Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK311 Enerji Sistemleri 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Enerji türlerini ve enerji dönüşüm prensiplerini tanıtmak. Enerji çevrim analizlerini yapmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Bahittın Topaloglu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çengel Y.A., Boles M.A., Mühendislik Yaklaşımıyla Termodinamik, Literatür Yay., İstanbul, 1996. El- Wakil M.M, Powerplant Technology, McGraw-Hill, New York, 1984. Nag P.K., Power Plant Engineering, Tata McGraw-Hill, New Delhi, 2008. Topaloğlu B., Yakma Kaynaklı Hava Kirlenmesi ve Kontrolu, OMÜ Basımevi, Samsun, 2009. Çetinkaya S., Gaz Türbinleri, Nobel Yay., Ankara, 1999. Heper Y., Buhar Santralları Teorisi ve Uygulaması, ODTÜ Geliştirme Vakfı Yay., Ankara, 2001. Acaroğlu M., Alternatif Enerji Kaynakları, Nobel Yay., Ankara, 2003.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Enerji sistemlerine giriş; Temel kavramlar (Birincil, ikincil ve faydalı enerji; Enerji dönüşüm prensipleri. Yakıtlar, yakma sistemleri ve ısı üretimi. Gaz, sıvı ve katı yakıtların yanma hesapları. Basit gaz türbin çevrimi. Gaz türbin çevrimlerinde iyileştirmeler; Rejeneratörlü, ara ısıtmalı ve ara soğutmalı gaz türbin çevrimleri. Gaz türbin çevriminin temel elemanları (Kompresör, yanma odası ve türbin). Basit buhar türbin çevrimi. Buhar türbin çevrimlerinde iyileştirmeler; Ara ısıtmalı ve ara buhar almalı buhar türbin çevrimleri; Kojenerasyon; Kombine çevrimler. Buhar türbin çevriminin temel elemanları (Buhar kazanı, türbin türleri, yoğuşturucu). Nükleer enerji; Hidroelektrik enerji. Yenilenebilir enerji sistemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Enerji sistemlerine giriş; Temel kavramlar (Birincil, ikincil ve faydalı enerji); Baz, ortalama ve pik yük); Enerji dönüşüm prensipleri.
2 Yakıtlar, yakma sistemleri ve ısı üretimi.
3 Gaz, sıvı ve katı yakıtların stokiyometrik yanma hesapları.
4 Basit gaz türbin çevrimi.
5 Gaz türbin çevrimlerinde iyileştirmeler; Rejeneratörlü, ara ısıtmalı ve ara soğutmalı gaz türbin çevrimleri.
6 Gaz türbin çevriminin temel elemanları (Kompresör, yanma odası ve türbin).
7 Basit buhar türbin çevrimi.
8 Buhar türbin çevrimlerinde iyileştirmeler; Ara ısıtmalı ve ara buhar almalı buhar türbin çevrimleri.
9 Ara sınav.
10 Buhar türbin çevriminin temel elemanları (Kazan, türbin, yoğuşturucu)
11 Buhar türbin çevriminin temel elemanları (Buhar kazanı, türbin türleri, yoğuşturucu).
12 Nükleer enerji; Hidroelektrik enerji.
13 Güneş enerjisi sistemleri; Rüzgar enerjisi sistemleri.
14 Biyoenerji sistemleri.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1354074 Enerji türlerini ve enerji dönüşüm prensiplerini öğrenir.
2 1362077 Yakıtlar, yakma sistemleri ve ısı üretimini öğrenir. Yanma hesaplarını yapabilir.
3 1380037 Gaz türbinli santrallerin çalışma prensipleri, çevrimin verimliliğini arttırma yöntemleri (rejenerasyon, ara soğutma ve ara ısıtma), gaz türbini çevrimlerinin temel elemanlarını (kompresör, yanma odası ve türbin) öğrenir. İlgili hesaplamaları yapabilir.
4 1349797 Buhar türbin santrallerin çalışma prensiplerini, çevrim veriminin iyileştirilmesi yöntemlerini (ara ısıtmalı ve ara buhar almalı çevrimler), kojenerasyon ve kombine çevrimleri, buhar türbin çevriminin temel elemanlarını (buhar kazanı, türbin türleri, yoğuşturucu) öğrenir. İlgili hesaplamaları yapabilir.
5 1373305 Nükleer, hidroelektrik ve bazı yenilenebilir enerji (güneş, rüzgar, biyoenerji) sistemlerinin çalışma prensiplerini öğrenir. İlgili temel hesaplamaları yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71872 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 71873 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 71874 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 71875 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 71876 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 71877 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 71878 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 71879 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 71880 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 71881 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 71882 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 71883 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 71884 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 1 1 1 1
2 4 3 1 1 1 1
3 4 3 1 1 1 1
4 4 3 1 1 1 1
5 2 2 1 1 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek