Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM205 Malzeme Bilimi I 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Malzeme Bilimi ile ilgili bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Engin BURGAZ

Ön Koşul Dersleri

Malzeme Mühendisliğine Giriş, Genel Kimya I, Fizikokimya

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Smith, W. F., Principles of Materials Science and Engineering, 2th edition, 1990 D.R. Askeland, The Science and Engineering of Materials, PWS-Kent Publishing Co., Third Edition, 1995. W.D. Callister, Materials Science and Engineering: An Introduction, John Wiley and Sons, Eighth Edition, 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Malzeme bilimi ve mühendisliğine giriş, Mühendislik malzemelerinin sınıflandırılması Malzemelerin fiziksel özelikleri: özgül ağırlık, su emme, boşluk oranı, geçirimlilik, kapiler su emme. Malzemelerin iç yapısı: atomsal yapı, iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ. Van der waals bağ, bağ enerjisi. Kristal yapı: doğrultular ve düzlemler, metaller, seramikler. Kristal kusurları: noktasal kusurlar, düzlemsel kusurlar. Malzemelerde atom hareketleri. Katı Eriyikler,Difüzyon. Metallerde ergime ve katılaşma. Faz diyagramı çeşitleri, demir-karbon faz diyagramı. Metallerde mukavemet arttırıcı işlemler: soğuk şekil verme, tavlama, alaşımlama

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
7 Laboratuvar 0 0 0
10 Tartışma 0 0 0
22 Proje Hazırlama 1 15 15
23 Proje Sunma 0 0 0
29 Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
36 Rapor 0 0 0
54 Ev Ödevi 5 15 75

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Malzeme bilimi ve mühendisliğine giriş 1. Bölüm.ppsx
2 Mühendislik malzemelerinin sınıflandırılması 2. Bölüm.ppsx
3 Malzemelerin fiziksel özelikleri: özgül ağırlık, su emme, boşluk oranı, geçirimlilik, kapiler su emme. 2. Bölüm.ppsx
4 Malzemelerin iç yapısı: atomsal yapı, iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ. 3. Bölüm.ppsx
5 Van der waals bağ, bağ enerjisi. 3. Bölüm.ppsx
6 Kristal yapı: doğrultular ve düzlemler, metaller, seramikler. 4. Bölüm.ppsx
7 Kristal kusurları: noktasal kusurlar, düzlemsel kusurlar. 5. Bölüm.ppsx
8 Malzemelerde atom hareketleri. Katı Eriyikler,Difüzyon. 6. Bölüm.ppsx
9 Örnek Problem Çözümleri 7. Bölüm.ppsx
10 I. Ara Sınav 8. Bölüm.ppsx
11 Metallerde ergime ve katılaşma. 8. Bölüm.ppsx
12 Faz diyagramı çeşitleri, demir-karbon faz diyagramı 9. Bölüm.ppsx
13 Metallerde mukavemet arttırıcı işlemler: soğuk şekil verme, tavlama, alaşımlama 9. Bölüm.ppsx
14 Örnek problem çözümleri 10. Bölüm.ppsx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1123712 Malzemelerin fiziksel ve mekanik özelliklerini öğrenir.
2 1147338 Malzemelerde atom hareketlerini öğrenir.
3 1161733 Malzemelerin iç yaspısını ve kristal yapı hatalarını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64153 Fen Bilimleri, matematik ve malzeme bilimi konularında yeterli alt yapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme.
2 64154 Malzeme ile ilgili problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama.
3 64155 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
4 64156 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
5 64157 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64158 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveninin kazanılması.
7 64159 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 64160 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
9 64161 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 64162 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi.
11 64163 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
12 64164 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
13 64165 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.
14 64166 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi
15 64167 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
16 64168 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 64173 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
18 64177 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
19 64176 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
20 64169 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
21 64172 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
22 64171 - Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,
23 64170 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
24 64175 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
25 64174 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 5 3 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5
2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 3 3 5 4 4 4
3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 3 4 5 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek