Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK302 Makine Mühendisliği Laboratuvarı I 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Öğrencilere derslerde edindikleri teorik bilgilerin uygulamalarını yaptırarak pekiştirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Bölüm Öğretim Üyeleri

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-) İlgili deneylere ait deney föyleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hidrodinamik Radyal Kaymalı Yatak Performans Deneyi, Çekme/Eğme Deneyi, Akışkanlarda Viskozite Belirleme Deneyi, Isı İletim Katsayısı Tespiti ve Doğrusal Isı İletimi Deneyleri, Isı Değiştirici (Eşanjör) Deneyi, Akışkan Debi Ölçüm Deneyi, Borularda Basınç Kaybı ve Sürtünme Deneyi, Isı Pompası Deneyi, Yorulma ve Gerilme Hipotezlerinin Doğrulanması Deneyi,Burulma Deneylerine ait uygulamalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 10 2 20
20 Rapor Hazırlama 10 2 20
29 Bireysel Çalışma 10 4 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Deney föylerinin hazırlık çalışması ve deney gruplarınının belirlenmesi
2 Oryantasyon eğitimi
3 Deney gruplarına deneylerin yaptırılması
4 Deney gruplarına deneylerin yaptırılması
5 Deney gruplarına deneylerin yaptırılması
6 Deney gruplarına deneylerin yaptırılması
7 Deney gruplarına deneylerin yaptırılması
8 Deney gruplarına deneylerin yaptırılması
9 Deney gruplarına deneylerin yaptırılması
10
11 Deney gruplarına deneylerin yaptırılması
12 Deney gruplarına deneylerin yaptırılması
13 Deney gruplarına deneylerin yaptırılması
14 Telafi deneylerinin yapılması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1172453 Öğrenci uygulamaya yönelik birçok konuda deney yapma becerisi kazanır.
2 1155033 Grupla çalışmayı öğrenir.
3 1290503 Elde ettiği deneysel sonuçları yorumlayabilir.
4 1290504 Birçok ölçme yöntemini tanır.
5 1290505 Teorik bilgilerini pratikte uygulama becerisi kazanır.
6 1290506 Sıcaklık, kütle, basınç, kuvvet, debi, sürtünme, dayanım, kararlılık ve denge gibi kavramları pekiştirir.
7 1290507 Bilimsel rapor yazmayı öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64140 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 64141 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 64142 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 64143 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 64144 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 64145 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 64146 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 64147 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 64148 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 64149 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 64150 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 64151 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 64152 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 1 2
2 4 2 1
3 1 2 1
4 4 1 1
5 2 3 1
6 1 1
7 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek