Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM102 Bilgisayar Destekli Çizim 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Bilgisayar ortamında temel çizim eğitiminin verilmesi amaçlanmıştır. AutoCAD Bilgisayar programının esaslarının öğrenilmesini sağlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Başak MESCİ OKTAY

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

Ödevlerin ve uygulamaların zamanında yapılması gerekmektedir

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Autocad 2008, Gök K., Seçkin Yayıncılık, 2007

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bilgisayar ortamında temel çizim eğitiminin verilmesi amaçlanmıştır. Ve uygulamalar bu dersin dahah iyi kavranabilmesi sağlanmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 13 3 39
8 Rehberli Problem Çözümü 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 AutoCAD'e Giriş
2 Koordinat sistemlerinin esasları ve ugulanması
3 AutoCAD Bilgisayar programı kullanarak basit geometrik çizimler yapmak.
4 AutoCAD Bilgisayar programında teknik çizim için gerekli komutların uygulanması
5 AutoCAD Bilgisayar programında teknik çizim için gerekli komutların uygulanması
6 Geometrik Çizimler ve Uygulaması
7 Dik izdüşüm esasları
8 Basit şekillerin çizimi
9 Örnek teknik resim çizimleri
10 I. Ara sınav
11 Eğik yüzeyler, Aykırı yüzeyler
12 Ölçülendirme esasları, Kesit eleman esasları
13 Örnek teknik resim çizimleri
14 Örnek teknik resim çizimleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1205965 AutoCAD bilgisayar kullanımı ile ilgili temel kavramları tanımlar. 2.1 Basit geometrik çizimleri uygular. 2.2 Basit geometrik şekillerin çizimi için gerekli komutları kullanır
2 1206283 Üç boyutlu teknik çizimin esaslarını kavrar. 5.1 Basit şekilleri çizer. 5.2 Eğik yüzeyleri çizer. 5.3 Aykırı yüzeyleri çizer.
3 1137985 Perspektif çizimler yapar. 4.1 İki esas görünüşten üçüncü görünüşü çıkarır. 4.2 Üç boyutlu modellerden esas görünüşleri çıkarır.
4 1143854 AutoCAD bilgisayar programında temel teknik çizimleri uygular. 3.1 Geometrik şekiller çizer. 3.2 Dik izdüşüm esaslarını uygular.
5 1118205 Ölçülendirmenin esaslarını kavrar.
6 1128385 Kesit eleman esaslarını uygular. 7.1 Yarım kesitler çizer. 7.2 Tam kesitler çizer.
7 1148822 Bilgisayar destekli teknik çizim yapabilmek için gerekli olan yazılım ve yardımcı araç gereçleri kullanır. 1.1 Bilgisayar ortamında çizgi çizer. 1.2 Bilgisayar ortamında teknik resim çizmek için temel komutları tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64153 Fen Bilimleri, matematik ve malzeme bilimi konularında yeterli alt yapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme.
2 64154 Malzeme ile ilgili problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama.
3 64155 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
4 64156 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
5 64157 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64158 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveninin kazanılması.
7 64159 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 64160 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
9 64161 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 64162 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi.
11 64163 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
12 64164 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
13 64165 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.
14 64166 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi
15 64167 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
16 64168 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 64173 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
18 64177 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
19 64176 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
20 64169 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
21 64172 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
22 64171 - Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,
23 64170 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
24 64175 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
25 64174 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 3
3 3
4 5
5 4
6 3 4
7 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek