Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM201 Diferansiyel Denklemler 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Mühendislik eğitimi için hayati öneme sahip olan diferansiyel denklem kavramı, eğri ailesi tanımı ve diferansiyel denklem çözüm tekniklerinin kavranması ve uygulanabilirliğinin temini

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Zihni Zerin

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Yaşar, İ. B., Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2005. 2. Aydın, M., Kuryel, B., Gündüz, G., Oturanç, G., Diferansiye Denklemler ve Uygulamaları, Barış Yayınları, İzmir, 2007. 3. Bronson, R., Diferansiyel Denklemler, (Çeviri Editörü: Hilmi Hacısalihoğlu),Nobel Yayın Dağıtım A.Ş., Cağaloğlu, İstanbul, 2000. 4. Pala, Y., Modern Uygulamalı Diferensiyel Denklemler, Nobel Yayın Dağıtım A.Ş., Cağaloğlu, İstanbul, 2006. 5. Ayres, F. Jr., Diferensiyel ve İntegral Hesap, (Çeviri Editörü: Hilmi Hacısalihoğlu), Nobel Yayın Dağıtım A.Ş., Cağaloğlu, İstanbul, 2001. 6. Duchateu, P., Zachmann. D., (Çeviri Editörü: Hilmi Hacısalihoğlu), Kısmi Diferansiyel Denklemler, Nobel Yayın Dağıtım A.Ş., Cağaloğlu, İstanbul, 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Diferansiyel denklemler ve çözümleri,doğrusal olmayan diferansiyel denklemler,yüksek mertebeden diferansiyel denklemlerSeri çözümleri, Laplace Dönüşümü.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 3 42
8 Rehberli Problem Çözümü 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Diferansiyel Denklem Tanımı, Elde Edilişi ve Çeşitli Mühendislik Uygulamaları Diferansiyel Denklemler_Parça1.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça2.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça3.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça4.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça5.pdf
2 Diferansiyel Denklem Çözüm Teknikleri ve Bazı Mühendislik Problemlerinde Karşılaşılan Diferansiyel Denklemler Diferansiyel Denklemler_Parça6.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça7.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça8.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça9.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça10.pdf
3 Birinci Mertebe ve Birinci Derece Diferansiyel Denklemler ve Örneksel Uygulamaları Diferansiyel Denklemler_Parça11.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça12.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça13.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça14.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça15.pdf
4 Değişkenlerine Ayrılabilir Tipteki Diferansiyel Denklemler ve Problem Uygulamaları Diferansiyel Denklemler_Parça16.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça17.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça18.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça19.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça20.pdf
5 Homojen Diferansiyel Denklemler, Tam Diferansiyel Denklemler ve Problem Uygulamaları Diferansiyel Denklemler_Parça21.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça22.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça23.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça24.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça25.pdf
6 Lineer Diferansiyel Denklemler, Bernoulli Diferansiyel Denklemleri ve Problem Uygulamaları Diferansiyel Denklemler_Parça26.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça27.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça28.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça29.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça30.pdf
7 Riccati Diferansiyel Denklemi ve Problem Uygulamaları Diferansiyel Denklemler_Parça31.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça32.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça33.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça34.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça35.pdf
8 Birinci Mertebeden Lineer ve Lineer Olmayan Diferansiyel Denklemler ve Problem Uygulamaları Diferansiyel Denklemler_Parça36.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça37.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça38.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça39.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça40.pdf
9 Sabit Katsayılı Homojen ve Homojen Olmayan Tipteki Diferansiyel Denklemler ve Problem Uygulamaları Diferansiyel Denklemler_Parça41.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça42.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça43.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça44.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça45.pdf
10 ARASINAV
11 Değişken Katsayılı Homojen ve Homojen Olmayan Tipteki Diferansiyel Denklemlerin Çözüm Teknikleri ve Problem Uygulamaları Diferansiyel Denklemler_Parça46.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça47.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça48.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça49.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça50.pdf
12 Değişken Katsayılı Homojen Olmayan Tipteki Özel Diferansiyel Denklemler (Euler Diferansiyel Denklemi, Lagrange Diferansiyel Denklemi) ve Problem Uygulamaları Diferansiyel Denklemler_Parça51.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça52.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça53.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça54.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça55.pdf
13 İki veya Daha Yüksek Mertebeden Lineer Olmayan Diferansiyel Denklemler, Tam Diferansiyel Denklemler ve Problem Uygulamaları Diferansiyel Denklemler_Parça56.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça57.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça58.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça59.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça60.pdf
14 Seriler Yardımıyla Diferansiyel Denklem Çözümleri, Genel Uygulamalar ve Özel Mühendislik Problemlerinin Çözümleri Diferansiyel Denklemler_Parça61.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça62.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça63.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça64.pdf
Diferansiyel Denklemler_Parça65.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
29754 1371502 Mühendislikteki fiziksel bir problemin çözümü esnasında karşılaşılan diferansiyel denklemlerim türetilmesi ve tipinin belirlenmesi konusunda bilgi sahibi olma
30529 1376366 Mühendislikte diferansiyel denklemlerin ve çözüm tekniklerinin önemini idrak edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71885 Fen Bilimleri, matematik ve malzeme bilimi konularında yeterli alt yapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme.
2 71886 Malzeme ile ilgili problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama.
3 71887 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
4 71888 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
5 71889 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71890 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveninin kazanılması.
7 71891 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 71892 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
9 71893 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 71894 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi.
11 71895 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
12 71896 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
13 71897 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.
14 71898 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi
15 71899 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
16 71900 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 71905 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
18 71909 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
19 71908 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
20 71901 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
21 71904 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
22 71903 - Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,
23 71902 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
24 71907 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
25 71906 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
29754 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
30529 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek