Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK403 Otomatik Kontrol 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Otomatik kontrolün önemini ve amacını kavrayabilme, Otomatik kontrolün kullanıldığı alanları, Otomatik kontrol sistemlerini ve denetim organlarını tanıyabilme, Blok diyagramları ve geri beslemeyi kavrayabilme, Kontrol yöntemlerini kavrayabilme, Sistem tasarımında kontrol kavramı, sistem dinamiği ile kontrol ilişkisi ve uygulanacak kontrol ile sistem davranışları arasındaki bağı tanımlamak, dolayısıyla her tür makine veya sistemin işlevini gerçekleştirmesini sağlayacak kontrol girdilerini belirlemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Nurdan Bilgin

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı: Ogata, K., Modern Control Engineering, 5th Edition, Pearson Prentice Hall, 2009. Ders Notları : http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/ Dorf, R.C. and Bishop, R.H., Modern Control Systems, 11th Ed., Pearson Prentice-Hall, 2008. Franklin, G.F., Powell, J.D., and Emami-Naeini, A., Feedback Control of Dynamic Systems, 6th Edition, Pearson Prentice Hall, 2010. Kuo, B.C. and Golnaraghi, F., Automatic Control Systems, 9th Ed., John Wiley ve Sons, 2010. Nise, N.S. , Control Systems Engineering, 5th Ed., John Wiley, 2008. Phillips, C.L., and Harbor, R.D., Feedback Control Systems, 4th Ed., Prentice-Hall, 2000. Raven, F. H., Automatic Control Engineering, 5th Ed., McGraw-Hill, 1995.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

None

Dersin İçeriği

Ders kapsamında, fiziksel sistemlerin modellenmesi ve transfer fonksiyonu şeklinde ifade edilmesi ve kontrol sisteminin temel gereksinimleri doğrultusunda fiziksel sistemin hedeflenen doğrultuda yönlendirmesi çalışılır. Bu doğrultuda Öğrenme çıktılarında listelenen beceriler edindirilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 5 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
4 Quiz 5 2 10
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kontrol Sistemlerinin Temel Kavramları; http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
2 Açık Çevrim, Kapalı Çevrim, İleri bildirim ve Geri bildirim kavramı, http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
3 Laplace Transformasyonları, Transfer Fonksiyonları, Blok diyagram ve blok indirgeme kuralları, http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
4 Fiziksel Sistemlerin Modellenmesi: Ötelemeli Mekanik Sistemler, http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
5 Fiziksel Sistemlerin Modellenmesi: Dönel Mekanik Sistemler; Dönüştürücüler http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
6 Fiziksel Sistemlerin Modellenmesi: Elektrik, Akışkan ve Isıl Sistemler. Transfer fonksiyonları; Sistemler arasındaki benzerlikler http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
7 Transfer fonksiyonları; tanım, mekanik, hidrolik ve elektrik sistemleri transfer fonksiyonları, mekanik-elektrik sistem analojisi. http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
8 Kontrol Sistemlerinin Temel Özellikleri; Temel Kontrol Eylemleri ve Elektronik kontrolcüler http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
9 Ara sınav http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
10 Sistemlerin Zaman Cevapları http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
11 Kararlılık- Routh-Hurwitz Kararlılık Analizi http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
12 Durgun durum cevabı ve durgun durum hatası http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
13 Geçiş bölgesi cevabı ve geçiş bölgesi tanımlamaları http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/
14 Frekans cevap ve Bode diyagramları http://otomatikkontrol.omu.edu.tr/dersler/

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1503039 Ders kapsamında öğrenciler, fiziksel bir sistemi modelleyebilme ve iç dinamiklerini belirleyebilme; Sitemin giriş-çıkış ilişkilerini blok diyagramlar ve transfer fonksiyonları ile ifade edebilme bilgi ve becerisi edineceklerdir.
2 1503040 Öğrenciler bu dersin sonunda, temel kontrol mimarilerini (Açık Çevrim, Kapalı Çevrim, İleri bildirim ve Geri bildirimin birlikte kullanılması) ve aynı zamanda temel geri bildirim kontrol eylemlerini (P, PD, PI, PID) nasıl üreteceklerini ve ne şekilde kullanacaklarını bileceklerdir.
3 1503041 Öğrenciler bir kontrol sisteminin parametreleri ile kararlılığı, doğruluğu, geçici davranışı, izleme yeteneği, bozucu girişlr başetme yeteneği ve parametre duyarlılığı arasındaki ilişkileri bilir.
4 1503042 Öğrenciler, düşük-dereceli sistemler için kontrol parametrelerinin doğruluk, bağıl kararlılık ve yanıtlama hızı gibi zaman cevap gerekliliklerini birbirleriyle uyumlu şekilde nasıl belirleneceğini bileceklerdir.
5 1503043 Öğrenciler kontrol sisteminin frekans cevabını belirleyebilir ve genlik oranı ve faz açısı Bode grafikleri vasıtasıyla sistemin bağıl kararlılığını, yanıt hızını, izleme doğruluğunu ve gürültü reddetme kabiliyetini değerlendirmek veya ayarlamak için kullanabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71872 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 71873 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 71874 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 71875 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 71876 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 71877 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 71878 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 71879 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 71880 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 71881 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 71882 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 71883 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 71884 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 3
2 5 3
3 5 3
4 5 3
5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek