Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK304 Makine Elemanları II 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Makina elemanlarının, konstrüksiyon, tasarım, boyutlandırması ve kontrolü için gerekli mukavemet ve malzeme bilgisine dayalı hesaplama yöntemlerinin öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Erdem KOÇ

Ön Koşul Dersleri

MAK303 Makina Elemanları I

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. E.Koç, Makina Elemanları,Cilt-2, Akademisyen Kitabevi,5. Baskı, 2017. 2. E. Koç, Makina Elemanları Çözümlü Problemler, Akademisyen Kitabevi, 5. Baskı, 2017.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yaylar. Kavramalar. Frenler. Triboloji (sürtünme, aşınma, yağlama). Yağlama ve yağlayıcılar. Yağlama teorisi ve kaymalı yataklar. Hidrodinamik yataklar. Hidrostatik yataklar. Yuvarlanma elemanlı yataklar. Klavuz yataklar. Sızdırmazlık elemanları. Dişli çarklar. Düz, helisel, konik, spiral dişli çarklar. Sonsuz vida mekanizmaları. Kayış-kasnak mekanizmaları. Konstrüksiyon örnekleri, Sayısal uygulamalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 2 4
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 16 48
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 16 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yaylar ve tasarım esasları 1-Yaylar-1.pdf
2 Çeki, çubuk, bilezik ve kangal yayların hesabı 2-Yaylar-2.pdf
3 Yaprak, disk ve kauçuk yayların hesabı 3-Yaylar-3.pdf
4 Kavramalar ve kaplinler, genel bilgi, Çözülemeyen kavramalar, rijit kavramalar, dengeleme kavramaları 4-Kavramalar-1.pdf
5 Çözülebilen- bağlanabilen kavramalar ve şekil bağlı ve kuvvet bağlı çözülebilen kavramalar 5-Kavramalar-2.pdf
6 Emniyet kavramaları, otomotik kavramalar , elektromagnetik kavramalar 6-Kavramalar-3.pdf
7 Fren sistemleri, papuçlu, bandlı ve diskli frenler tasarım esasları, boyutlandırma ve mukavemet kontrolü 7-Frenler.pdf
8 Triboloji, sürtünme, aşınma ve yağlama, yağlayıcılar 8-Triboloji.pdf
9 Yağlama teorisi ve kaymalı yataklar, hidrodinamik yağlama teorisi, problem çözümü 9-Yağlama Teorisi ve Kaymalı Yataklar.pdf
9-Makina Elemanları II Problem Çözümü (Yaylar, Kavramalar, Frenler, Triboloji).pdf
10 Arasınav 10-MAK304 Makina Elemanları II Ders İçeriği.pdf
11 Eksenel ve radyal kaymalı yataklar, konstrüksiyon, boyutlandırma 11-Yağlama Teorisi ve Kaymalı Yataklar-2.pdf
12 Rulmanlı yatakların sınıflandırılması 12-Yuvarlanma Elemanlı (Rulmanlı) Yataklar.pdf
13 Rulmanlı yatakların hesabı 13-Yuvarlanma Elemanlı (Rulmanlı) Yataklar-2.pdf
14 Sızdırmazlık elemanları ve problem çözümü 14-Sızdırmazlık Elemanları.pdf
14-Makina Elemanları II Problem Çözümü (Kaymalı Yataklar, Rulmanlı Yataklar).pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1134037 Kuvvet, moment, gerilme ve şekil değişim ilkelerinin seçilmiş makina elemanına uygulanması yeteneğine sahip olur.
2 1125227 Yay, kavrama, fren sistemlerini tanır, boyutlandırma esasları hakkında yeterli birikime sahip olur.
3 1146119 Yay,kavrama ve triboloji konularında temel bilgilere sahip olur.
4 1172215 Temel makina elemanlarının seçimi ve tasarımını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64140 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 64141 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 64142 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 64143 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 64144 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 64145 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 64146 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 64147 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 64148 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 64149 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 64150 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 64151 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 64152 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4
2 4 3 3
3 4 3 5
4 5 4 5 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek