Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK334 Mühendislikte İstatistik Yöntemler (TS 1) 927003 3 6 4

Dersin Amacı

Mühendislik uygulamalarında istatistiğin yeri ve önemini tanıtmak. Öğrenciye olasılık ve istatistikle ilgili bazı temel terimler ve kavramları vermek ve mühendislikte yapılan modelleme ve karar verme tekniklerinde uygulama becerisi kazandırmak. Mühendislikte modelleme ve karar verme tekniklerini uygulamak için gereksinim olan olasılık ve istatistik bilgisini kullanma yeteneğini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Erdem KOÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. E. Koç, Mühendislikte İstatistik Metodlar, Çukurova Üni. Mühendislik-Mimarlık Fak. Yayın No:24, Adana, 1994. 2. Douglas C. Montgomery, G. C. Runger, N.F.Hubele,Çeviri Editörü: C. Özkan, " Mühendislik İstatistiği", Palme Yayıncılık,2017. 3. Mühendisler İçin İstatistik, Mehmetçik BAYAZIT ve E. Beyhan YEĞEN OĞUZ, Birsen Yayınevi, 2005.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İstatistiğin tanımı, temel olasılık ve istatistik kavramları, istatistik analiz, mühendislik için temel istatistik esaslar, olasılık dağılışları, istatistiksel yorumlama, tahminleme, hipotez testleri, varyans analizi, basit doğrusal regresyon ve korelasyon, çoklu regresyon ve korelasyon, deney tasarımı, parametrik olmayan istatistik, malzeme güvenliğinde istatistik dağılımlar, belirsizlik hesaplamaları, uygulamalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 16 48
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 16 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İstatistiğin tanımı, temel olasılık ve istatistik kavramları
2 İstatistik analiz, mühendislik için temel istatistik esasları
3 İstatistiksel yorumlama, tahminleme, hipotez testleri, varyans analizi
4 Verilerin grafiksel gösterimi
5 Frekans tablosu oluşturma
6 Ortalamalar
7 Değişkenlik ve dağılım ölçüleri
8 Deney tasarımı
9 Olasılık dağılımları
10 Arasınav
11 Olasılık dağılımları
12 Hipotez testleri
13 Basit regresyon ve korelasyon, en küçük kareler, parametre tahmini, belirlilik katsayısı
14 Belirsizlik hesaplamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1503782 Öğrenciler, makine mühendisliğinin temel konularında problemleri çözmek, verileri analiz etmek ve değerlendirebilmek için gerekli olan temel istatistiksel metotlar hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
2 1503783 Belirsizliğin söz konusu olduğu ortamlarda karar verme aracı olarak uygun istatistiksel tekniği kullanabilme becerisi kazanır.
3 1503784 Olasılıksal dağılımların ve ihtimal hesapları yapılması, verilerin regresyon ve korelasyon analizi yöntemlerinin mühendislik bilimlerine uygulanabilmesi, sonuçların irdelenmesi ve yorumu konularında bilgi ve beceri kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71872 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 71873 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 71874 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 71875 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 71876 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 71877 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 71878 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 71879 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 71880 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 71881 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 71882 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 71883 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 71884 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3
2 3 4
3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek