Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK320 Talaşlı İmalat ve Takım Tezgahları (TS 1) 927003 3 6 4

Dersin Amacı

Talaşlı imalat yöntemlerini temel prensiplerini ve endüstriyel alanda kullanılan talaşlı imalat işlemlerini tanıyabilme, temel özellikleri kavrayabilme, bilgi ve beceri işlemlerini uygulayabilme yeteneğini kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr.Kemal YILDIZLI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı: M.P.Groover, “Fundamentals of modern manufacturing”, Wiley, 3rd ed., 2007. Önerilen Kaynaklar: S.Kalpakjian, S.R.Schmid “Manufacturing engineering and technology”, , Prentice Hall. 5th ed. DeGarmo E.P., Black J.T., Kohser R.A., Materials and Processes in Manufacturing, John Wiley &Sons, ISBN: 0-471-65653-4 Krar S.F., Oswald J.W., Technology of Machine Tools, McGraw-Hill, ISBN: 0-07-035563-0 Akkurt M., Talaş Kaldırma Yöntemleri ve Takım Tezgahları, Birsen Yayınevi, ISBN: 975-511-214-6 2006.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Talaşlı imalat teorisi; Temel talaş kaldırma mekaniği, takım kuvvetlerinin ölçülmesi. Ernst ve Merchant Teorisi, sürtünme, takım ömrü ve takım aşınması, talaş kaldırma ekonomisi, kesme sıvıları ve işlemeye etkileri, takım sıcaklığı teorisi ve hesaplamalar. Tornalama, delme, delik işleme, vargelleme, planyalama, frezeleme, operasyonlarında kesme kuvveti, kesme gücü, işleme süresi ve işleme parametreleri; kesme hızı, paso derinliği hesaplaması. Parça işleme masrafları ve hesabı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Talaşlı İmalat Yöntemleri, Tornalama, İşlem Merkezleri, Delik delme işlemleri
2 Frezeleme ve diğer talaş kaldırma yöntemleri
3 Kesici Takım Teknolojisi Takım Malzemeleri
4 Takım Geometrisi
5 Takım Ömrü
6 Talaş Kaldırma Teknolojisi
7 Talaş Oluşum teorileri
8 Kuvvet İlişkileri ve Merchant Formulü
9 Talaşlı İşlemede Güç ve Enerji İlişkileri
10 Arasınav
11 Kesmede Oluşan Sıcaklık ve Kesme sıvıları
12 Taşlama ve Diğer Abrasiv İşlemler
13 İşlemede Ekonomik ve Ürün Tasarım İlkeleri İşlenebilirlik, Toleranslar, Kesme Parametrelerinin Seçimi
14 Geleneksel Olmayan İşleme ve Termal İşlemler Mekanik Enerji İşlemleri, Elektrokimyasal İşleme
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1184553 Takım tezgahlarını tanır
2 1166816 Talaş oluşumu ve mekanik esaslarını öğrenir ögretir
3 1171722 Teknik çizimi yapar ve basit parçaların üretimi için takım(lar) ve tezgah(lar) seçer
4 1179762 Talaş kaldırma miktarı ve süresini hesaplar
5 1167549 Konvansiyonel tezgahlarının çalışma devir aralıklarını hesaplayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64140 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 64141 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 64142 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 64143 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 64144 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 64145 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 64146 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 64147 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 64148 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 64149 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 64150 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 64151 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 64152 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 2 4 2 1 2 4 1
2 3 4 4 2 4 2 1 1 4
3 4 2 4 3 4 4 3 4 3
4 4 4 1 4 2 3 4 1 4
5 2 2 4 1 1 4 1 4 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek