71882 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 71883 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 71884 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 2 5 3
2 5 3 2 5 3
3 5 3 2 5 3
4 5 3 2 5 3
5 5 3 2 5 3
6 5 3 2 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek