Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK310 İçten Yanmalı Motorlar 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı içten yanmalı motorları ve Temel Parçalarını, içten yanmalı motorların çalışma prensiplerini, motorların performansları ile bu performansları etkileyen kriterleri, ideal ve gerçek çevrim zamanlarını ve içten yanmalı motorlarda kullanılan yakıtları ve özelliklerini öğretmektir. İçten yanmalı motorların or ve Temel Parçalarının Tanıtımıçalışma prensiplerini, temel prensibi, çalışması, temel sistemleri ve performans parametreleriMotor ve Temel Parçalarının Tanıtımınin öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hakan Özcan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Pulkrabek W., Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine, Prentice-Hall, 1997 2. Willard W. Pulkrabek, Halit Yaşar (Çevirmen). İçten Yanmalı Motorlar: Mühendislik Temelleri. Güven Bilimsel Kitabevi-İzmir, 2016. 3. Ferguson C.R., Kirkpatrick A.T., Internal Combustion Engines, John Wiley & Sons, 2001 4. Heywood, J.B., Internal Combustion Engine Fundamentals, McGraw-Hill, 1988. 5. SAFGÖNÜL, B., ERGENEMAN, M., SORUŞBAY, C. ve ARSLAN, E., "İçten Yanmalı Motorlar", Birsen Yayınevi, İstanbul, 2000 6. İçten Yanmalı Motorlar,Oğuz Borat,Mustafa Balcı,Ali Sürmen,Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi,975-95300-0-7,İstanbul,1995 7. Selim ÇETİNKAYA "Termodinamik ve içten yanmalı motorlar" M.E.B ANKARA 2000

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Motor çevriminin prensipleri, Pistonlu motorların sınıflandırılması, Motorların karakteristik büyüklükleri, Teorik otto çevrimi, teorik dizel çevrimi,Teorik karma çevrim ve Teorik çevrimlerin mukayesesi, İçten yanmalı motorların temel boyutlandırılması, İçten yanmalı motorların temel kinematik hesapları, İçten yanmalı motorlarda teorik güç, tork, termik verim ve yakıt tüketimin hesaplanması, İçten yanmalı motor yakıtları, İçten yanmalı motorlarda yanma teorisi, Tepkili motorlar, Teorik gaz türbini çevrimleri, Motorlarda Hidrojen ve doğal gaz kullanımında gelinen nokta ve hedefler, Kullanılan yeni teknolojiler, Motor testleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 35 35
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İçten yanmalı motorların tarihçesi. Temel kavramlar ve genel tanımlar. İçten Yanmalı Motorlar Ders Notları-I.Hafta.pdf
2 İçten yanmalı motorların çalışma karakteristikleri İçten Yanmalı Motorlar Ders Notları-II.Hafta.pdf
3 Motor çevrimleri İçten Yanmalı Motorlar Ders Notları-III.Hafta.pdf
4 Yakıtlar ve Yanma Kimyası İçten Yanmalı Motorlar Ders Notları-IV.Hafta.pdf
5 Motarlada hava ve yakıt emilimi İçten Yanmalı Motorlar Ders Notları-V.Hafta.pdf
6 Yanma odasındaki akışkan hakaretleri İçten Yanmalı Motorlar Ders Notları-VI.Hafta.pdf
7 İçten yanmalı motorlarda (buji ateşlemeli motorlar) yanma teorisi İçten Yanmalı Motorlar Ders Notları-VII.Hafta.pdf
8 İçten yanmalı motorlarda (dizel motorlar) yanma teorisi İçten Yanmalı Motorlar Ders Notları-VIII.Hafta.pdf
9 Emisyonlar ve hava kirliliği İçten Yanmalı Motorlar Ders Notları-IX.Hafta.pdf
10 Arasınav
11 motorlarda ısı transferi, sürtünme ve yağlama İçten Yanmalı Motorlar Ders Notları-XI.Hafta.pdf
12 Tepkili motorlar, Teorik gaz türbini çevrimleri İçten Yanmalı Motorlar Ders Notları-XII.Hafta.pdf
13 Motorlarda Hidrojen ve doğal gaz kullanımında gelinen nokta ve hedefler, Kullanılan yeni teknolojiler İçten Yanmalı Motorlar Ders Notları-XIII.Hafta.pdf
14 Motor testleri İçten Yanmalı Motorlar Ders Notları-XIV.Hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1137046 Genel motor bilgisini bilir.
2 1203915 İçten yanmalı motorların termodinamiğini bilir.
3 1150477 Motor testlerini bilir.
4 1137612 İçten yanmalı motorlarda yanma teorisini bilir.
5 1173142 İçten yanmalı motor karakteristiklerini bilir.
6 1126384 İçten yanmalı motorların kinematiğini bilir.
7 1150457 İçten yanmalı motorların sınıflandırılmasını bilir.
8 1152575 İçten yanmalı motor yakıtlarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64140 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 64141 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 64142 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 64143 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 64144 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 64145 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 64146 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 64147 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 64148 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 64149 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 64150 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 64151 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 64152 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 2 1 2
2 1 1 2 2 1
3 1 1 2 2 1
4 1 1 2 2 1
5 1 1 2 2
6 1 1 2 2
7 1 1 2 2
8 1 1 2 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek