Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK328 Mühendislik Metrolojisi (TS 1) 927003 3 6 4

Dersin Amacı

Metrolojinin temel özelliklerini anlaşılması. Üretim, kalite kontrol ve metroloji laboratuvarlarında kullanılan referans ölçüm standartlarının öğrenilmesi Ölçüm Sistemleri, kalibrasyon yöntemleri,kalibrasyon ve metroloji laboratuvarlarının temel özelliklerinin anlaşılması Metrolojide yapılan ölçümlerin analizinde kullanılan metotların araştırma, geliştirme ve ölçüm sistemlerin tasarımında kullanımının öğrenilmesi.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Metrolojinin temel özelliklerini anlaşılması. Üretim, kalite kontrol ve metroloji laboratuvarlarında kullanılan referans ölçüm standartlarının öğrenilmesi Ölçüm Sistemleri, kalibrasyon yöntemleri,kalibrasyon ve metroloji laboratuvarlarının temel özelliklerinin anlaşılması Metrolojide yapılan ölçümlerin analizinde kullanılan metotların araştırma, geliştirme ve ölçüm sistemlerin tasarımında kullanımının öğrenilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 GİRİŞ: Metrolojiye giriş, metrolojinin amacı ve önemi, bilimsel ölçüm bilim, metroloji terimleri, akreditasyon, belirsizlik
2 Mühendislikte kalite kontrol kavramları, metrolojide kalite anlayışı, makina mühendisliği alanında kalite anlayışı, metroloji terimler sözlüğü.
3 İstatistiksel kalite kontrol, istatistiğin temel kavramları, olasılık ve olasılık dağılımları, ölçüm hataları ve belirsizlik hesapları,
4 Tolerans ve alıştırma sistemleri, geometrik toleranslar, uzunluk ölçümleri, cetveller, vernierli ölçüm cihazları ,kumpaslar
5 Mihengir ve derinlik kumpasının metrolojik özellikleri.Mikrometreler, yapılan ölçümler ve kalibrasyonlar, ölçüm hataları.
6 Ölçü saatleri, vida diş ölçümleri, dişli çark ölçümleri, açı ölçümleri, açı gönyeleri, açı mastarları, sinus cetveli ve tablası, yüzey prüzlülüğü.
7 Ara sınav
8 Açı ölçümleri ve metrolojisi, açı Standartları ve kalibrasyon, otokolimatör, küçük açı jeneratörü, elektronik açı terazileri, Açı Mastar kalibrasyonu,
9 Uzunluk biriminin referas standardı, çift frerekans laserlerin boyutsal ölçümlerde kullanılması ve kalibrasyonu, ölçü mastarlarının kalibrasyonu
10 Üç boyutlu ölçüm makinalarında oluşabilen hatalar ve kalibrasyon yöntemleri.
11 Kütle metrolojisi, izlenebilirlik, kalibrasyon, kütle, ölçüm protokolü, basınç metrolojisi, basınç kalibrasyon yöntemleri,
12 kuvvet ölçüm hiyerarşisi, kalibrasyon yöntemleri, kalibrasyon prosedürü, kuvvet ölçüm yöntemleri, yük hücreleri,
13 Sıcaklık metrolojisi, ölçüm teknikleri ve kalibrasyon, sıcaklık metrolojisinin referans standardları, izlenebilirlik. Akreditasyon, izlenebilirlik, referans ölçüm standardları, genel tekrar ve sorular. Komparatör, minimes, mikrokator, vs ölçüm, kalibrasyon ve sonuçların raporlanması.
14 final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1503785 Metrolojinin temel özelliklerini anlaşılması.
2 1503786 Üretim, kalite kontrol ve metroloji laboratuvarlarında kullanılan referans ölçüm standartlarının öğrenilmesi
3 1503787 Ölçüm Sistemleri, kalibrasyon yöntemleri,kalibrasyon ve metroloji laboratuvarlarının temel özelliklerinin anlaşılması
4 1503788 Metrolojide yapılan ölçümlerin analizinde kullanılan metotların araştırma, geliştirme ve ölçüm sistemlerin tasarımında kullanımının öğrenilmesi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71872 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 71873 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 71874 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 71875 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 71876 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 71877 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 71878 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 71879 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 71880 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 71881 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 71882 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 71883 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 71884 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 1 2 2 1 3 4 3
2 4 4 4 2 4 4 2 1 4
3 1 3 1 4 3 1 4 4 1
4 3 1 4 3 1 4 1 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek