Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM101 Teknik Çizim 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Teknik resim ile ilgili temel kavram ve prensiplerinin anlaşılmasının sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Başak Mesci

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

Ödevlerin ve uygulamaların zamanında ve eksiksiz yapılması gerekmektedir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ertekin C., Alta D., Külcü R., Özmerzi A., Teknik Resim, 2010. Giesecke,E.Frederick et. al., Technical Drawing (Onbirinci Baskı) Upper Saddle River,New Jerse:Prentice Hall, 2000.W.J. Luzadder, J.M. Duff, Fundamentals of Engineering Graphics, Prentice Hall Pub., 1997. M.A. Parker, Drawing Standards for Computer-aided Engineering, MacMillan Press., 1995.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Teknik çizim ile ilgili genel ve gerekli bilgilerin verilmesi ve uygulamalarla desteklenmesidir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
5 Derse Katılım 1 20 1
6 Uygulama/Pratik 10 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 40 40
2 Final Sınavı 1 40 40
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 10 4 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Teknik resim çiziminde kullanılan aletlerin tanıtılması.
2 Teknik resim çiziminde kullanılan aletlerin kullanılması.
3 Çizgi ve çizgi çeşitleri,kullanıldıkları yerler, çiziliş teknikleri ve uygulamaları.
4 Yazı, yazı çeşitleri ve uygulamaları
5 Geometrik çizimler.(Dikme ve paralel çizimleri, doğru parçasının eşit parçalara bölünmesi, açı çizimleri)
6 Geometrik çizimler (Daire yayları ve teğet çizimleri, yaylarla doğruların, yaylarla yayların birleştirilmesi, )
7 Geometrik çizimler (çokgen çizimleri,elips çizimi)
8 Tasarı geometri ve izdüşüm, konik izdüşüm.
9 Paralel izdüşüm, eşlenik izdüşüm.
10 Arasınav
11 Cisimlerin görünüşleri ve çizim teknikleri.
12 Geometrik şekillerin izdüşümleri(noktaların,doğruların, açıların, yüzeylerin izdüşümleri)
13 Perspektif kuralları ve çizim teknikleri(aksonometrik ve konık perspektifler)
14 Kesit görünüşler, kesit alınması ve uygulamaları.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
10972 1144392 Geometrik çizimleri öğrenmek.( Dikme ve paralel çizimleri, doğru parçasının eşit parçalara bölünmesi, açı çizimleri, yay ve daireler, teğet çizimler, çokgen çizimleri, elips çizimi gibi)
20127 1228995 İzdüşümler ve perpektif çizimlerini öğrenmek.
29711 1154830 Tasarı geometri ve kurallarını öğrenmek
30519 1119254 Kesit uygulamalarını yapmak.
32591 1145270 Çizgi çeşitlerini öğrenmek ve antetli teknik resim kağıdını tanımlayabilmek.
33977 1159922 Teknik yazı yazmak.
35518 1126497 Ölçek kavramını öğrenmek ve ölçülendirme tekniklerini uygulamak.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64153 Fen Bilimleri, matematik ve malzeme bilimi konularında yeterli alt yapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme.
2 64154 Malzeme ile ilgili problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama.
3 64155 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
4 64156 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
5 64157 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64158 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveninin kazanılması.
7 64159 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 64160 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
9 64161 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 64162 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi.
11 64163 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
12 64164 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
13 64165 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.
14 64166 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi
15 64167 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
16 64168 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 64173 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
18 64177 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
19 64176 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
20 64169 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
21 64172 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
22 64171 - Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,
23 64170 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
24 64175 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
25 64174 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
10972 3
20127 3
29711 3
30519 4
32591 4
33977 3 4
35518 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek