Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK326 Alternatif Enerji Kaynakları (TS 1) 927003 3 6 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere alternatif enerji kaynaklarının çeşitleri, kullanım alanları, ve çalışma prensipleri konularında yeterlilik kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Prof. Hakan Özcan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Şen, Zekai; Temiz Enerji ve Kaynakları Su Vakfı Yayınları, Işıkoğlu Matbaası, İstanbul, 2002 [2] Kreider,J. F., Kreith ,F. Solar Energy Handbook, McGraw-Hill, New York, 1981 [3] Wilson ,R. E., Lissaman, P.B.S. Applied Aerodynamics of Wind Power Machines , Oregon State University Report, 1974 [4] Türkiye nin Çevre Problemleri, Türkiye Çevre Vakfı Yayınları, Önder Matbaası, Ankara, 1998 [5] Duffie, J.A., Beckman,W.A., Solar Engineering of Thermal Processes, John Wiley and Sons. Inc., Second Edition 1976

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fosil enerji kaynakları ve yarattığı atmosfer kirliliğini, fosil enerji kaynaklarının yarattığı çevre sorunlarını. Enerji tanımını, enerji kullanımının temel prensiplerini, tarihçesini ve enerji çeşitlerini . Yenilebilir enerji kaynaklarını, çeşitlerini, uygulama alanlarını. Enerji ve doğa hakkında genel bilgi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 2 20 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28
54 Ev Ödevi 3 3 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel bilgiler; Enerji, tanımı, enerji kullanımının temel prensipleri ve tarihçesi, enerji çeşitleri.
2 Fosil enerji kayn.ve yarattığı çevre sorunları; Yenilebilir enerji kaynakları
3 Nükleer Enerji
4 Güneş Enerjisi
5 Rüzgar Enerjisi
6 Dalga Enerjisi
7 Doğal Gaz
8 Jeo-termal Enerji
9 Ara sınav
10 Hidrolik potansiyel
11 Hidrojen
12 Hidrojen
13 Bio-mass, bio-dezel ve bio-gas Biyolojik artıklar, yağlar
14 Bio-mass, bio-dezel ve bio-gas Biyolojik artıklar, yağlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1148659 Fosil enerji kaynakları ve kirliliğin yarattığı atmosferi, fosil enerji kaynaklarının neden olduğu çevre sorunlarını öğrenmek.
2 1149726 Enerjinin tanımı, enerji kullanımının temel prensiplerini, tarihini ve enerji türlerini öğrenir.
3 1173065 Yenilenebilir enerji kaynakları, çeşitleri, uygulama alanlarına izin verir.
4 1122737 Enerji ve doğa hakkında bilgi edinir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64140 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 64141 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 64142 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 64143 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 64144 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 64145 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 64146 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 64147 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 64148 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 64149 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 64150 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 64151 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 64152 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 3 4
3 4
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek