Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK306 İmal Usulleri II 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Uygulamada klasik ve özel talaşsız imalat yöntemlerini şematize ve malzeme davranışlarına göre analiz ederek öğretmek amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kemal YILDIZLI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. M.Baki Karamış, İmalat yöntemleri, Erciyes Üniversitesi,3.Baskı,Kayseri,2010. 2. M. Çiğdem,İmal Usulleri, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 1996.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Plastik şekil vermenin esasları. Akma eğrileri. Haddelemenin esasları ve haddeleme yöntemleri. Serbest dövme ve kalıpta dövme yöntemleri. Ekstrüzyon yöntemleri. Tel çekme, çubuk çekme ve boru çekme yöntemleri. Derin çekmenin esasları ve derin çekme işlemleri. Yüzey kaplama yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 9 6 54

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Plastik şekillendirmenin esasları, metalik malzemelerde gerinim ve gerilim, elastik ve plastik deformasyon,
2 Plastik deformasyon mekanizmaları, kayma gerilimi ve gerinimi, soğuk deformasyonda şekil değiştirme gerilimi, soğuk deformasyonun malzemelerin mekanik özellikleri ve mikroyapısı üzerindeki etkisi
3 Sıcak şekillendirme, sıcak şekillendirmede döküm yapılarının uğradığı yapısal değişiklikler
4 Kristal geometrisi kavramları, metal tek kristallerinin plastik deformasyonu, plastik deformasyonu etkileyen faktörler, bağımlı bağımsız değişkenler
5 Plastik şekil verme yöntemleri: Dövme, sıcak ve soğuk dövme, açık ve kapalı kalıpta dövme işlemleri
6 Dövme cihazları, hidrolik dövme presleri, şahmerdanlar
7 Haddeleme, hadde ürünleri, hadde tezgahı
8 Ekstrüzyon, ekstrüzyon çeşitleri,teçhizatı,ekstrüzyonda metal akışı, ekstrüzyon kuvvetini etkileyen faktörler
9 Arasınav
10 Çubuk ve tel çekme işlemleri
11 dikişli-dikişsiz boru imalatı, boru çekme
12 Sac işleme yöntemleri, kesme bükme, katlama
13 sıvama, gererek şekillendirme
14 Derin çekme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1228898 Metal şekillendirme yöntemlerini bilir
2 1121284 Sıcak ve soğuk şekillendirmenin metalik malzemelere kazandırdığı özellikleri bilir.
3 1290728 Makine parçalarının imalat yöntemlerini bilir.
4 1290729 Sac metal şekillendirme yöntemlerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64140 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 64141 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 64142 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 64143 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 64144 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 64145 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 64146 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 64147 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 64148 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 64149 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 64150 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 64151 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 64152 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5
2 4 5 5
3 4 5 5
4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek