Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK482 Mühendislik ve Etik (SSD) 927003 4 8 2

Dersin Amacı

Bu ders muhendislik mesleğini hedefleyen oğrencilere ETİK anlayışın onemini vurgulamaktadır. Bu cercevede,Muhendislik mesleğini icra ederken nasıl etik davranacaklarını bunun olculerini neden etik anlayışa sahip olmaları gerektiği anlatılmaktadır. Ders kapsamında, ETİK yaklaşımın ahlaktan ve diğer değer yargılarından farkı ve benzerlikleri vakalarla tartışılarak ozumsetilmeye calışılmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doc. Dr. Naci KURGAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Muhendislik Etiği, Dr, Aylin Gecer, Prof. Dr. Aynur Buyukutku, Gazi Kitabevi, 2018. 2. Kamu Gorevlileri Etik Rehberi, Dr. Mustafa Lutfi Şen, T.C. Başbakanlık Kamu Gorevlileri Etik Kurulu, 2017 3. P. Aarne Vesilind, Alastair S. Gunn, Engineering, Ethics, and the Environment, Cambridge University Press, 1998.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ahlak ve etik kavramlarının anlaşılması,diğer değer yargıları ile ilişkilendirilmesi, meslek disiplini kavramının anlaşılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 66 1
4 Quiz 1 34 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ahlak ve Etik Kavramı 01. Ahlak ve Etik Kavramı.pdf
2 Mühendislik ve Etik 02. Mühendislik ve Etik.pdf
3 Etik Teoriler 03. Etik Teoriler.pdf
4 Mühendislik Etiği Temel İlkeleri 04. Mühendislik Etiği Temel İlkeleri.pdf
5 Mühendislik Etiği Temel İlkeleri 05. Mühendislik Etiği Temel İlkeleri.pdf
6 Bilim ve Etik 06. Bilim ve Etik.pdf
7 Bilim Etiğinin Temel Kuralları 07. Bilim Etiğinin Temel Kuralları.pdf
8 Ara Sınav
9 Etik Davranış Biçimleri 09. Etik Davranış Biçimleri.pdf
10 Mühendislik Etiği Vaka Örnekleri 10. Mühendislik Etiği Vaka Örnekleri.pdf
11 Bilim ve Etik Dışı Davranışlara Evrensel Örnekler 11. Bilim ve Etik Dışı Davranışlara Evrensel Örnekler SUNUM.pdf
12 Profesyonel Yaşama Hazırlık 12. Profesyonel Yaşama Hazırlık.pdf
13 Ahilik Teşkilatı 13. Ahilik Teşkilatı.pdf
14 Millet Olarak Milli Değerlerimiz 14. Millet Olarak Milli Değerlerimiz.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1419106 Ahlak ve ETİK kavramlarını anlamak
2 1421188 ETİK anlayışın diğer değer yargıları ile benzer ve ayrışan noktalarını kavramak
3 1406827 Mühendislik etiği ilkelerini anlamak.
4 1407005 ETİK değerlerin ÇEVRE bilinci ile ilişkilerini anlamak
5 1401851 Mühendislik tarihinden seçilmiş etik vak´a örneklerini inceleyip, tartışmak ve sonuç çıkarmak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71872 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 71873 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 71874 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 71875 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 71876 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 71877 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 71878 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 71879 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 71880 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 71881 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 71882 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 71883 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 71884 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4 3 3
3 2 4 4 4
4 4 4
5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek