Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK404 Üretim Yönetimi ve Organizasyon 927001 4 8 4

Dersin Amacı

Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerine; bir mamulü eldeki mevcut kaynakları en ekonomik şekilde kullanarak istenilen miktar, kalite ve zaman koşullarına uygun en düşük fiyatla üretmenin yolları konusunda bilgilendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Naci KURGAN

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul bulunmamaktadır.

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Üretim Yönetimi, Prof. Dr. Müh. Bülent Kobu, Beta Basım Yayım A.Ş., 2014 2. Fabrika Organizasyonu ve Yönetimi, Nezihi Özkan, Seçkin Yayınları, 2015 3. Üretim Yönetimi, M. Hulusi Demir ve Şevkinaz Gümüşoğlu, Beta Basım Yayım A.Ş., 2009 4. Üretim Yönetimi, Oygur Yamak, Türkmen Kitabevi, 2007 5. Üretim Yönetimi Süreçleri ve Tedarik Zincirleri, Jrajewski/Ritzman/Malhotra, Nobel, 2013

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerine; bir mamulü eldeki mevcut kaynakları en ekonomik şekilde kullanarak istenilen miktar, kalite ve zaman koşullarına uygun en düşük fiyatla üretmenin yolları konusunda bilgilendirmektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 34 1
4 Quiz 1 66 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 22 22
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 35 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Üretim Yönetiminin Temel Kavramları 01. Üretim Yönetiminin Temel Kavramları.pdf
2 Üretim Sistemleri 02. Üretim Sistemleri.pdf
3 Mamul Dizaynı 03. Mamul Dizaynı.pdf
4 Talep Tahminleri. 04. Talep Tahminleri.pdf
5 Teknoloji Seçimi 05. Teknoloji Seçimi.pdf
6 Kuruluş Yerinin Seçimi 06. Kuruluş Yerinin Seçimi.pdf
7 Kuruluş Yerinin Seçimi 07. Kuruluş Yerinin Seçimi.pdf
8 Arasınav
9 İş Yeri Düzenleme 09. İşyeri Düzenleme Yöntemleri.pdf
10 İş Yeri Düzenleme 10. İşyeri Düzenleme Yöntemleri.pdf
11 Lojistik Yönetimi. 11. Lojistik Yönetimi.pdf
12 Kapasite Planlaması. 12. Kapasite Planlaması.pdf
13 Bakım Planlaması. 13. Bakım Planlaması.pdf
14 İş Analizleri, Üretim Planlama ve Kontrol 14. İş Analizleri (İş Etüdü).pdf
14. Üretim Planlama ve Kontrol.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1453763 Yeni bir üretim faaliyeti veya devam eden bir üretim faaliyeti için; problemleri analiz eder, tanımlar, alternatif çözümler geliştirme ve çözme becerisi kazanır.
2 1383145 Üretim Yönetimi ve Organizasyonu ile ilgili temel konuları kavrar, işletme içinde problem çözme yeteneğini geliştirir.
3 1349879 Herhangi bir üretim faaliyetine dönük olarak; sınırlı kaynakların verimli ve ekonomik olarak kullanım becerisini elde eder.
4 1509508 Proses seçiminde ve tesis yerleşiminde optimum parametreleri belirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71872 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 71873 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 71874 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 71875 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 71876 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 71877 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 71878 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 71879 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 71880 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 71881 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 71882 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 71883 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 71884 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2
2 2 2
3 3 2 2
4 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek