Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK486 Mühendislik Ekonomisi (SSD) 927003 4 8 2

Dersin Amacı

Dönemsel maliyetler ve birim maliyet arasındaki bağlantıyı anlar. Projeler arasında nasıl bir seçim yapılacağı konusunda bilgi sahibi olur ve bir projenin veya birden fazla proje arasında başa baş noktasını hesaplayan Paranın zaman değerini ve faiz ile bağlantısını kavrar. Farklı para akış dağılımlarını tek bir para değerine ve birbirlerine çevirmeyi öğrenir. Bir projenin fizibilitesini (ekonomik açıdan yeterliliğini) nasıl hesaplayacağını kavrar. Enflasyon, amortisman, işletme sermayesi, pazar değeri gibi bir projede olabilecek çeşitli para akış türünü kavrar ve bir projenin ömrü süresince tüm Bir mühendislik projesinde tasarım ekonomisini kullanarak en ekonomik ölçüyü bulabilir ve birim maliyetleri kullanarak çeşitli alternatif çözümler arar

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dönemsel maliyetler ve birim maliyet arasındaki bağlantıyı anlar. Projeler arasında nasıl bir seçim yapılacağı konusunda bilgi sahibi olur ve bir projenin veya birden fazla proje arasında başa baş noktasını hesaplayan Paranın zaman değerini ve faiz ile bağlantısını kavrar. Farklı para akış dağılımlarını tek bir para değerine ve birbirlerine çevirmeyi öğrenir. Bir projenin fizibilitesini (ekonomik açıdan yeterliliğini) nasıl hesaplayacağını kavrar. Enflasyon, amortisman, işletme sermayesi, pazar değeri gibi bir projede olabilecek çeşitli para akış türünü kavrar ve bir projenin ömrü süresince tüm Bir mühendislik projesinde tasarım ekonomisini kullanarak en ekonomik ölçüyü bulabilir ve birim maliyetleri kullanarak çeşitli alternatif çözümler arar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 GİRİŞ: Mühendislik Ekonomisinin Önemi ve Temelleri, Karar Verme ve Proseslerin Seçiminin Tanımlanması, Muhasebe Çalışmaları, İmalat İşletmelerinde Mal
2 MALİYET KAVRAMLARI: Maliyet Terminolojisi, Maliyet Güdümlü Tasarım Optimizasyonu, Başa-Baş Noktası Uygulaması, Bugünkü Ekonomi Çalışmaları
3 PARA-ZAMAN İLİŞKİLERİ VE DEĞERİ: Faizin anlamı, Basit Faiz, Bileşik Faiz, Değer Kavramı, Nominal ve Efektif Faiz
4 PARA-ZAMAN İLİŞKİLERİ VE DEĞERİ: Faizin anlamı, Basit Faiz, Bileşik Faiz, Değer Kavramı, Nomimal ve Efektif Faiz
5 PARA-ZAMAN İLİŞKİLERİYLE İLGİLİ UYGULAMALAR (BİR PROJENİN EKONOMİK YETERLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ): Kabul edilebilir en az gelir oranı
6 PARA-ZAMAN İLİŞKİLERİYLE İLGİLİ UYGULAMALAR (BİR PROJENİN EKONOMİK YETERLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ): Kabul edilebilir en az gelir oranı, Bugünkü değer
7 ALTERNATİFLERİN KARŞILAŞTIRILMASI: Alternatiflerin karşılaştırılmasında temel kavramlar, Çalışma periodu, Durum 1 ve 2: Alternatiflerin faydalı ömürle
8 Vize
9 AALTERNATİFLERİN KARŞILAŞTIRILMASI: Alternatiflerin karşılaştırılmasında temel kavramlar, Çalışma periodu, Durum 1 ve 2: Alternatiflerin faydalı ömür
10 PROJELERİN KOMBİNASYONU: Yatırım projelerinin sınıflandırılması, Proje gruplarının ekonomik değerlendirmesi, Hedef programlama uygulamaları
11 PROJELERİN GERÇEK ZAMANLI PARA AKIŞLARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: Amortisman hesaplamaları, Yatırımın borç alınarak yapılması, İşletme Sermayesi
12 PROJELERİN GERÇEK ZAMANLI PARA AKIŞLARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: Amortisman hesaplamaları, Yatırımın borç alınarak yapılması, İşletme Sermayesi
13 ENFLASYONUN ETKİSİ VE PROJE DEĞERLENDİRMEDE BELİRSİZLİKLER: Enflasyonun tanımı ve formülasyonu, Enflasyonun proje nakit akışlarına etkisi
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1284218 Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri Makine Mühendisliği çözümleri için beraber kullanır.
2 1284219 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64140 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 64141 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 64142 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 64143 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 64144 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 64145 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 64146 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 64147 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 64148 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 64149 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 64150 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 64151 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 64152 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek